Mikä on yrittäjyyden tulevaisuus?

Näin marraskuussa verotietojen julkistuksen jälkeen mediassa käydään vilkasta keskustelua yrittäjyydestä ja sen merkityksestä koko yhteiskunnalle. Eikä suotta, nousevathan vuosi toisensa jälkeen verotietojen perusteella suurituloisimmiksi he, jotka ovat joko myyneet yrityksensä tai toimineet enkelisijoittajina yrityksissä, jotka on myyty onnistuneesti (Pesu & Toijonen 2023).

Arvot, jotka yrittäjyyden ympärillä pyörivät, ovat kuitenkin toisinaan ristiriidassa keskenään. On ihailtavaa menestyä, mutta vaurastumista paheksutaan. Pienen tai mikroyrityksen vetäminen nähdään raskaana ja elämää rajoittavana, mutta isompia yhtiöitä pyörittävätkin Helppo-Heikit. Miksi yrittämisen ympärillä liikkuu niin paljon ristiriitoja ja mikä yrittämisen merkitys yhteiskunnalle todella on?

Uudessa hallitusohjelmassamme yrittäjyys nostetaan suureen arvoon. Hallitusohjelmassa on visio, jossa tavoitteena on kilpailukykyinen, yrittäjämyönteinen Suomi, joka houkuttelee investointeja:

”Suomi on vuonna 2031 maailman mielenkiintoisin maa investoida ja luoda uutta. Yrittäjyyden, omistajuuden ja kasvun edellytykset ovat kunnossa, mikä tuottaa työtä, hyvinvointia ja vaurautta kansalaisille” (Hallitusohjelma 2023).

Työnantajayrittäjien määrä on romahtanut

Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari kertoi Lappeenrannassa 7.11.2023 järjestetyssä koulutuksessa, että työnantajayrittäjien määrä on romahtanut viime vuosina (Jaskari 2023). Jotta sama kaava ei jatkuisi, tulisi nyt viimeistään panostaa voimakkaasti yrittäjyyden alkutaipaleella kulkevien tukemiseen, kasvun edellytysten parantamiseen ja ekosysteemin rakentamiseen. Jokainen suuri on lähtenyt pienestä!

Kuva 1. Jotta työnantajayrittäjien määrä ei laskisi, tarvitaan toimenpiteitä. (Kuva: Emma Latvala)

Startup-ekosysteemin vahvistamista tuetaan

Hallitusohjelmassamme on mainittu myös yrityspalveluiden päällekkäisyyden poisto ja vaikuttavuuden kasvattaminen; tätä työtä Etelä-Karjalassa onkin tehty jo. Ja mikä tärkeintä,  hallitusohjelmassa on maininta startupekosysteemin vahvistamisesta: luodaan edellytyksiä maailman parhaan startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittymiselle (Hallitusohjelma 2023).

Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella startup-ekosysteemiä on rakennettu jo kauan, mutta nyt voitaneen todeta meidän olevan jo pitkällä. Selkeä useamman toimijan verkosto, jossa kaikilla on yhteinen visio ja tahto toimia yhdessä, on alkanut tuottaa tulosta.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Hallitusohjelma. 2023. Kasvun kaava. Valtioneuvosto. Viitattu 10.11.2023. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/hallitukset/hallitusohjelma#/6/0

Jaskari, H. 2023. Esitys. Yrittäjyydestä elinvoimaa -koulutus. 7.11.2023. Lappeenranta.

Pesu, I. & Toijonen, V. 2023. Ari-Pekka Salovaara oli Etelä-Karjalan suurituloisin – katso tästä, ketkä 30 tienasivat eniten. Yle.fi. Viitattu 10.11.2023 Saatavissa https://yle.fi/a/74-20059033