Pohdintaa laajennetun todellisuuden laboratorion käyttömahdollisuuksista

Vierailu LABin laajennetun todellisuuden (XR, extended reality) laboratorioon avasi oven uuteen maailmaan, jossa edistyneet työvälineet, kuten Lidar-dronet ja AR-lasit (AR, augmented reality, lisätty todellisuus), muodostavat loistavan alustan tutkimukselle ja kehitykselle. Tutkimusten mukaan erityisesti pienemmissä yrityksissä käytännön testaukset edistävät käyttöönottoa, erityisesti kun XR-teknologian käyttöä opastetaan ja liiketoiminnan hyödyntämispolku voidaan nähdä (Jalo ym. 2022, 1746). XR on vielä verrattain uusi ilmiö ja osaaminen vasta kehittyy. Iso osa toimijoista on vielä kokeiluasteella.  

LABin XR-labran ovi ja esittelykyltti, VR, AR ja MR jotka muodostuvat XR kokonaisuuden.
Kuva 1. Fyysinen XR LAB Lappeenrannan kampuksella. (Kuva: Alexander Matrosov)

XR-laboratorion merkitys ei rajoitu sen laitteisiin. Se on tila, joka edistää eri sidosryhmien monitieteellistä yhteistyötä ja haastaa perinteiset tutkimusmenetelmät. Labran asiantuntijat toimivat sekä teknisinä asiantuntijoina että yhteistyökumppaneina, valmiina auttamaan AR-, VR- ja XR-teknologioiden monimutkaisuuksien navigoinnissa. Aiemmat hankkeet ovatkin usein hyödyntäneet olemassa olevaa dataa. Erityisesti datan monihyödynnettävyys ja standardointi vaatii paljon työaikaa yhteisen alustan kehittämiseen. (Lehtoviita ym. 2022.)

XR ja liiketoimintapotentiaali

Uudet teknologiat muovaavat teollisuudenaloja. Business Finlandin ja Frost Sullivanin tutkimuksessa (2022) tunnistettiin useita kasvua tukevia mahdollisuuksia laajennetun todellisuuden ympäristössä. Uusien tuotepalveluiden luonti ja käyttäjien kokemuksen rikastaminen eri teollisuuden aloilla, esim. koulutus ja laadunvalvonta, käyttäen lasien sensoridataa on tuonut etuja mm. autoteollisuuden prosessitehokkuuteen ja rakennustyömaille, joissa BIM-datan visuaalinen hyödyntäminen vähentää virheitä (Jawad 2022). XR-liiketoiminnan arvon arvioidaan olevan vuoteen 2030 mennessä jopa 1,4 triljoonaa dollaria. Kasvun esteenä on lähinnä puutteellinen tieto teknologian sovellettavuudesta. (Dilmegani 2023.)

VR lasit ja ruudulla näkyy tyypilliset kysymykset: miten, mitä ja miksi, jotka liittyvät teknologian käyttöönottoon.
Kuva 2. Uusi teknologia herättää aina runsaasti kysymyksiä ja selvitykset ovat työllistäviä.
(Kuva: Alexander Matrosov)

Vierailun aikana tunnistetut haasteet ja mahdollisuudet

Vierailun aikana ideoitiin monia kiinnostavia käyttötapauksia uuden teknologian mahdollistamana. Iso osa vaatii kuitenkin perusymmärrystä XR-teknologiasta ja sen vaatimuksista datan osalta. Näistä voidaan juontaa useita tutkimussuuntia, joita XR-laboratorio voi edistää yritystarpeet keskiössä. Jopa 50 % organisaatioista kokee oikean käyttökohteen tunnistamisen haasteelliseksi, ja näin ollen investoinnit uuteen teknologiaan epäonnistuvat. Eri käyttökohteita kannattaakin miettiä ensin ilman teknologiaa, ja vasta sen jälkeen kannattaa suunnitella miten dataa voi käsitellä tehokkaammin uuden teknologian avulla (Cohen ym. 2018, 21).

Tässä piileekin uusien liiketoimintamahdollisuuksien keskittymä. Monitieteinen ja laaja näkökulma voi auttaa eri sidosryhmiä paremmin tunnistamaan näitä tekijöitä, ja sitä kautta edistää radikaalejakin uusia avauksia toimintansa tehostamiseksi. Niitä, jotka ovat kiehtoutuneita laajennetun todellisuuden hyödyntämättömistä tutkimusmahdollisuuksista, suosittelen tutustumaan LABin XR-laboratorion tarjoamiin palveluihin.

Kirjoittaja

Alexander Matrosov toimii LAB-ammattikorkeakoulussa teknologiayksikössä monialaisten TKI-projektien projektipäällikkönä ja Radikaalit uudet avaukset -kasvualustan koordinaattorina (Innovaatioiden kaupallistamisen vahvuusalueen alaisuudessa).

Lähteet

Cohen, L., Duboe, P., Buvat, J., Melton, D., ym. 2018. Augmented and Virtual Reality in Operations: A guide for investment. Capgemini Research Institute. Viitattu 11.5.2023. Saatavissa https://www.capgemini.com/in-en/insights/research-library/augmented-and-virtual-reality-in-operations-a-guide-for-investment/

Dilmegani, C. 2023. Top 40 XR/AR Use Cases / Applications with Examples in 2023. AI Multiple. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://research.aimultiple.com/ar-use-cases/

Jalo, H., Pirkkalainen, H., Torro, O., Pessot, E., ym. 2022. Extended reality technologies in small and medium-sized European industrial companies: level of awareness, diffusion and enablers of adoption. Virtual Reality. 26 (4), 1745–1761. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1007/s10055-022-00662-2

Jawad, I. 2022. Future Watch: Growth opportunities in extended reality 2022. Helsinki: Business Finland. Viitattu 11.5.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/julkaisut/future-watch-report–growth-opportunities-in-extended–reality-2022

Lehtoviita, T., Huttunen, M. & Rautiainen, J. 2022. Digitaalisen rakennetun ympäristön hyödyntäminen pelastustoimen riskienhallinnassa. LAB Pro. Viitattu 5.5.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/digitaalisen-rakennetun-ympariston-hyodyntaminen-pelastustoimen-riskienhallinnassa/