Sote-alan mies- ja naisopiskelijoidenopiskelijoiden opintojen ohjaustarpeet vertailussa

Nais- ja miesopiskelijoiden opintojen ohjaustarpeita kartoitettiin osana LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamaa Miesvirtaa sote-alalle hanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja toteutuu ajalla 2019–2021.  Yhtenä hankkeen tavoitteena on kartoittaa pedagogisia ratkaisuja ja opintojen ohjauksen toimenpiteitä, jotka tukevat miesopiskelijoiden opintojen edistymistä ja valmistumista määräajassa. Teemaan liittyen lähetettiin keväällä 2020 sähköpostikysely LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön ohjaustyötä tekeville keskitetyille tutoropettajille, opinto-ohjaajalle sekä erityisopettajalle.  

Kuva 1. Miesvirtaa hankkeen kuvamateriaali. Kuva: Juha Jormakka 

Opiskelutaidot ja opintojen ohjauksen tarve 

Vastausten perusteella miehet ja naiset eivät eroa opiskelutaidoiltaan toisistaan, vaan taitoihin vaikuttavat aiempi opiskeluhistoria sekä persoonalliset ominaisuudet ja opiskeluvalmiudet.  Jos opintojen edistämisessä on haasteita, ne liittyvät usein niin naisilla kuin miehillä haasteellisiin elämätilanteisiin tai oman toiminnan ohjaukseen liittyviin ongelmiin. 

Opintojen ohjaukseen hakeutumisessa miehillä näyttäisi olevan korkeampi kynnys kuin naisilla. Usein tehtäviä on jäänyt jo pidemmältä ajalta rästiin, ja niiden kanssa on yritetty selvitä yksin. Itse ohjaustilanteissa miehet kaipaavat konkretiaa ja ymmärtävät ohjauksen paremmin, kun se linkitetään opetussuunnitelmaan ja toimintatapoihin. Molemmilla sukupuolilla on nuoremmissa ikäryhmissä omaan kehitykseen, itsensä hyväksymiseen ja sen tukemiseen liittyviä ohjauksellisia tarpeita. Myös ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin omaksuminen vaativat tukea opintojen aikana.  

Kyselyssä selvitettiin, millaiset pedagogiset menetelmät ja toimintatavat mahdollisesti tukevat miesten oppimista ja opintoihin sitoutumista parhaiten tai eroavatko sukupuolet tämän suhteen toisistaan. Vastauksissa nousi selkeästi esille, ettei tasa-arvoa ole se, että opetus ja siinä käytettävät menetelmät määriteltäisiin sukupuolittain. Opetus tulee kohdentaa erilaisille oppijoille ja tarjota vaihtoehtoisia oppimisen ja opiskelun muotoja. Opettajien olisikin hyvä välttää sukupuoliin liittyvää stereotyyppistä ajattelua. 

Tarvitaan oikea-aikaisia ja -sisältöisiä, matalan kynnyksen ohjauspalveluita sekä monipuolisia pedagogisia toteutustapoja. Näitä tulisikin edelleen kehittää erilaisille oppijoille, erilaisille persoonille ja erilaisille ihmisille, mihinkään yksittäiseen ominaisuuteen leimaamatta tai sitomatta.  

Kirjoittaja

Minna Mukka toimii fysioterapian lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeessa. Koulutukseltaan hän on myös opinto-ohjaaja. 

Linkit 

LAB. 2020. Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanke. [Viitattu 2.12.2020] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miesvirtaa 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *