Sabotöörit työpajoissa

Olet ehkä ollut työpajassa, jossa olet miettinyt, miksi olet työpajassa mukana. Vaikka työpajan tavoite olisi selvillä, voi tilanne silti ajautua sivuraiteille. Tämä tapahtuu helposti, jos työpajassa on mukana sabotööri.

Sabotöörit harhauttavat omalla toiminnallaan työpajan kulun, jolloin työskentely ei etene haluttuun tavoitteeseen ja osallistujien aika kuluu hukkaan. Siksi sabotöörien käsittely on tärkeä fasilitaattorin taito. Kerron tässä kirjoituksessa vinkkejä siihen, miten toimia sabotöörien kanssa.

Tavoite ja aikataulu

Pidä huoli, että kutsussa ja työpajan alussa kerrot selkeästi, mikä työpajan tavoite on. Fasilitaattorina tehtäväsi on pitää huolta siitä, että tavoitteesta pidetään kiinni. Näin asiasta ei tarvitse neuvotella työpajan aikana. Kun tavoite on selvillä, ei kenellekään pitäisi tulla yllätyksenä, että nyt keskustellaan fasilitoimastasi aiheesta.

Varmista, että olet tehnyt työpajaan vaiheistetun aikataulun ja laskenut, kuinka paljon aikaa eri vaiheiden puheenvuoroille on käytettävissä. Aikataulun avulla sinun on helpompi seurata ajan kulua, varmistaa että kaikki asiat tulevat käsitellyiksi ja rajata puheenvuorojen kestoa.

Kuva 1. Sabotöörien ilmestymiseen voi varautua etukäteen. (Kuva: Sami Heikkinen / NightCafé)

Huomion varastajat

Joskus osallistuja tulee työpajaan myöhässä ja pyrkii varastamaan shown itselleen näyttävällä sisääntulolla. Muista pitää tällaisessa tilanteessa langat omissa käsissäsi. Älä kertaa, mitä olette tehneet. Jatka eteenpäin. Ohjeista myöhässä tullut henkilökohtaisesti kahden kesken, kun olet saanut varmistettua, että muut tietävät, miten työskentely jatkuu.

Joku osallistujista saattaa esittää ajatuksen, joka ei tunnu liittyvän käsiteltävään aiheeseen. Nämä ajatukset voivat olla valideja, mutta omaperäisyytensä vuoksi niitä ei ole helppo hahmottaa. Silloin kannattaa tuoda oma ymmärtämättömyys esiin sanomalla esimerkiksi “Anteeksi, mutta en ymmärrä, miten tämä liittyy aiheeseen. Voisitko selittää?”

Jos ajatus on validi, voi sen uudelleen muotoilu kirkastaa, miten se liittyy käsiteltävään aiheeseen.

Parkkipaikka

Toisinaan työpajoissa nousee esiin tärkeitä asioita, jotka on syytä saada ratkaistua, vaikkakaan ei juuri tässä työpajassa. Sen takia tarvitset parkkipaikan. Parkkipaikka on muistiinpanotila, johon kerätään käsittelemistä vaativat ideat.

Parkkipaikalle kootut asiat viestivät osallistujille, että nämä asiat on otettu huomioon. Vaikka niitä ei ehditä käsitellä nyt, ne eivät jää kuitenkaan huomioimatta.

Tauko

Joskus voit ajautua väittelyyn itsepintaisen sabotöörin kanssa. Pidä tarvittaessa tauko, jonka aikana voit järjestää työskentelyn uudestaan. Näin saat ajatuksesi kasaan ja voit tarvittaessa keskustella sabotöörin kanssa kahden kesken.

Kannattaa kysyä sabotööriltä, mihin hän pyrkii, ja viestiä, että hänen esiin nostamansa aihe on tärkeä, vaikka ei tämän työpajan teemaan liitykään. Kerro myös, että hänen toimintansa estää aiheen edistämisen.

Kokeile seuraavassa työpajassa, voisiko näillä opeilla päästä varmemmin haluttuun lopputulokseen.

Kirjoittaja

Sami Heikkinen on lehtori LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.