Päijät-Hämeen pyörämatkailulle näkyvyyttä kuvaustempauksella

Eräänä LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2022) tavoitteista on lisätä alueen pyöräilyreittien ja niihin liittyvien palvelujen näkyvyyttä. Tämä toimenpide kohdistuu erityisesti Pyörämatkailukeskuksen hallinnoiman Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen kriteerit täyttäneiden yritysten palveluihin. Päijät-Hämeessä tunnuksen saaneiden yritysten määrä on hankkeen aikana saatu nostettua jo yhdeksääntoista yritykseen, mikä on valtakunnallisessakin vertailussa huomattavan suuri määrä. Linkki Tervetuloa pyöräilijä -tunnukseen: https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailijatunnus

[Alt-teksti: Vaaleansininen kartanorakennus taustalla, edessä näkyy pyörätie, jossa kaksi pyöräilijää.]
Kuva 1. Urajärven kartanoalue on eräs kuvaustempaukseen mukaan lähteneistä yrityksistä. Alue sopii pyörämatkailijoiden vierailukohteeksi monen mittaisilla retkillä. (Kuva: Kimmo Hirvonen)

Paikallisten asukkaiden ja yrittäjien intressejä

Kevään 2022 aikana Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa on haettu näkyvyyttä alueen palveluille muun muassa nelipäiväisen kuvausroadtourin avulla. Tempauksen ideana on kiertää alueen keskeisillä pyörämatkailureiteillä tuottamassa visuaalista materiaalia, joka tuo esille matkailun näkökulmasta kiinnostavimpia teemoja. Käytämme kuvauksissa yleisölle suunnatun rekrykampanjan kautta löydettyjä malleja, joten tempaus tarjoaa paikallisille luontoliikkujille hienot mahdollisuudet tutustua helposti alueen parhaisiin pyöräilykohteisiin ja löytää uusia pyöräilystä kiinnostuneita kontakteja. Alueen yrityksille se on erinomainen keino saada omiin intresseihinsä räätälöityä näkyvyyttä sekä löytää vinkkejä omien palveluidensa kehittämiseen.

Teemoja kulttuuriperinnöstä ja maisemasta

Tempauksessa kierretään yhdeksän Päijät-Hämeen kuntaa. Kuvauskohteiden valinnassa on kunnioitettu alueen kunnilta ja yrityksiltä saatuja toiveita. Roadtourin neljästä päivästä jokaiselle on valittu oma teemansa, joka tuo kiinnostavalla tavalla esille alueen vetovoimakohteita. Teemat ovat seuraavat:

  • Kartanokulttuuria, vesistömaisemia ja ripaus metsän tuoksua (Hartola & Sysmä)
  • Kulttuuriperintöä ja metsäpolkuja Päijänteen länsilaidalla (Asikkala & Padasjoki)
  • Maalaismaisemia ja virkistysmetsiä kolmessa kunnassa (Hollola, Kärkölä, Orimattila)
  • Suomen kauneimmasta kylästä urheiluväen olohuoneeseen (Iitti & Heinola)
[Alt-teksti: Jyrkkä metsäinen vuorenrinne, jossa on pyöräteitä ja kaksi opastetaulua. Taulujen vieressä seisoo kolme iloista naispyöräilijää pyöriinsä nojaten.]
Kuva 2. Kuvausryhmä vieraili myös Asikkalan Aurinkovuoren upeilla monikäyttöreiteillä. (Kuva: Kimmo Hirvonen)

Kuvausten aikana olemme todenneet tämänkaltaisen tempauksen olevan innostava ja varsin tehokas tapa paitsi lisätä näkyvyyttä myös vahvistaa verkostoitumista alueen toimijoiden välillä. Kuvauksissa on nähty sekä yrittäjien että kuvausmallien suunnalta kiitettävää intoa yhteisen hyvän eli Päijät-Hämeen pyörämatkailun edistämisen eteen. Pitkät päivät luonnossa ovat toimineet samalla työpajana, jonka tuloksia toivottavasti vielä pääsemme viemään käytäntöön myöhemmin tämän hankkeen aikana.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2022). Linkki Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen sivuille.

Linkit

Linkki 1. Pyörämatkailukeskus. 2022. Tervetuloa pyöräilijä -tunnus. Viitattu 19.05.2022. Saatavissa https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailijatunnus

Linkki 2. LAB. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 19.05.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame