maahanmuuttajat

41 artikkelia

Motivoiva keskustelu on tärkeä vuorovaikutuksen työväline sairaanhoitajalle

Motivoiva keskustelu on hoitotyön vuorovaikutusmenetelmä, jota käytetään terveydenhuollossa laajasti erilaisten asiakasryhmien kanssa. Motivoivan keskustelun ytimessä on usko ja luottamus potilaaseen, potilaan itsemääräämisoikeus sekä tasaveroinen yhteistyö […]

Suomalaisen hoitokulttuurin sisäistäminen keskeistä hoitoalan opiskelussa

Maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden opetuksessa korostuu kielitaidon kehittymiseen liittyvä lisätuki sekä itseohjautuvan työskentelytavan omaksuminen (OKM 2024). Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan on otettava haltuun koulutusohjelmaan kuuluvien teoriaopintojen lisäksi suomen kieli, […]

Varhaiskasvatuksen sosionomi maahanmuuttajaperheiden kotouttamisen tukena

Maahanmuuttoviranomaisten ja varhaiskasvatuksen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä perheiden kotoutumisen tukemiseksi. Opetushallituksen mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumisprosessia tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin ja suomen […]