EKI – Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt

11 artikkelia

XRF-analysaattori materiaalintunnistuksen apuna

LAB-ammattikorkeakoulun Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt (EKI) -hankkeessa vuonna 2021 valmistuneen kiertotalouslaboratorion yksi uusista hankinnoista on kannettava XRF-analysaattori, jolla voidaan analysoida metalliseosten ja monien muiden materiaalien […]

Yhdessä kohti kestävää kampusta

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa ”Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt – EKI” -hankkeessa on muun muassa selvitetty keinoja, joilla kampuksen kestävyyttä voidaan parantaa ja millä tavalla esimerkiksi viestinnän […]

Olosuhdetestaus LAB-ammattikorkeakoulussa

Olosuhdetestauksella voidaan selvittää erilaisten neitseellisten tai kierrätettyjen materiaalien soveltuvuutta ja luotettavuutta erilaisissa käyttöolosuhteissa. Testaus voidaan suorittaa lämpötilan, kosteuden tai näiden molempien suhteen. LAB-ammattikorkeakoulun Energia- ja […]

LAB-ammattikorkeakoulun uusi kiertotalouslaboratorio erottuu kilpailijoistaan

LAB-ammattikorkeakoulun EKI – Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt ‑hankkeessa kehitetään uutta kiertotalouslaboratoriota Mukkulan kampukselle Lahteen. Tavoitteena on erottuva ja rohkea kokonaisuus, jossa materiaalikiertojen sekä uudenlaisten energiaratkaisuiden […]

Biomassan pyrolysoinnin lopputuotteena syntyvä biohiili on mustaa kultaa

Aikaisemmassa blogitekstissäni kirjoitin pyrolyysiprosessista, jonka lopputuotteena syntyy erilaisia hiililaatuja käytetystä raaka-aineesta riippuen. Tässä kirjoituksessa kerron tarkemmin erityisesti biohiilestä ja sen eroista muihin pyrolysointiprosessissa lopputuotteena syntyviin […]