erityistarpeet

1 artikkeli

Maahanmuuttajaperheiden erilaiset tuen tarpeet huomioon palvelujen suunnittelussa

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen hyvinvointialueilla asuville. Sosiaali- ja terveyspalveluita tulisikin kehittää myös maahanmuuttajaväestön kannalta inklusiivisempaan ja yhdenvertaisempaan suuntaan […]