seuranta

1 artikkeli

Tiedolla johtamisella kohti yrityksen parempaa kannattavuutta

Tietoperustaisessa arvonluonnissa on kyse organisaation suorituskyvyn parantamisesta; tiedon hyödyntäminen tukee päätöksentekoa ja organisaation tavoitteiden saavuttamista. Liiketoiminnan kontekstissa oikea-aikainen ja relevantti analysoitu tieto johtamisessa tekee liiketoiminnasta […]