Tekstiilien kierrätys kovassa vauhdissa myös Ruotsissa

Tekstiilien kierrätyksen tärkeyteen ja potentiaaliin on herätty koko Euroopassa. Joka vuosi noin 4,3 miljoonaa tonnia eurooppalaisten tekstiilejä päätyy kaatopaikoille tai polttoon. Ruotsalaiset laittavat keskimäärin 8 kiloa tekstiiliä roskikseen vuodessa, mikä tarkoittaa yhteenlaskettuna noin 200 tonnin tekstiilikuormaa päivässä. (Sysav 2022) LAB-ammattikorkeakoulun tekstiilien ja muovien kiertotalouden tutkimustiimin henkilöstöä pääsi tutustumaan ruotsalaiseen tekstiilikierrätykseen Siptexillä, Boråsin yliopistolla sekä Wargön Innovationilla yhdessä Arcada ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa elokuussa 2022 osana CircAgile- ja Telavalue-projekteja.

Viisi ihmistä keltaisissa huomioliiveissö, seisomassa Siptexin lajittelulinjaston edessä
Kuva 1. CircAgile partnerit tutustuivat Siptexin lajittelulinjastoon. (Kuva: Lea Heikinheimo)

Tekstiilien koneellinen lajittelu

Ruotsin Malmössä avattiin vuoden 2020 lopulla maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan tekstiilien automaattinen lajittelulinjasto Siptex. Siptex on lyhenne sanoista Swedish innovation platform for textile sorting ja se toimii puuttuvana linkkinä poistotekstiilien keräyksen ja laadukkaan tekstiilien kierrätyksen välissä. Linjastolla on merkittävä potentiaali, sillä vain noin 5 prosenttia Ruotsissa markkinoille tuoduista 140 000 tonnista uusia tekstiilejä kierrätetään. (Sysav 2022) Siptexin lajittelulinjasto perustuu samaan teknologiaan kuin LAB-ammattikorkeakoulun Reiskatex-tekstiililajitin eli NIR-teknologiaan, jossa lähi-infrapuna-analytiikan avulla eri tekstiilimateriaalit pystytään tunnistamaan nopeasti ja luotettavasti (Cura, ym. 2021, 1–2). Siptexin laitteistolla pystytään lajittelemaan 24 000 tonnia käsin esilajiteltuja myyntiin sellaisenaan kelpaamattomia tekstiilejä vuodessa. Tekstiilit lajitellaan kolmeen eri jakeeseen saman aikaisesti ja ne pystytään erottelemaan myös värin perusteella. (Sysav 2022)

paali lajiteltua vaaleaa puuvillatekstiiliä
Kuva 2. Siptexillä raaka-aineen ja värin perusteella lajiteltua tekstiiliä myyntivalmiina. (Kuva: Lea Heikinheimo)

Myös Wargön Innovationilla on NIR-teknologiaan perustuva tekstiilien tunnistuslaitteisto tosin pienemmässä mittakaavassa ja yhdistettynä käsinlajittelulinjastoon. Wargön Innovation on kansallinen uusien kestävämpien materiaalien prosessi- ja tuotantoteknologioiden kehittämiskeskus. Se tarjoaa tukea innovaatioiden alku- ja pilotointivaiheissa. Wargön Innovationilla on meneillään myös mielenkiintoinen tekstiilien tekoälyyn ja konenäkötunnistamiseen liittyvä projekti, jossa tekstiilejä pyritään lajittelemaan mm. likaisuuden, reikäisyyden ja brändin perusteella. (Wargön Innovation 2022)

Tekstiilialan koulutusta ja tutkimusta Boråsissa

Ruotsissa tekstiili- ja muotialan koulutus on jo pitkään keskittynyt Boråsiin. Boråsin yliopiston The Swedish School of Textilesin tutkimus keskittyy mm. älykkäisiin tekstiileihin, kustomoituun vaatetustuotantoon, kiertotalouteen sekä värjäämiseen ilman vettä. Heillä on käytössään kattavat tekstiilien neulontaan ja kudontaan sekä testaukseen liittyvät laboratoriot. (The Swedish School of Textiles 2022)

Matkan aikana nähdyt laitteistot, esitellyt projektit sekä uudet verkostot hyödyttivät kaikkia osallistujia. Niiden antia tullaan hyödyntämään mm. Telavalue -projektissa sekä opetuksen kehittämisessä yhdessä CircAgile-konsortion kanssa. 

Kirjoittaja

Lea Heikinheimo, TkT, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana Teknologia-yksikössä ja toimii CircAgile -projektissa projektipäällikkönä sekä Telavalue-projektissa tutkijana.

Lähteet

Cura, K., Rintala, N., Kamppuri, T., Saarimäki, E., & Heikkilä, P. 2021. Textile Recognition and Sorting for Recycling at an Automated Line Using Near Infrared Spectroscopy. Recycling6(1), 11-23. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa https://doi.org/10.3390/recycling6010011

Sysav. 2022. Siptex-Textile sorting. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa https://www.sysav.se/en/siptex/

The Swedish School of Textiles. 2022. Research. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa https://www.hb.se/en/the-swedish-school-of-textiles/research/

Wargön Innovation. 2022. AI för cirkulärt mode. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa   https://wargoninnovation.se/ai-for-cirkulart-mode/

Linkit

Linkki 1. Arcada. 2022. Agile Circular Competence Network. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa https://www.arcada.fi/en/research/projects/agile-circular-competence-network

Linkki 2. Turku AMK. 2022. Telavalue. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/telavalue/