Design sprintillä vauhtia vaatealan digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen

Digitaalisuuden mahdollisuuksia on tutkittu Digital & Sustainable Fashion Showroom -projektissa yhteistyössä kolmen vaatealan yrityksen kanssa. Tavoitteena on kartoittaa yritysten nykytilaa digitaalisuuden saralla ja ideoida digitaalisia ratkaisuja tarjoava konsepti valitun kehityskohteen jalostamiseksi.

Yhteistyöyritykset olivat unisex-vaatteita suunnitteleva ja valmistava Dusty, vastuullisuuden edelläkävijänä tunnettu muotitalo Voglia sekä Vivobarefoot-paljasjalkakenkiä maahantuova Vivokauppa. Digitaalisia ratkaisuja kehitettiin kevään 2022 aikana Design sprint -menetelmän avulla, jonka toteutuksen vetovastuussa oli KUUKI Marketing Lab.

Kaksi henkilöä työpajassa kiinnittämässä seinään post-it lappuja.
Kuva 1. Design sprint on yhdessä tekemistä. (Kuva: Mervi Koistinen)

Design Sprint on työpajamainen kehittämisen malli, joka etenee vaihe vaiheelta viiden päivän mittaisena kokonaisuutena. Lähtötilanteessa selvitetään yrityksen toiminnan tila, tavoitteet ja haasteet. Valikoituneeseen haasteeseen ideoidaan ratkaisuja, ja valitusta ideasta jalostetaan prototyyppi, jota testataan testikäyttäjillä. (Fernandes 2016) Design sprintin vahvuus on nopeassa etenemisessä: kun jokaiseen vaiheeseen on rajattu aika, ei ratkaisu jää vain idean tasolle. 

Digitaalisuus tarjoaa monia mahdollisuuksia

Dusty on vaatebrändi, joka muodostuu vuokrattavan ”Dusty One” ja ostettavan ”Dusty Forever” -malliston ympärille. Dustyn suunnittelufilosofian ytimessä ovat vastuullisuus ja vapaus yksilöllisyyteen. Design sprintissä Dustyn ratkaistavaksi haasteeksi valikoitui yhteisöllisyyden vahvistaminen. Sprintissä kehitettiin digitaalinen suljettu karttasovellus, johon käyttäjät voivat lisätä paikkamerkinnän avulla kuvan itsestään Dustyn vaate päällään.

Vivokauppa on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut paikkansa paljasjalkakenkien jälleenmyyjänä Suomessa. Kenkiä myydään verkkokaupan lisäksi kivijalkakaupoissa. Verkkomyynnin kasvettua koronapandemian myötä, valittiin Vivokaupan kehityskohteeksi reklamaatioprosessien sujuvoittaminen, sillä myynnin lisäännyttyä niiden käsittely vei paljon aikaa. Sujuvan prosessin koettiin vaikuttavan merkittävästi asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen. Sprintin aluksi kartoitettiin reklamaatioprosessin vaiheet. Lopputuloksena syntyi hyvää asiakaskokemusta ylläpitävä malli reklamaatiolomakkeesta sähköpostivahvistuksiin ja automatisoituihin toimintoihin.

Lähikuvassa post-it lappuja, joihin on kirjoitettu huomioita digitaalisista ratkaisuista.
Kuva 2. Ideoita kerättiin post-it-lappujen avulla. (Kuva: Mervi Koistinen)

Voglian tavoite on suunnitella sukupolvelta toiselle kestäviä vaatteita. Voglia pyrkii olemaan vastuullinen toimija, joka avaa toimintaansa läpinäkyvästi materiaalivalinnoista logistiikkaan. Sprintissä kehitetyn ratkaisun tuli tukea Voglian verkkomyynnin kasvua, joten haasteeksi valittiin laadun ja hinnan perustelu asiakkaalle.

Vastuullisesti tuotetut vaatteet ovat hintalapultaan kalliimpia verrattuna halpatuotantoon. Asiakkaalle ero tulisi tehdä ymmärrettäväksi verkkokaupassa. Voglian verkkokauppaan ideoitiin laskuri, joka laskee vaatteen hintaa käyttövuosia kohden. Laskuri tarjoaa myös tietoa vaatteen huoltamisesta ja osoittaa asiakkaalle huollon merkityksen käyttöiän pidentämisessä.

LAB-ammattikorkeakoulun Digital & Sustainable Fashion Showroom -projektissa kartoitetaan ja kehitetään vaatealan digitaalisia ratkaisuja. Projektin rahoitus on myönnetty osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Linkki Digital & Sustainable Fashion Showroom –projektin omille nettisivuille.

Kirjoittajat

Annariina Ruokamo työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja puettavan muotoilun opettajana. Hän on ammatiltaan vaatesuunnittelija (TaM) ja työskennellyt aiemmin paitsi suunnittelijana, myös vastuullisuusvastaavana suomalaisissa vaatealan yrityksissä. Työssään hän on keskittynyt erityisesti tekstiili- ja vaatetusalan kiertotalouteen ja vastuullisuuteen.

Mervi Koistinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän on ammatiltaan muotoilija (AMK) ja työskentelee visuaalisen viestinnän parissa.

Lähteet

Fernandes, T. 2016. How Google Design Sprint Works. PM101. Medium. Viitattu 31.5.2022. Saatavuus https://medium.com/pm101/design-sprints-at-google-85ff62fed5f8

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Digital & Sustainable Fashion Showroom. Viitattu 20.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digitalsustainable-fashion-showroom

Linkki 2. Digital & Sustainable Fashion Showroom. 2022. Hankkeen kotisivut. Viitattu 20.6.2022. Saatavissa https://www.digitalfashionshowroom.com

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *