maahanmuuttajat

32 artikkelia

Monialainen toimijaverkosto edistää Päijät-Hämeen monimuotoistumista

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmaan on kirjattu viisi tavoitetta: työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton edistäminen, maahan muuttaneiden työllisyyden lisääminen, maahanmuuttoa koskevan keskustelukulttuurin muuttaminen sekä vastuunkanto humanitäärisestä maahanmuutosta. Lisäksi parannetaan […]

Maahanmuuttajaperheiden erilaiset tuen tarpeet huomioon palvelujen suunnittelussa

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen hyvinvointialueilla asuville. Sosiaali- ja terveyspalveluita tulisikin kehittää myös maahanmuuttajaväestön kannalta inklusiivisempaan ja yhdenvertaisempaan suuntaan […]