Tapahtumateollisuudella kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

Tapahtumateollisuus on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Pandemia toi mukanaan lukuisia haasteita, mutta samalla se on osoittanut alalla vallitsevan sopeutumiskyvyn ja innovaation hengen. Etelä-Karjalan tapahtumaklusterin kehityshanke heijastaa tätä muutosta. Se pyrkii kasvattamaan alueen elinvoimaa ja vetovoimaa tapahtumien avulla seuraten tietä, jota muun muassa Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemus ja European Region of Gastronomy ovat edistäneet luovien alojen, matkailun ja muiden sidosryhmien ristiinpölytyksessä.

Vaikuttaa moneen toimialaan

Tapahtumateollisuus on Suomessa ja maailmalla merkittävä elinkeino, joka työllistää laajasti ja luo arvoa yhteiskunnalle monin tavoin. Viime vuosikymmeninä tapahtuma-ala on kasvanut merkittäväksi toimijaksi, joka ei ainoastaan tarjoa viihdettä ja elämyksiä, vaan myös vahvistaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Tapahtumateollisuus on usein hahmotettu erillisinä sisältöinä ja toimintoina, joita ei ole virallisesti kategorisoitu yhdeksi yhtenäiseksi alaksi. (Wiren ym. 2020.)

[Alt-teksti: soittajia ja akrobaattinen tanssija esiintymässä.]
Kuva 1. Lappeenrannan Sataman valot -tapahtuman tunnelmia vuodelta 2023. (Lappeenrannan kuvapankki 2023a)

Vuoden 2020 koronapandemia toi tapahtuma-alalle ennennäkemättömiä haasteita, kuten hallituksen rajoitukset yleisötilaisuuksille vastauksena pandemian leviämiseen. Tämä toimenpide pysäytti tapahtumateollisuuden lähes yhdessä yössä, katkaisten tapahtumien yleisövirrat ja monenlaiset tulovirrat, jotka ovat elintärkeitä tapahtumien ja niihin liittyvän kaupankäynnin ja liiketoiminnan kannalta. Kriisin keskellä tunnistettiin tarve ymmärtää tapahtuma-alaa syvemmin ja kattavammin.

Etelä-Karjala esimerkkinä

Etelä-Karjalan tapahtumaklusterin kehityshanke EKTAK (LAB 2024) on esimerkki siitä, miten alue voi hyödyntää tapahtumateollisuutta kasvun ja kehityksen alustana ja vastata muuttuviin tarpeisiin innovatiivisilla lähestymistavoilla, jotka eivät ainoastaan tukeudu olemassa oleviin resursseihin, vaan myös etsivät uusia tapoja kasvattaa yhteisön vetovoimaa ja hyvinvointia. Hanke näyttää, että yhdessä työskentelemällä voi rakentaa vahvemman tulevaisuuden tapahtumateollisuudelle Etelä-Karjalassa ja koko Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää maakunnan tapahtumatoimijat ja -yritykset. Se tähtää uudenlaisen tapahtumaklusterin luomiseen, joka vahvistaa alueen kilpailukykyä ja elävöittää taloudellista toimintaa. Tämä yhteistyön ja uusien avauksien malli luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee alueen kulttuurista kasvua, vastaten tapahtumateollisuuden toimialaraportissa 2020 (Wiren ym. 2020) mainittuihin tarpeisiin.

[Alt-teksti: kesäinen satamaranta, johon tapahtuma-alueelle esiintymislavan luokse on kokoontunut paljon väkeä.]
Kuva 2. Puolustusvoimien MILjazz kokosi viime kesänä väkeä Lappeenrannan satama-alueelle. (Lappeenrannan kuvapankki 2023b)

Hankkeen kautta Etelä-Karjala pyrkii nostamaan alueen imagoa, lisäämään kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden määrää sekä edistämään alueen kulttuurista rikkautta ja yhteisöllisyyttä. Kehittämällä tapahtumakonsepteja ja yhdistämällä alueen toimijoita hanke ei ainoastaan luo uusia työtilaisuuksia, vaan myös vahvistaa alueen sosiaalista rakennetta ja identiteettiä.

Kirjoittaja

Johanna Heinonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Erityisesti matkailun monimuotoinen kehittäminen, digitaalinen viestintä ja asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä. EKTAK-hankkeessa hän toimii TKI-asiantuntijana ja vastaa oppilaitosyhteistyöstä.

Lähteet

LAB. 2024. Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/etela-karjalan-tapahtumaklusteri

Lappeenrannan kuvapankki. 2023a. Sataman valot. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa  https://lappeenranta.kuvat.fi/kuvat/Kulttuuri+ja+tapahtumat/Sataman+valot+2023,+kuvat+Generaxion/Sataman+valot+2023+(1).jpg

Lappeenrannan kuvapankki. 2023b. MILjazz. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa  https://lappeenranta.kuvat.fi/kuvat/Kulttuuri+ja+tapahtumat/MILjazz+2023+Lappeenranta,+kuvat+Generaxion/MILjazz+2023+Lappeenranta+(33).jpg

Wirén, M., Westerholm, T. & Liikamaa, A. 2020. Tapahtumateollisuuden toimialatutkimus 2020. Osa 1. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2020/07/Tapahtumateollisuuden-toimialaraportti-2020-osa-1.pdf