BIOSYKLI

6 artikkelia

Hiilidioksidin talteenottopilotointi biokaasulaitoksen savukaasuista

LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto toteuttivat hiilidioksidin talteenottopilotoinnin Gasumin Kujalan biokaasulaitoksen savukaasuista. Hiilidioksidin talteenottopilotointi on osa alueellisen hiilidioksidin kierrätyskonseptin kehitystä ja se toteutetaan osana EAKR-rahoitteista BIOSYKLI-hanketta.   Työpaketin […]

Pyrolysoinnilla jalostetaan bio- ja jätemateriaaleista arvokkaampia lopputuotteita

LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorio on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa ja sen rakennustyöt aloitetaan kesän 2020 aikana. Alustavan arvion mukaan se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Kiertotalouslaboratorio on käynnissä olevan […]