Nuoret yrittäjät kaipaavat tukea ja konkreettista apua

Business Millin tiimiläiset vierailivat 3.11.2023 Kotkan uusyrityskeskus Cursorissa tapaamassa startup-valmentajia ja yrittäjiä. Cursor toimii Etelä-Kymenlaakson alueella, ja sen palveluihin kuuluu uusyrityskeskuksen neuvonta ja muu yrityksien perustamiseen, kasvuun sekä kansainvälistymiseen liittyvä tuki. Heillä on myös oma yrityshautomo – Starttisatama.

Vierailun aikana keskusteluissa yrittäjät ja tiimit korostivat tilan myötä syntyvän yhteistyön ja muilta yrittäjiltä saatavan vertaistuen merkitystä toimipaikan valinnassa. Toki Starttisatama on myös panostus maakunnan kunnilta uusien yritysten elinehtojen parantamiseen, sillä kuukausivuokra on nimellinen.

Cursorille tehdyn vierailun aikana kuulimme Normogamesin perustajajäsenen Jaakko Melan tarinan peliyhtiön alkutaipaleesta ja millaisia palveluita kyseinen tiimi on hyödyntänyt. Mela kertoo tiimin saaneen suurta apua käytännön asioihin Cursorin yritysneuvojilta ja alueen ammattikorkeakoulusta XAMKista. Cursorilta yhtiö on saanut apua rahoituksen kanssa, sopimusten valmistelussa sekä tukea yhtiön sisäisiin asioihin. Pelialan opiskelijoina koko tiimillä on ollut mahdollisuus suorittaa omia opintojaan näyttöperusteisesti yhtiönsä töitä tekemällä. Lisäksi opiskelijoiden yrittäjyyteen on ollut tarjolla rahallista tukea. Mukana on varmasti ollut myös tuuria – tai ainakin tähdet kohdallaan, sillä yhtiöllä on ollut menestystä myös erilaisissa liikeideakilpailuissa. Nykyisin tiimillä on Starttisatamassa oma toimistotila. (Mela 2023).

Kuva 1. Starttisatama. (Kuva: Emma Latvala)

Miten teillä menee?

Uutta yritystä on siis tuettu paitsi rahallisesti myös mentoroimalla, neuvomalla ja tarjoamalla yhteisöllisyyden mahdollistavat tilat. Jaakko Mela korosti kaikkien näiden merkitystä ja nosti esiin vielä hyvin pienen asian, jolla kuitenkin voi olla valtava merkitys; yhteisöllisen tilan myötä tapahtuvat arkiset kohtaamiset ja toisen ihmisen esittämän kysymyksen ”miten teillä menee?”

Mela arveli, että mikäli tiimillä olisi oma toimisto jossain muualla, ei siellä kukaan kyselisi perään. Ainakaan niin usein. Starttisatamassa heillä on verkostoa ja apua lähellä – usein jo seinän takana. Cursorin yritysneuvojat ovat aina vähintään puhelinyhteyden päässä ja useamman kerran viikossa myös ihan paikan päällä tavattavissa. Hautomossa on tärkeää tukea yrittäjää hänen itse havaitsemissaan ongelmissa, mutta myös auttaa ennakoimaan tulevaa. Joskus pieni kysymys; miten teillä menee? voi pelastaa monelta edessä olevalta kuopalta.

Hautomotoiminnassa tyypillistä ideoiden vaihtoa, samanhenkisten ihmisten kohtaamisia ja yhteisöllisyyden syntymistä tuetaan parhaiten yhteisellä tilalla. Pelkät seinät ja ihmiset ympärillä eivät kuitenkaan turvaa riittävästi alkavan tiimin ja tulevan yrityksen elinvoimaa – tarvitaan lisäksi tukipalveluita. Business Millillä on alusta asti panostettu aloittavien yrittäjien tukemiseen, ja nyt uusimpana kokeiluna aloitamme startup-valmennuksen vuoden 2024 alusta.

Valmennuksesta saatavan palautteen perusteella toimintaa kehitetään, ja toivottavasti tulevien vuosien aikana kampuksella nähdään hautomo myös seinineen sekä startup-tiimeille soveltuvine tiloineen. Starttisatamassa vierailu ja yrittäjien kertomukset kannustavat tähtäämään kohti elinvoimaisempaa startup-kulttuurin rakentamista myös Etelä-Karjalassa.

Kirjoittajat

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Tiia Puolakka toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa sekä hankkeissa Luotain – ennakointi Etelä-Karjalassa – ja Vahvempana muutokseen – osaava ja hyvinvoiva yrittäjä.

Lähteet

Mela, J. 2023 Keskustelu Starttisatamavierailulla. 3.11.2023. Kotka.