SampoLAB Osaajaverstaan avajaiset kiinnostivat kävijöitä

SampoLAB Osaajaverstaan avajaiset Luumäellä sijaitsevissa tiloissa olivat täynnä kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Kävijöitä virtasi paikalle ilahduttavasti noin 70 henkilöä. SampoLAB Osaajaverstaan tavoitteena on luoda paikallinen, toimintaa tukeva työelämäverkosto, joka yhdistää yritysten, kunnan elinkeinoelämän kehittämistarpeet ja oppilaitosten toiminnan pysyväksi kumppanuudeksi. Hankkeen päämääränä on tuoda paikallisen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta oppilaitosten ulkopuolelle. (LAB 2023.)

Tiimioppiminen ja yritysyhteistyö toiminnan kulmakivinä

Tapahtumassa keskusteltiin aktiivisesti Saimaan ammattiopisto Sampon ja LAB-ammattikorkeakoulun tarjoamasta uudesta tiimivalmentamiseen pohjautuvasta yritysten osaamistarpeeseen vastaavasta koulutuksesta. Paikkakunnalla toimivilla yrittäjillä oli mahdollisuus kertoa osaaja- ja yrityskehittämistarpeistaan. Osaajaverstaan tila toimii opiskelijoille tiimioppimisen tukikohtana.  Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa mm. innovatiivista oppisopimuskoulutusta, missä korostuvat uudenlaiset ajattelutavat ja tiimivalmentamisen menetelmät.

[Alt-teksti: ihmisiä aulatilassa.]
Kuva 1. Omiin tiloihinsa Luumäelle asettunut Osaajaverstas avasi ovensa kaikille kiinnostuneille. (Kuva: Jaana Kiiski)

SampoLAB pyrkii kehittämään kustannustehokasta koulutus- ja kehittämismallia, jossa yhdistetään yhteisöllinen tiimioppiminen yrityksissä tapahtuvaan oppimiseen ja yrittäjyyteen. Yhteistyöllä tavoitellaan pitkäaikaisia vaikutuksia alueen osaamisen kehittymiseen ja yritysten menestykseen. (LAB 2023.) Osaajaverstaan kautta yrittäjille avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa tarjoamalla erilaisia toimeksiantoja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Osaajaverstas muuttaa nämä toimeksiannot koulutustoimenpiteiksi ja tätä kautta opiskelijoille tarjoutuu vaivaton mahdollisuus tehdä yhteistyötä työelämän kanssa. Osuuskuntatyönä tai opiskelijan tutkinnon osana toteutetussa yritysyhteistyössä lisäarvona on se, että se toteutetaan valmentavalla lähestymistavalla ja opiskelijat pääsevät tekemään aitoja toimeksiantoja, jotka lähtevät yrittäjien konkreettisista tarpeista.

Kun toimijoita tuodaan Osaajaverstas-toiminnan ja tiimivalmentamisen puitteissa yhteen, alkaa syntyä verkostoa, josta hyötyvät niin opiskelija- kuin työelämäkenttäkin. Työelämä uudistaa opiskelijoiden osaamista ja opiskelijoiden osaamispotentiaalin hyödyntäminen uudistaa työ­elämää. Tämä yhteistyö voi johtaa parhaimmillaan opiskelijan paikkakunnalle työllistymiseen.

Hankkeen tavoitteena on työllistää monipuolisesti ja tarjota mahdollisuuksia nuorille, työttömille, alanvaihtajille, paluumuuttajille ja maahanmuuttajille. Samalla halutaan innostaa jatko-opintoihin sekä tarjota työssä oleville mahdollisuus osaamista täydentävään koulutukseen. (LAB 2023.)

SampoLAB Osaajaverstaan kevään tapahtumasuunnitelmat

Kaiken kaikkiaan avajaiset olivat menestyksekäs tapahtuma, joka loi yhteyksiä ja tarjosi uusia suunnitelmia tulevaisuuteen. Kevätkauden hanketapahtumiksi on suunnitteilla yrityksiä ja työnhakijoita yhdistävät kesätyömessut Osaajaverstaan tiloissa. Lisäksi Taavetin lukion ja LAB-ammattikorkeakoulujen osuuskunnat ovat suunnittelemassa yhteistyössä nuorille suunnattua pelitapahtumaa, johon on tarkoitus liittää tiiviisti mukaan paikallinen yrityskenttä. Suunnittelu jo itsessään on tärkeä osa nuorten yrittäjyystaitojen kehittämistä, mutta ennen kaikkea tapahtumalla tavoitetaan hankkeen potentiaalista kohderyhmää. Tapahtumassa tuodaan vahvasti esille mahdollisuuksia nuorten yrittäjyyteen.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2023. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas