asiakas- ja potilastietojärjestelmä

2 artikkelia

Haavapotilaan hoitotietojen ja seurannan yhtenäistäminen haavarekisteriksi

Haavapotilaiden hoito on monitahoista ja -ammatillista. Haavanhoitoon liittyvä tieto on nykyisissä potilastietojärjestelmissä hajanaisesti löydettävissä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) haavakeskuksessa havaittiin tarve selvittää ja yhtenäistää potilaan hoitotiedot, […]

Kliiniset osaajat yhteiskehittämässä asiakas- ja potilastietojärjestelmää

Terveysalan asiantuntijoiden osallistaminen kliinisinä osaajina on keskeistä Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämiselle ja käyttöönoton onnistumiselle. Kliinisistä osaajista on koottu Apotti-asiantuntijaryhmä. Segmenttiosaaja-mallin käytöstä kerätään heidän käyttökokemuksiansa sekä […]