Heikkojen signaalien kerääminen on koko organisaation tehtävä

Tulevaisuustietoisuudessa heikkojen signaalien määritelmä on usein hankala. Heikot signaalit on helpompi hahmottaa, kun ensin ajattelee koko tulevien muutosten kokonaisuutta. Megatrendit ovat tunnettuja maailman laajuisia tapahtumia, joiden tulemista on enää vaikea estää, trendit puolestaan ovat paikallisia, tunnistettua tapahtumia joiden vaikutus ei kuitenkaan ole vielä varma ja heikot signaalit puolestaan ovat nopeita ja yllättäviä, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuteen isosti tai sitten eivät laisinkaan. Heikkojen signaalien merkitystä on usein ennakkoon vaikea arvioida tai ymmärtää.

Heikkojen signaalien kerääminen on kuitenkin organisaatioissa erittäin tärkeää. Näin voidaan hahmottaa mahdollisia tulevaisuuksia ja ennakoida niiden kulkua. Heikkojen signaalien avulla organisaatio tai meidän tapauksessamme koko maakunta voi tunnistaa tapahtumia, jotka saattavat kääntää tarinan suunnan. (Hiltunen 2023.)

Yrittäjyydestä elinvoimaa -koulutus järjestettiin Lappeenrannan kaupunginteatterissa 7.11.2023. Koulutuksen tarkoitus oli valmentaa kaikkia Lappeenrannan kaupungin yritysten kanssa työskenteleviä tahoja ratkaisukeskeiseen asiakaspalveluun ja ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita. Business Mill on vahvasti mukana kaupungin elinvoimaisuuden kasvattamisessa ja sitä kautta auttaa alueen yritysten toimintaedellytysten parantamisessa.

Kuva 1. Elina Hiltunen johdatteli heikkojen signaalien äärelle. (Kuva: Emma Latvala)

Mitä voisimme tehdä tänään, huomenna ja ylihuomenna?

Ennakointi ja tulevaisuusorientoituneisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia yritysten kanssa toimiville tahoille. Heikkojen signaalien kerääminen on yksi elinvoimatekijä tulevaisuudessa, mutta Etelä-Karjalassa ja Lappeenrannassa voimme tehdä enemmänkin.

Koulutuksessa Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari tiivisti hyvin konkreettiset teot, joita voisimme tehdä vetovoiman lisäämiseksi Lappeenrannassa. Voisimme lisätä pehmeitä kilpailukykytekijöitä, tehdä yhteistyötä yli organisaatio- ja yksikkörajojen, rakentaa tulevaisuuden kaupunkia kaiken ikäisille sekä tehdä yhteistyön näkyväksi asukkaille sekä yrittäjille. (Jaskari 2023.)

Ennen kaikkea on muistettava, että tulevaisuuden teemme me ja meidän tekomme. Nyt on hyvä aika ruveta luottamaan pelikavereihin ja kasvattaa Lappeenrannan vetovoimaa. Lappeenrannan menestys tukee koko maakunnan menestystä.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Hiltunen, E. 2023. Videoesitys. Yrittäjyydestä elinvoimaa -koulutus. 7.11.2023. Lappeenranta.

Jaskari, H. 2023. Esitys. Yrittäjyydestä elinvoimaa -koulutus. 7.11.2023.