Lahja – mahdollisuus siirtää varallisuutta sukupolvelta toiselle

Lahja on juridisena käsitteenä hyvin laaja. Yleisenä siviilioikeudellisena tunnusmerkkinä on kuitenkin pidetty varallisuuden siirtymistä lahjan antajalta lahjan saajalle (Lindholm 2022). Kun lahjan saajan varallisuus lisääntyy, niin se on huomioitava myös verotuksellisesti.

Pääosin siviilioikeukselliset lahjat katsotaan lahjoiksi myös lahjaverotuksessa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi alihintaista kauppaa ei pidetä lahjana, vaikka niistä onkin määrätty lahjaveroja maksettavaksi (Lindholm 2022).

Lahjat voidaan jakaa irtaimen ja kiinteistöjen lahjoihin. Irtaimen lahjoituksia säätelee lahjanlupauslaki (1947/625). Irtaimen lahjat voivat olla esimerkiksi rahaa, arvopapereita, arvoesineitä tai vaikkapa kulkuneuvoja. Irtaimen lahjoittaminen ei ole ehdottoman muotosidonnaista (Lindholm 2022). Vastaavasti kiinteistölahjoitusten osalta maakaari määrittää tarkat säännökset (Maakaari 1995/540). Kiinteistöjä ovat esimerkiksi omakotitalot, kesämökit sekä maa- ja metsätilat.

Dokumentti aina eduksi

Vaikka irtaimen lahjoittaminen on pääosin muotovapaata, niin lahjasta olisi hyvä laatia kirjallinen dokumentti. Silloin se on jälkikäteen helpompi todentaa.

Poikkeuksen irtaimen omaisuuden luovutuksessa muodostaa kuolinpesän osuuden luovutus, joka on aina tehtävä kirjallisesti (Lindholm 2022).

Kiinteistön lahjoitus edellyttää kirjallista muotoa, jonka kumpikin osapuoli allekirjoittavat. Lahjakirjassa tulee olla myös tiedot luovutustarkoituksesta, lahjoitettavasta kiinteistöstä ja osapuolista (Maakaari 1995/540). Lisäksi kaupanvahvistajan on kaikkien osapuolten läsnä ollessa vahvistettava lahja. Lahjoitettava kiinteistö voi käsittää kokonaisen kiinteistön, määräosan tai määräalan (Lindholm 2022). Nykyään kiinteistön lahjan voi tehdä myös maanmittauslaitoksen sähköisessä kiinteistönvaihdannan palvelussa (Maanmittauslaitos 2023).

Kuva 1. Juridisesti puhutaan irtaimen ja kiinteistöjen lahjoista. Irtaimen lahjat voivat olla vaikka kulkuneuvoja. (ArtisticOperations 2021)

Lahjoista on tehtävä lahjaveroilmoitus, jos lahja ovat arvoltaan vähintään 5 000 euroa. Myös lahjoista, jotka on saatu samalta lahjoittajalta kolmen vuoden aikana ja joiden yhteisarvo yltää 5 000 euroon, edellytetään lahjaveroilmoituksen tekemistä. Lahjaveroilmoitus tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta, ja ilmoituksessa annetaan selvitys lahjan antajan ja saajan välisestä sukulaissuhteesta ja lahjan käyvästä arvosta. Annettujen selvitysten perusteella verohallinto määrää lahjaveron suuruuden (Verohallinto 2023).

LAB-ammattikorkeakoulun perhe- ja perintöoikeuden kursseilla laaditaan lahjoitukseen liittyviä asiakirjoja, jotta opiskelijoille syntyisi käsitys siitä, millaisia muotovaatimuksia lahjakirjalta voidaan edellyttää.

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen, KTM, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yritysjuridiikan lehtorina.

Lähteet

ArtisticOperations. 2021. Muhammad, F. Range Rover, auto tie, loistoauto. Pixabay. Viitattu 4.5. 2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/range-rover-auto-tie-loistoauto-5879189/

Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625. Finlex. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1947/19470625

Lindholm, T. 2022. Lahjaverokirja. Helsinki: Verotieto.

Maakaari 12.4.1995/540. Finlex. Viitattu 4.5.2023. Saataviss: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950540

Maanmittauslaitos. 2023. Kiinteistön vaihdannan palvelu. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistovaihdannan-palvelu

Verohallinto. 2023. Lahjaveron ilmoitus- ja maksuohjeet. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/ilmoita_lahja_verohallintoo/