Muutoskykyä pienyrityksiin kestävän kehityksen opein & digitaalisuutta hyödyntäen

Kategoria: Innovations/Uudistuva yrittäjyys 

Avainsanat: yrittäjyys, muutoksen hallinta, kestävä kehitys, digitaaliset ratkaisut, muutoskyky, Feeniks – uudistu kestävästi 

Kuluvana vuonna klisee ”vain muutos on jatkuvaa” on tuntunut toden teolla. Muutos voi tarkoittaa uusia avauksia ja mahdollisuuksien kirjoa, tai epävarmuutta ja synkistelyä, mutta erityisesti majoitus-, ravitsemus- ja kulttuurialojen toimijoille tilanne on tuonut haasteita. Uusiksi ovat monilla yrityksillä menneet toimintaympäristö, ansaintalogiikka ja asiakaskunta sekä sisäiset resurssit. Me Feeniks – uudistu kestävästi -projektissa uskomme, että nyt on aika puskea asfaltin läpi ja kehittää omaa liiketoimintaa vastaisen varalle. Avuksi valjastamme kestävän kehityksen periaatteet sekä digitaaliset ratkaisut. 

Kuva 1. Elinvoimaiset toimijat kukoistavat vaikeissakin paikoissa. (Skeeze 2012)

Hyvä hetki kerätä ymmärrystä 

Suuryritykset toteuttavat ennakointia ja tulevaisuuden seurantaa jo varsin systemaattisesti ja yleisesti. Myös pienyrityksissä olisi syytä ryhtyä pohtimaan oman yrityksen muutoskestävyyttä vastaisuuden varalle, nyt kun paluuta tuttuun ja turvalliseen ei ole näköpiirissä. Kysymys kuuluu: Kuinka tehdä toiminnasta iskunkestävämpää? Muutoksen keskellä voimavarat voivat olla vähissä, mutta arjessa kannattaa silti pysähtyä hetkittäin avaamaan ajatteluaan myös uudelle.  

Muutoskykyä kestävän kehityksen ja digitaalisten ratkaisujen avulla 

Ensimmäinen Feeniks-projektin ja valmennuksen pääteemoista on muutoskyky eli resilienssi, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan yksilön tai yrityksen kykyä säilyttää toimintakykynsä muuttuvissa tilanteissa, ja jopa löytää uusia, parempia tapoja toimia (TTL 2020).  

Jotta yritysten tekemät muutokset kestäisivät aikaa, pyritään kehittämisessä huomioimaan kokonaisvaltaisesti myös kestävän kehityksen – nimenomaan ekologisen kestävyyden – näkökulma. Termiin törmää nykyisin taajaan, joten se on Feeniksin toinen pääteema. Yleisesti kestävä kehitys pitää sisällään ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden (Valtioneuvoston kanslia 2020). Yhteys eritoten palvelualoilla toimivien pienyritysten toimintaan jää kuitenkin usein hämärän peittoon. Feeniksissä keskitymme ekologiseen puoleen, ja näemme sen arkijärkisenä ympäristönäkökohtien huomioimisena, jota voivat toteuttaa kaikenlaiset ja -kokoiset yritykset. Tavoitteena on lähteä toteuttamaan muutosta käytännössä, vaikka hyvin pienin askelein, kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.   

Kolmantena teemana nostamme esiin digitaaliset ratkaisut, joiden hyödyntämisessä pienyritysten tilanne on varsin kirjava (Suomen Yrittäjät 2020). Yritykset kuitenkin kokevat digitaaliset ratkaisut kasvun ja kehittämisen näkökulmasta tärkeiksi, joten tarjoamme osallistujayrityksille tietoa erilaisista digitaalisista ratkaisuista, joiden avulla tavoittaa asiakkaat sekä toteuttaa liiketoimintaa entistä sujuvammin.  

Opit valmiina vastaisuuden varalle 

Tulevaisuutta on hankalaa, jollei mahdotonta ennustaa, mutta luomme kukin kuitenkin omaa tulevaisuuttamme itse. Suunnitelmia ja käytännön harjoittelua kannattaa hyödyntää, jotta suunta pysyy oikeana myös äkillisen muutoksen hetkellä. Feeniks-valmennusohjelman tarjoamat, erilaiset koulutukset ja valmennukset tarjoavat oppeja ja paikkoja tehdä oivalluksia yhdessä yritysryhmissä, omalla porukalla tai itsekseen. Jotta uudet opit ja oivallukset saadaan juurrutettua yrityksen arjen toimintaan, hyödynnetään Feeniksissä käytännön kokeiluja eli simulaatioita. Lisäksi osallistujayritykset rakentavat itselleen resilienssikansiot eli eräänlaiset selviytymispaketit. Niiden avulla tulevat muutostilanteet on helpompi kohdata ja käsitellä siten, että liiketoiminta voidaan turvata ja äkillisiin mahdollisuuksiin tarttua. 

Kirjoittaja

Annukka Heinonen (Tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Feeniks – uudistu kestävästi -projektissa. Feeniks – uudistu kestävästi -projekti on ESR-rahoitteinen, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan suunnattu kehityshanke, jossa tuetaan erityisesti palvelualojen, kuten majoitus- ja ravitsemusalojen pienyrityksiä.  

A picture containing company name

Description automatically generated

Lähteet 

Valtioneuvoston kanslia. 2020. Kestävä kehitys -internetsivusto. [Luettu 3.11.2020]. Saatavissa: https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys  

TTL. 2020. Resilienssin määritelmä. [Luettu 3.11.2020]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/resilienssi/kykytoimia/ 

Suomen Yrittäjät. 2020. PK-yritysbarometri 2020. [Luettu 6.11.2020]. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-22020-629974 

Linkit 

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020. Feeniks – uudistu kestävästi -projektin verkkosivusto. [Viitattu 30.11.2020]. Saatavissa: www.lab.fi/feeniks 

Kuvat 

Skeeze. 2012. Sprout 1147803. Pixabay. [Viitattu 6.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-1147803/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *