Business Mill mukana Etelä-Karjalan yrityspalveluiden kehittämisessä

Vastuu julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnille ja työllisyysalueille vuoden 2025 alusta. Tätä uudistusta koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023.

Business Mill panostaa vuoden 2023 aikana entistä voimakkaammin alueen verkostojen yhdistämiseen. Työvoimapalveluiden siirtyminen kuntien tehtäväksi 2025 alusta alkaen haastaa kaikkia maakuntia, mukaan lukien Etelä-Karjalan, tiivistämään yhteistyötä elinvoiman eteen. Isossa kuvassa uudistuksessa tavoitellaan TE-palveluiden parempaa saavutettavuutta, työllisyyden kasvua ja elinvoiman vahvistumista (Kuntaliitto 2023). Me Business Millissä haluamme kantaa kortemme tähän kekoon, olemmehan jo profiloituneet uuden ajan yrityshautomona (LAB 2023). 

Kun laki on nyt hyväksytty, on valmistelun aika. TE-uudistuksen ympärille on Etelä-Karjalaan perustettu hanke: TE2024 Elinvoimaa Etelä-Karjalaan. Hanketta luotsaa muutosjohtaja Johanna Ilmoni. Hankkeen järjestämä valmistelun yhteinen aloitustilaisuus järjestettiin Lappeenrannan Ruustinnassa 8.3.2023. Paikalla oli 32 henkilöä yhteensä kuudestatoista eri organisaatiosta.

Laaja-alainen elinvoiman ajatus

TE2024-uudistuksessa on kyse paljon muustakin kuin yrityspalveluista, mutta kaikki toimet tähtäävät alueen, Etelä-Karjalan elinvoiman vahvistamiseen. Elinvoimaan tarvitaan työpaikkoja ja työntekijöitä sekä näiden kohtaamista. Elinvoima on käsitteenä laaja. Elinvoiman edistämisessä keskeisessä roolissa olevat elinkeinopoliittiset toimet eivät ole kunnan lakisääteisiä tehtäviä, vaan kuuluvat niin sanottuihin yleisen toimialan puitteissa kunnan itselleen ottamiin tehtäviin.

Kuntien elinkeinopoliittisia instrumentteja ovat yritysneuvonnan palveluiden tuottaminen, yritystoiminnan kehittämishankkeet, toimitilojen rakentaminen ja vuokraaminen yritysten käyttöön, yritystonttien tarjonta ja alueen markkinointi.

Kunnat tukevat elinvoimaisuuden rakentumista muun muassa erilaisten kehittämis- ja investointihankkeiden kautta. Kunnat myös auttavat alueen yrityksiä hyödyntämään valtion yritysrahoitusinstrumentteja, aivan kuten tekee myös Business Mill.

[Alt-teksti: sanarykelmä, jossa suurimmat sanat ovat mahdollisuus, yhteistyö ja innostunut.]
Kuva 1. Sanapilvi eteläkarjalaisen elinvoimahankkeen aloitustilaisuuteen osallistuneiden ajatuksista. (Kuva: Emma Latvala) 

Tilaisuudessa käytiin värikkäitä keskusteluita pienten ryhmätehtävien yhteydessä. Oli mahtavaa kuulla, kuinka yhteystyön merkitys tuntui kaikille yhtä tärkeältä. Uudistukseen suhtauduttiin innostunein mielin, ja se nähdään mahdollisuutena. Epäilyksiäkin on, mutta se on ymmärrettävää, kun valmistelu on vasta alussa.

Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi, sillä vielä tämän vuoden lopulla kuntien tulee ilmoittaa, millaisella mallilla uudistusta lähdetään alueella toteuttamaan. Meillä Etelä-Karjalassa se todennäköisesti on yhteistoimintamallinen vastuukuntatoteutus.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Modernin yrityshautomon kehittäminen kuuluu hänen päätehtäviinsä, mutta hän työskentelee laajasti myös koko Etelä-Karjalan yrityspalveluiden kehittämisen parissa.

Lähteet 

Kuntaliitto. 2023. TE-palvelut 2024 -uudistus. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/te-palvelut-2024-uudistus

LAB. 2023. Business Mill – ketterä luottokaveri yrityksellesi. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.businessmill.fi/business-mill