Rakennusteollisuus ei ole vain vasaroita ja nauloja: digitalisaatio vaatii uudenlaista osaamista

Rakennusalalla digitaalisuus ja kasvu liittyvät voimakkaasti yhteen. Digitaalisuus näkyy yritysten strategisissa tavoitteissa ja 80 % alan kasvavista yrityksistä on tehnyt sijoituksia digitalisaatioon (Rakennusteollisuus RT 2020). Koronakriisi on kiihdyttänyt kehityksen tahtia: noin puolet Rakennuslehden teettämään kyselyyn vastanneista yrityksistä arvio digitaalisten hankkeiden nopeutuvan maailmanlaajuisesta kriisistä johtuen (Aatsalo 2020).   

KUVA 1. Rakennustyömailla vaaditaan uusia taitoja muuttuvassa maailmassa. Kuva: Shutterstock.

Vaihtelevat valmiudet uusiin työkaluihin  

Innostus uusiin teknologioihin vaihtelee. Luontaisesti käyttäjät innostuvat uusista digitaalisista työkaluista vain, mikäli ne tuottavat parempaa lopputulosta kuin perinteiset menetelmät. Vaikka käytettävyys ja hyödyt olisivat merkittäviä, on uusien teknologioiden käyttö valtaosalle käyttäjistä haasteellista. (Zeithaml et al. 2018, 103).  

Rakennusalalla innostumisen aste vaihtelee myös yritystasolla. Edelleen osalla yrityksiä eivät resurssit eikä into riitä kehittämään digitaalisia ratkaisuja. Selkeä murrosvaihe on kuitenkin havaittavissa, sillä rakennushankkeiden ja investointien epävarmassa tilanteessa on sopiva aika keskittyä yrityksen oman kilpailukyvyn kehittämiseen (Aatsalo 2020). 

Digitalisaation rintama laajenee 

Rakennusala on alleviivannut digitalisaation tuomia hyötyjä liittyen tiedonkulun tehostamiseen, prosessien kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Tarve uusien ratkaisujen löytämiseen nähdään kuitenkin koskevan koko rakentamisen ketjua suunnitteluvaiheesta rakentamisen valmistumiseen. (Rakennusteollisuus RT 2020)  

Olemassa olevat digitaaliset työkalut ovat perinteisesti painottuneet työmailla tapahtuvien toimintojen hallintaan, mutta tutkimuksen mukaan uusimmat investoinnit liittyvät rakentamisen valmisteluvaiheen kehittämiseen. On yleisesti tiedossa, että uusien hankkeiden kannattavuus ratkeaa monesti jo suunnittelu- ja hankintavaiheessa, joten näihin panostaminen on perusteltua. Koronakriisin vaikutuksesta digitaaliset työkalut ovat kuitenkin yleistyneet niin työmaa- kuin toimistotasolla, joten kehitys on edennyt harppauksin koko rakennusalan läpi. (Aatsalo 2020) 

KUVA 2. Tämän päivän työmaalla käsissä on yhä useammin tabletti. Kuva: Shutterstock

Tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan moniosaajia 

Koronaa tai ei, rakentaminen on muuttunut pysyvästi. Työmailla kiertelevät jo nyt digi-insinöörit drone-lennokkien sekä anturinlukijoiden kanssa (Kuittinen 2019). Nyt vasta kehitysasteella olevat digitaaliset työkalut tulevat jatkossa olemaan osa arkipäivää. Vasara ja naulat ehkä pysyvät samanlaisina kuin aina, mutta tulevaisuudessa siintää voimakkaana perinteisen kirvesmiehen korvaaminen monitaitoisella digiosaajalla, joka käyttää runkonaulainta yhtä sujuvasti kuin IoT-kytkettyä ja keinoälyllä boostattua iPadia.  

Kirjoittajat 

Piia Pirhonen on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Päätoimisesti hän työskentelee rakennusteollisuudessa ratkoen digitalisaation tuomia haasteita asiakasrajapinnassa. 

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä. 

Lähteet

Aatsalo, J. 2020. Koronakriisi kiihdyttää rakennusalan investointeja digitaalisiin työkaluihin. Rakennuslehti. [Viitattu 28.11.2020]. Saatavissa: https://www.rakennuslehti.fi/2020/09/koronakriisi-kiihdyttaa-rakennusalan-investointeja-digitaalisiin-tyokaluihin/ 

Kuittinen, T. 2019. Rakennustyömailla kiertävät nyt digi-insinöörit – työvälineinä dronet, kypäräkamerat ja anturit. Rakennuslehti. [Viitattu 28.11.2020]. Saatavissa: https://www.rakennuslehti.fi/2019/09/rakennustyomailla-kiertavat-nyt-digi-insinoorit-tyovalineina-dronet-kyparakamerat-ja-anturit/ 

Rakennusteollisuus RT. 2020. Rakennusalalla kasvuhakuiset yritykset panostavat digitalisaatioon. Tiedote. [Viitattu 28.11.2020].  Saatavissa: https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/rakennusalalla-kasvuhakuiset-yritykset-panostavat-digitalisaatioon/ 

Zeithaml, V., Bitner, M. & Gremler, D. 2018. Services marketing, integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill Education, New York. 

Linkit

LAB 2020. Digitaalisen transformaation johtaminen. [Viitattu 1.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP 

Kuvat 

KUVA 1. Shutterstock. [Viitattu 1.12.2020] Saatavissa: https://www.shutterstock.com/fi/image-photo/business-building-teamwork-technology-people-concept-327448142 

KUVA 2. Shutterstock. [Viitattu 1.12.2020]. Saatavissa: https://www.shutterstock.com/fi/image-photo/construction-worker-planning-contractor-developer-concept-436833952 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *