Brand Wheel brändin kehittämisen työkaluna

Avainsanat: brändin kehittäminen, brand wheel 

Brändi on erilaisten mielikuvien luomista. Sen tarkoitus on saada aikaan jonkinlainen tunne viestin vastaanottajassa. Brändi on organisaatiolle sama, mitä maine on henkilölle. Mitä sinusta puhutaan, kun et ole paikalla? Millaisia mielikuvia muilla on sinusta? Samalla tavalla syntyy yrityksen brändi. (Venäläinen 2019.) Brändin kehittäminen tulisi huomioida jokaisessa organisaatiossa. Sen päätehtävänä on tarkoitus auttaa organisaatiota kasvamaan kannattavalla tavalla. (Mäkinen & Kahri 2010, 14–15.) 

Brand Wheel on brändin kehittämisen työkalu, joka auttaa organisaatioita määrittelemään ja kehittämään brändiään asiakkaan äänellä, Mulder (2019) pohtii. Analyysityökalu koostuu yleensä 3–5 kehästä, joissa analyysi kulkee ulkoreunoilta sisälle päin ja vastaa tuotteen ja palvelun osalta kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta (Kuva 1). Uloin kehä kokoaa brändin todenmukaiset tuoteominaisuudet, jotka pohjautuvat jonkinlaiseen faktatietoon ja symboliikkaan. Brändin faktat puolestaan kytkeytyvät tunneperäisiin arvoihin ja hyötyihin, jotka muodostuvat seuraavista kahdesta keskimmäisestä kehästä. Kaksi sisintä kehää paljastavat brändin luonteen ja brändilupauksen eli brändin sisimmän olemuksen. (Behrens Goodall 2020.) Kokonaisuuden ymmärtäminen luo organisaatioille kilpailuetua vain, jos jokainen organisaatiossa oleva henkilö ymmärtää ja osaa soveltaa brändistrategiaa omassa työssään. Tämä luo voimakkaan kytköksen organisaatiokulttuurin muotoutumiseen. Tästä syystä brändin ymmärtäminen on aivan yhtä tärkeää kuin brändin fyysinen rakentaminen. (Harvey 2017.) 

Kuva 1. Brand Wheel (Sandberg 2020).

Good Hair Day -kollektiivi 

Good Hair Day (GHD) on afrosuomalaisista koostuva antirasistinen kollektiivi, jonka tavoitteena on lisätä representaatiota Suomessa, laajentaa kauneusnormeja sekä keskustella avoimesti afrosuomalaisuudesta (kuva 2). Sandbergin (2020) mukaan kollektiivin tahtotila oli selvittää, minkälaisia mielikuvia kollektiivin afrosuomalainen yhteisö liittää GHD-brändiin. Brändiin liitettävistä mielikuvista toteutettiin kyselytutkimus, jonka tuloksia analysoitiin Brand Wheel -työkalun avulla. (Sandberg 2020.) 

Kuva 2. Good Hair Day -kollektiivin paneelikeskustelu (Sandberg 2020)

Brand Wheel toiminnan kehittämisen apuna 

Luotu analyysityökalu on sittemmin otettu aktiiviseen käyttöön kollektiivilla brändi-identiteetin vahvistamisessa ja kehittämisessä. Tästä yhtenä esimerkkinä analyysin pohjalta rakennettu visuaalinen Look Book, mitä jaetaan nykyisille ja potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Mallia on sovellettu myös sosiaalisen median strategian luomisessa. Äänen sävyä ja sisältöjä on hiottu vastaamaan GHD:n brändin arvoja ja luonnetta ja tätä kautta viestimään kohdeyleisölle yhä vahvemmin brändin ytimestä. Tämän lisäsi Brand Wheeliä hyödynnetään uusien vapaaehtoisien perehdyttämisessä kollektiivin aktiivitoimijoiksi. Tätä kautta varmistetaan, että jokainen kollektiivin jäsen on tietoinen brändilupauksesta ja toimii sen mukaisesti. 

Kirjoittajat 

Paloma Sandberg valmistuu restonomiksi matkailun linjalta LAB-ammattikorkeakoulusta syksyllä 2020 ja on ollut osana Good Hair Day -kollektiivia vuodesta 2019 saakka.    
 
Taina Orpana toimii liiketalouden tuntiopettaja LAB-ammattikorkeakoulussa ja on ohjannut opinnäytetyötä.  

Lähteet 

Behrens Goodall, T. 2020. Defining Your Brand Identity: Creating a Brand Essence Wheel. Element tree. [Viitattu 27.10.2020]. Saatavissa: https://elementthree.com/blog/defining-brand-creating-brand-wheel/ 

Harvey, C. 2017. The Brand Wheel: How it Can Help Improve Employee Engagement and Strengthen Brand Strategy. Octant [Viitattu 15.10.2020] Saatavissa: http://octantstrategic.com/-The-Brand-Wheel-How-It-Can-Help-Improve-Employee-Engagement-and-Strengthen-Brand-Strategyx  

Mulder, P. 2019. Brand Essence Wheel. Toolshero. [Viitattu 20.10.2020]. Saatavissa: https://www.toolshero.com/marketing/brand-essence-wheel/ 

Mäkinen, M., Kahri, A. & Kahri, T. 2010. Brändi kulmahuoneeseen! WSOY. 

Sandberg, P. 2020. Brändikirjasta visuaalinen Look Book viestinnän välineenä. AMK-Opinnäytetyö. LAB-Ammattikorkeakoulu. Matkailun ala. Lahti. [Viitattu 15.10.2020] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221254  

Venäläinen, S. 2019. Mikä brändi on, mistä se muodostuu, ja miksi sillä on merkitystä? Brändimarkkinointi. Advance B2B. [Viitattu 15.10.2020]. Saatavissa: https://www.advanceb2b.com/fi/blog/mista-brandi-muodostuu  

Linkit 

Good Hair Day. [2020]. About. [Viitattu 18.11.2020] Saatavilla: https://goodhairday.fi/ 

Kuvat 

Kuva 1. Sandberg, P. 2020. Brändikirjasta visuaalinen Look Book viestinnän välineenä. [Viitattu 15.10.2020] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221254  

Kuva 2. Sandberg, P. 2020. Good Hair Day -kollektiivin paneelikeskustelu. [Viitattu 1.12.2020] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221254  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *