Sote-alaa kehittämään yhteistyöverkostossa

Finnish Interprofessional Network, FIPNET, on suomalainen moniammatillisen oppimisen ja yhteistyön verkosto, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia moniammatillisesti koulutuksen ja yhteistyön kautta​.​ Verkosto toimii edistämällä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa korkeakoulujen, terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden toimijoiden välillä​ (FIPNET 2023a).​

FIPNET:n käynnistäessä toimintansa keväällä 2022 olin LABin edustajana mukana ja toimin nyt myös FIPNET:n koordinaatioryhmässä, joka toteuttaa avoimet kansalliset FIPNET-tilaisuudet ja järjestää yhteistyössä pohjoismaisia webinaareja. FIPNET-tilaisuuksien ja muun toiminnan tavoitteena on lisätä yhteistä keskustelua ja toimintaa moniammatillisen toiminnan, koulutuksen ja osaamisen teemojen ympärille.​

Verkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki moniammatillisesta koulutuksesta ja yhteistyöstä kiinnostuneet, kuten kouluttajat, opiskelijat, tutkijat, ammattilaiset, johtajat, kansalaisten edustajat (esimerkiksi potilasjärjestöt) ja muut yhteiskunnalliset toimijat, jotka edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Kuva 1. Yhteistyöverkostot voivat edistää tehokkaasti hyvinvointia. (geralt 2018) 

FIPNET on yksi useista verkostoista Pohjoismaissa, jotka yhdessä luovat moniammatillisen oppimisen ja yhteistyön verkoston Nordic Interprofessional Networkin (NIPNET 2023). Tämä verkosto edistää moniammatillisen oppimisen konseptia ja yhteistyötä Tanskassa, Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

FIPNET on myös aktiivinen toimija Euroopan laajuisessa toiminnassa, European Interprofessional Practise & Education Network (EIPEN 2023). Tämän verkoston tarkoituksena on vaikuttaa koulutuksen ja terveydenhuollon poliittisiin ratkaisuihin sekä jäsenmaiden tasolla että EU-tasolla. EIPEN:n tavoitteena on mm. stimuloida ja jakaa moniammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta Euroopan korkeakoulutuksessa (Eipen).  

FIPNET kokoontui toiseen kansalliseen webinaariin 9.5.2023.  Linkki webinaaritallenteeseen (Linkki 1; FIPNET 2023b)

Viisi avainkompetenssia

Webinaarissa esiteltiin juuri avautuneet FIPNET:n nettisivut (FIPNET 2023a). Esityksissä saatiin näkökulmia moniammatillisen osaamisen arviointiin. Interprofessional Practise & Education Networkin EIPEN:n puheenjohtaja, professori André Vyt esitteli moniammatillisen toiminnan oppimisen avainkompetensseja (Vyt 2023). Näitä terveysalalle Euroopan laajuisesti kehitettyjä kompetensseja voidaan käyttää opetussuunnitelmien luomisessa, koulutuksessa ja ammatillisessa kasvussa. Viisi avainkompetenssia perustuvat tiimityöskentelyyn, ongelmanratkaisuun sekä holistiseen asiakaslähtöiseen toimintaan terveyspalveluissa:

  1. Viestintä ja vuorovaikutus moniammatillisessa yhteistyössä
  2. Suunnittelu ja johtaminen moniammatillisesti
  3. Moniammatillisen työskentelyn haasteet ja mahdollisuudet
  4. Potilastietojen saumaton siirto moniammatillisesti
  5. Moniammatillisen toiminnan arviointi

EIPEN-avainkompetensseihin liittyy myös suomeksi julkaistu moniammatillisen toiminnan arviointilomake, jossa on kolmekymmentä indikaattoria ammatilliseen yhteistyöhön (Eipen.eu 2022). Kompetenssit vastaavat EQF6-osaamistasoa. Aloitteleva opiskelija voi hallita osan kompetensseista eikä välttämättä saavuta kaikkia osaamisalueita perustutkintokoulutuksen aikana. Arviointilomakkeen avulla ammattilainen tai moniammatillinen tiimi voi seurata omaa edistymistään.

Globaalit tavoitteet

Moniammatillisen koulutuksen ja yhteistyön verkostosta löytyy myös maailmanlaajuinen Global Confederation for Interprofessional Education and Collaborative Practice (2023), joka tarjoaa forumin kasvavalle kansallisille ja alueellisille toimijoille, jotka jakavat yhteisen näyn paremmasta terveydestä kaikille moniammatillisen koulutuksen, toiminnan ja tutkimuksen kautta. Tätä varten järjestetään muun muassa All Together Better Healthkonferensseja.

Nämä verkostot pohjaavat toimintaansa Maailman terveysjärjestön WHO:n julkaisemiin tietoihin ja raamiin moniammatillisesta koulutuksesta ja harjoittelusta. WHO ja sen kumppanit tunnistavat moniammatilliseen yhteistyöhön tähtäävän koulutuksen ja harjoittelun innovatiivisena strategiana, jolla on tärkeä rooli vastata maailman terveyden työvoimakriisiin. (WHO 2010).

Kirjoittaja

Pirjo Knuuttila toimii LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapiakoulutuksessa lehtorina ja harjoitteluvastaavana.

Lähteet

EIPEN. 2023. European interprofessional practice & education network. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa  https://www.eipen.eu/

Eipen.eu. 2022. EIPEN Key competences for interprofessional practice in health and social care. Version 2.1. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://irp.cdn-website.com/f8ad3504/files/uploaded/EIPEN%205Keys%20Arviointilomake%20FIN.pdf

FIPNET. 2023a. Finnish Interprofessional Network. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://fipnet.webnode.fi

geralt. 2018. Altmann, G. Verkkoihin, ilo, ihmiset, nauraa. Pixabay. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/verkkoihin-ilo-ihmiset-nauraa-3719881/

Global Confederation for Interprofessional Education and Collaborative Practice. 2023. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://interprofessional.global/

NIPNET. 2023. Nordic Interprofessional Network. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://nipnet.org/

WHO. 2010. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/66399/retrieve

Vyt, A. 2023. 5Key model in the use of the assessment sheet for curriculum design, IPE training and CPD. Esitys FIPNET:n webinaarissa. 9.5.2023.

Linkit

Linkki 1. FIPNETb. 2023. Näkökulmia moniammatillisen osaamisen arviointiin. Webinaaritallenne. 9.5.2023. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://fipnet.webnode.fi/tapahtumat2/