Pelillisyyden kautta kohti kestävämpiä elämäntapoja

Kevään 2020 kiertotalousväylän kursseilla osa opiskelijoista oli mukana Kestävä elämäntapa -projektissa, jossa he testasivat D-mat oy:n kehittämää 1,5 asteen elämäntapapalapeliä ja sen soveltuvuutta korkeakouluopiskelijoille. Perinteistä lautapeliä muistuttavan pelin tavoitteena on konkretisoida keinoja osallistujien hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Koska pelin soveltuvuutta haluttiin testata nuorille aikuisille, kohderyhmäksi valittiin LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat. 

Kuva 1 Elämäntapapalapelin esimerkki yhden pelaajan lähtötilanteesta ja valituista keinoista, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään. Kuva: Janne Känel 

Elämäntapapalapeli suomalaisten hiilijalanjäljen pienentämiseksi 

D-mat oy on kehittänyt 1,5 asteen elämäntapa -palapelin osana kansainvälistä Kiihdyttämö -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vuoden 2020 aikana levittää pelin ideaa ja tapoja edistää kestävää elämäntapaa 10 000 suomalaiselle. Pelissä perehdytään omaan hiilijalanjälkeen sekä saadaan konkreettisia ideoita ja helposti lähestyttäviä tapoja kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Pienilläkin elämäntapamuutoksilla on suuri vaikutus 

Ensin jokainen pelaaja selvittää hiilijalanjälkensä Sitran kehittämällä Elämäntapatestillä. Lähtötilanteeseen vertaamalla pelaajat pystyvät konkreettisesti miettimään valintojensa vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Suurimpia yksityishenkilöiden kasvihuonekaasupäästöjä syntyy asumisesta, liikkumisesta ja matkailusta, ruoasta sekä tavaroista ja hankinnoista (Sitra 2018). Pelin erikokoiset palat kuvaavat valintojen vaikutusta hiilijalanjälkeen: mitä suurempi pala on, sitä suurempi sen vaikutus on. Näin pelaaja näkee suoraan, miten käytännön elämässä tehtävät teot vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Kun teot on valittu, asetetaan niitä vastaavat palat tiekartan aikajanalle. Pelin tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä 2,5 tonniin vuoteen 2030 mennessä tai jopa 0,7 tonniin vuoteen 2050 mennessä (IGES ym. 2019, 9). 

Kuva 2 Esimerkki yhden elämäntapapalapelin pelaajan tiekartasta, jolle valitut teot on asetettu aikajanalle. Kuva: Janne Känel 

Yhteenveto työpajan tuloksista 

Projektin aikana järjestettyyn työpajaan osallistui 11 LABin opiskelijaa. Pelaajien hiilijalanjälki oli ennen peliä 3,7 – 7,8 tonnia (kuva 3), joka on selkeästi pienempi kuin suomalaisilla keskimäärin, 10,3 tCO2e/hlö/vuosi (Sitra 2018). Hiilijalanjäljen pienentämisessä suosituimmiksi teoiksi valikoituivat kokeilujaksoon ”otan lyhyempiä suihkuja” sekä tiekartan ”ostan energiatehokkaan kodinkoneen” ja ”suosin suomalaisia järvikaloja”. Peli soveltui melko hyvin kyseiselle kohderyhmälle, vaikka tosiasia on se, että tässä elämänvaiheessa vaikuttamismahdollisuudet liittyvät lähinnä ruokailuun ja liikkumiseen, kun taas monet asumiseen liittyvät teot tulevat joskus vasta myöhemmässä elämänvaiheessa ajankohtaisiksi. Lisätietoa saa Kestävä elämäntapa -projektin nettisivuilta. 

Kuva 3 Työpajan osallistujien hiilijalanjäljet. Tekijä: Janne Känel 

Kirjoittajat

Janne Känel, LAB-ammattikorkeakoulun toisen vuoden liiketalouden ja matkailun opiskelija, joka on erityisen kiinnostunut ympäristöasioista ja osallistunut Kestävä elämäntapa -projektiin. 

Pia Haapea, LAB-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan yliopettaja, kiertotalousväylän vastuuope, joka tekee parhaansa saavuttaakseen pelissä asetetut tavoitteet. 

Lähteet  

Institute for Global Environmental Strategies, Aalto University and D-mat ltd. 2019. 1.5-Degree Lifestyles: Targets and Options for Reducing Lifestyle Carbon Footprints. Technical Report. Institute for Global Environmental Strategies, Hayama, Japan. [Viitattu 7.9.2020]. Saatavissa: https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-02/15_degree_lifestyles_mainreport.pdf 

Sitra 2018. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki. [Viitattu 4.9.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/ 

Linkit 

Lettenmeier, M. 2020. Michael Lettenmeier. Ihmiset. Sitra. [Viitattu 6.10.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/ihmiset/michael-lettenmeier/ 

Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. ja Amellina, A. 2019. 1,5 asteen elämäntavat. Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi? Sitran selvityksiä 148. [Viitattu 26.8.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/julkaisut/1o5-asteen-elamantavat/ 

Nieminen, S., Vainikkala, M. ja Känel, J. 2020. Kestävä elämäntapa. [Viitattu 26.8.2020]. Saatavissa: https://sites.google.com/s/1lLi8JX6sww12UiswgiWQKsPbBrbR5Wop/p/1wm7HVtNWERHTooR9B_LF2zV2TK4DKN3I/edit 

Porvoo Borgå 2020. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö. [Viitattu 6.10.2020]. Saatavissa: https://www.porvoo.fi/kestavien-elamantapojen-kiihdyttamo 

Sitra 2019. Testaa, oletko uhka vai mahdollisuus? [Viitattu 26.8.2020]. Saatavissa: https://elamantapatesti.sitra.fi/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *