Miten lean sopii asiantuntijatyöhön?

Viime vuosina lean on jalkautunut uusille aloille, kuten päivittäistavarakauppaan, terveydenhuoltoon, konsulttitoimintaan, sekä pankki- ja vakuutustoimintaan. Lean on kehitetty teollisuudessa, mutta sitä on sovellettu myös muihin toimintoihin, kuten hankintaan, tuotekehitykseen, huoltoon ja myyntiin. (Modig & Åhlström 2013, 84.) 

Lean-ajattelu on organisaation laajuinen ihmisten ja prosessien johtamismenetelmä, jonka pääajatus on asiakaslähtöisyys. Lean keskittyy tuottamattoman toiminnan poistamiseen, mikä mahdollistaa asiakastyytyväisyyden ja laadun parantamisen. Esimerkiksi pankkialalla asiakkaalle pyritään saamaan lainatarjous mahdollisimman nopeasti ja helposti, ilman konttorissa käyntiä. Käytännössä prosesseista poistetaan kaikki turha tekeminen, eli leanin tavoitteena on tehdä oikeanlaatuisia tuotteita tai palveluita oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. (Kauhanen 2018, 76.)  

Lean-ajattelun alku OP Ryhmässä 

Leanissa seitsemän hukkaa tarkoittaa tapaa, jonka avulla on mahdollista tunnistaa, eliminoida ja ehkäistä turhaa tekemistä. Hukan osa-alueita ovat ylituotanto, odottaminen, kuljettaminen, liikkuminen, yliprosessointi, virheet sekä töiden tai tavaroiden turha varastointi. (Brook 2010, 100.) 

OP Ryhmässä lean-toiminta alkoi vuonna 2011, jolloin lanseerattiin ”hukkajahti”. Muistona lean-ajattelun alkuajoista on metallinen kahvikuppi, jonka ideana oli vähentää kertakäyttömukien käyttöä sekä muistuttaa johtoa ja työntekijöitä organisaatioissa alkaneesta hukkajahdista. Ensimmäisissä projekteissa lean keskittyi virheiden poistamiseen sekä paperin kulutuksen vähentämiseen. Ensimmäisten projektien tulokset olivat niin positiivisia, että toimintaa päätettiin laajentaa ja nykyään lean on arkipäivää joka puolella OP Ryhmää.  

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, kuppi, muki, kahvikuppi

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Hu(i)kkajahti julistettiin alkaneeksi vuonna 2011. (Kuva: Marko Pirhonen)

Leanin hyödyt OP Ryhmässä 

Lean sopii OP Ryhmän käyttöön, sillä leanin avulla on mahdollista tukea strategisten tavoitteiden toteutumista, joita ovat muun muassa paras asiakaskokemus, erinomainen työntekijäkokemus sekä tuottojen kasvu kulujen kasvua nopeammin. Esimerkiksi asiakaskokemusta pyritään parantamaan sujuvalla palvelulla, jonka toteutumista seurataan jatkuvasti muun muassa asiakaspalautteita analysoimalla. (OP Ryhmä 2020).  

Kuva, joka sisältää kohteen ulko, taivas, tie, katu

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 2. OP Ryhmän pääkonttori. (Kuva: Marko Pirhonen)

Vaikka OP Ryhmässä leanin pääasiallisena tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta, on sen avulla toteutettujen toimintamallien muutoksilla saavutettu 17,5 miljoonan euron säästöt vuoteen 2018 mennessä (Suomen Lean-yhdistys 2018b). Osoituksena onnistuneesta lean-toiminnasta OP Ryhmän prosessitehokkuusyksikkö saavutti kolmannen sijan Suomen lean-yhdistyksen vuosittaisessa lean-teko -kilpailussa vuonna 2018 (Suomen Lean-yhdistys 2018a). 

Kirjoittajat 

Marko Pirhonen valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2020 uudistavan johtamisen (YAMK) -koulutuslinjalta. Blogikirjoitus pohjautuu Pirhosen YAMK-opinnäytetyöhön ja lean-ymmärryksen kasvamiseen asiantuntijaorganisaatiossa.  

Kristiina Meltovaara työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan yliopettajana, ja hän ohjasi opinnäytetyötä. 

Lähteet  

Brook, Q. 2010. Lean Six Sigma & Minitab. Hampshire: OPEX Resources. 

Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. Helsinki: Kauppakamari. 

Modig, N.& Åhlström P. 2013. Tätä on lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin. Rheologica Publishing. 

Pirhonen, M. 2020. Puhelinpalvelun tehokkuuden parantaminen: OP Ryhmälle toteutettu yrityscase. YAMK -opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu 2.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120225579 

OP Ryhmä. 2020. Strategia [viitattu 11.11.2020]. Saatavissa: https://www.op.fi/op-ryhma/tietoa-ryhmasta/op-lyhyesti/strategia 

Suomen Lean-yhdistys. 2018a. Lean teko -kilpailun taso noussut, tuore voittaja Tuusulasta. Uutinen 10.10.2018. [Viitattu 10.11.2020]. Saatavissa: https://www.leanyhdistys.fi/lean-teko-kilpailun-taso-noussut-tuore-voittaja-tuusulasta/ 

Suomen Lean-yhdistys. 2018b. Nopeampia ja sujuvampia pankkipalveluja. Uutinen 30.10.2018. [Viitattu 10.11.2020]. Saatavissa: http://www.leanyhdistys.fi/nopeampia-ja-sujuvampia-pankkipalveluja/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *