Perhevalmennusta järjestetään Äänekoskella porukalla

Marraskuussa Äänekoskella otettiin käyttöön messumuotoinen perhevalmennus osaksi perhevalmennuskokonaisuutta perhevalmennusmallin uudistuessa maakunnallisesti. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman ja sen kautta rakentuneen perhekeskusmallin päätavoitteina on molempien vanhempien tarpeiden huomioiminen moninaisissa perheissä, monialaisen yhteistyön lisääminen sekä asiakkaiden sekä työntekijöiden osallisuuden ja vuorovaikutteisen kohtaamisen lisääminen.  (Hakulinen, Laajasalo & Mäkelä 2019, 9).

Kuva 1. Äänekosken uuteen Perhekeskus Kerkkään kelpaa kutsua perheitä koolle. (Kuva: Elina Lämsä).

Perhekeskusmallin hengessä Äänekosken neuvolan väki kutsuu myös muita paikkakunnalla vauvaperheiden parissa toimivia tahoja esittelemään messuille omaa toimintaansa. Messuilla on näytteilleasettajia niin kaupungin omista kuin yksityisen sekä kolmannen sektorinkin palveluista. Vieraiksi messuille kutsutaan vauvaa odottavia perheitä sekä vauvaperheitä. Messuilla perheet saavat tietoa ja vinkkejä vauvaperheen arkeen sekä vauvan ja vanhempien hyvinvointiin liittyen. Perheet saavat kiertää messuilla omaan tahtiinsa, ja kerätä tietoa itseä kiinnostavista teemoista. Näin ollen vanhempien ajatellaan saavan tukea ja tietoa perhelähtöisesti, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä.

Tukea vanhemmuudelle ja parisuhteelle

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman yhteydessä tehdyissä kyselyissä ilmenee, että lapsiperheet tarvitsevat vanhemmuuteen tukea. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeen panostaminen on Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman pääsanoma sekä perhekeskusten perustehtävä. Vanhemmuuden sekä parisuhteen tukemisella on vaikutuksia perheen hyvinvointiin, mikä on lapsen kasvun ja hyvinvoinnin perusta. Perhekeskuksen kohtaamispaikoissa mahdollistuu vanhemmuuden tukeminen vertaisryhmien sekä kohdennettujen tukimuotojen avulla. Perhekeskusten tehtävä on myös verkostoida hajallaan olevia lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluja, sivistyspalveluja sekä muita lapsiperheiden palveluja järjestöjen ja seurakunnan palvelut mukaan lukien (Pelkonen 2019, 106-107.)

Messujen päätehtävänä on tarjota tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen, mikä näkyy teemojen ja näytteilleasettajien valinnassa. Äänekoskella on jo paljon lapsiperheille tarkoitettuja palveluja, mikä saattaa näyttäytyä pirstaleiselta niin perheiden kuin eri toimijoidenkin silmissä. Messuilla palveluista halutaan koota saman katon alle äänekoskelaisten perheiden hyvinvointia tukeva palveluiden kokonaisuus, jossa kaikki ovat yhteisellä asialla.

Positiivista sanomaa vauvaperheen arjesta

Messujen tarkoitus on levittää iloa ja positiivisia ajatuksia vauva-arkeen sekä vanhemmuuteen liittyen. Messuilla on esillä toimijoita paikkakunnan vauvaperheille tarkoitetuista palveluista sekä muita perheitä. Tarkoitus on tuoda esille ajatusta, ettei vauva-arjesta tarvitse selvitä yksin. Tukea on saatavilla lähellä ja helposti. Työntekijöiden tapaaminen messuilla voi madaltaa kynnystä hakeutua palveluihin myöhemmin.

Kirjoittajat

Päivi Sikiö on Lab-ammattikorkeakoulun Sosionomi YAMK- opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen -koulutuksesta. Kirjoittaja työskentelee Äänekoskella neuvolan perheohjaajana ja järjestää opinnäytetyökseen messut kehittämishankkeena.

Tuula Hyppönen on Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja opettajana YAMK:n Integratiivisten toimintamallien kehittämisen opintojaksolla, jonka osana tämä blogiteksti tuotettiin.

Lähteet

Hakulinen, T., Laajasalo, T. & Mäkelä, M. 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen. Teoriasta käytäntöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu: 15.12.2015]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138389/URN_ISBN_978-952-343-357-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pelkonen, M. 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki perhekeskuksen ydintehtävänä. 106-113. Teoksessa: Hakulinen, T., Laajasalo, T. & Mäkelä, J. (toim.) Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen. Teoriasta käytäntöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. . [Viitattu: 15.12.2015]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138389/URN_ISBN_978-952-343-357-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *