teknologiavälitteisyys

1 artikkeli

Itseohjautuva tiimityö kaipaa tuekseen riittävästi sosiaalista pääomaa ja sitä mahdollistavia johtamisen prosesseja

Hajautettu eli monessa eri paikassa tapahtuva tiimityö on yleistynyt ja tulee yleistymään tulevaisuudessa. Viestintäteknologia mahdollistaa yhteydenpidon ja viestinnän rikastamisen välimatkojenkin päästä. (Dufva 2020, 38–39.) Koronaviruspandemia […]