Tutkivaa kehittämistä groomingin ennaltaehkäisyssä

Grooming, eli lasten ja nuorten houkuttelu ja manipulointi seksuaalisiin tarkoituksiin, on kasvava ilmiö digitaalisen median käytön lisääntyessä (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019). Groomingin seurauksena hyväksikäyttäjä voi onnistua johdattamaan lapsen seksuaaliseen kanssakäymiseen kanssaan (Nikolavska 2020). Turvataitokasvatusta tuleekin kehittää niin, että siinä huomioidaan myös groomingilta suojautuminen. TUTKA-hankkeessa (Päijät-Hämeen turvataitokasvatusmalli) tuotetaan juuri groomingia ehkäisevää turvataitokasvatusmateriaalia erityisesti alakouluihin.   

Kuva 1. TUTKA-hankkeessa kehitetään groomingia ehkäisevää materiaalia kouluihin. (Kuva: Pixabay)

Opettajia osallistettiin turvataitokasvatuksen kehittämiseen 

TUTKA-hankkeessa toteutettiin keväällä 2020 kolme alakoulujen opettajille suunnattua työpajaa. Ensimmäinen työpaja pidettiin helmikuussa Orimattilassa, ja kaksi työpajaa toteutettiin huhtikuussa webinaareina koronatilanteen vuoksi. Työpajoissa sovellettiin tutkivan kehittämisen mallia osallistamalla opettajia arvioimaan, ideoimaan ja työstämään opetuksessa tarvittavaa groomingia ehkäisevää turvataitokasvatusmateriaalia. Uuden materiaalin kehittämisessä alakoulun opettajat olivat keskeisinä toimijoina. 

Opettajat keskiössä uuden materiaalin kehittämisessä 

Ensimmäisessä työpajassa arvioitiin jo olemassa olevaa groomingia ehkäisevää turvataitokasvatusmateriaalia. Todettiin, että materiaalia on alakoulun 5.–6. -luokkalaisille paljon, mutta se on hajallaan. Selkeästi vähemmän materiaalia löytyy 1.–4. -luokkalaisille. Opettajat toivoivat, että heillä olisi käytössään muutama laadukas materiaali helposti saatavilla.  Valmiit tuntisuunnitelmat helpottaisivat aiheen käsittelyä, kun erilaisten materiaalien etsiminen ja työstäminen ei jäisi opettajan vastuulle. Turvataitokasvatuksen todettiin olevan tärkeä aihe monien muiden aiheiden joukossa. Kouluissa käsitellään samanaikaisesti useita uusia sisältöjä, joten kaikkia materiaaleja ei ole aikaa ja mahdollisuutta valmistella alusta asti. 

Toisessa työpajassa keskiössä olivat kehitettävät materiaalit 1.–4. -luokkalaisille lapsille. Kehitettäväksi valittiin erilaiset case-tarinat, pelit ja vanhempainiltamateriaalit. Kolmas työpaja keskittyi työstämään näiden materiaalien sisältöjä ja muotoja. Syntyneitä aihioita hyödynnetään uuden groomingia ehkäisevän materiaalin ja mallin tekemisessä. Tavoitteena on, että uusi materiaali esitellään syksyllä 2020 alakoulujen opettajille suunnatussa koulutuksessa. Opettajat saavat tällöin uudet materiaalit käyttöönsä ja heidät osallistetaan sen testaamiseen, arviointiin ja viimeistelyyn. Näin kehittämistyön vaikutus moninkertaistuu ammattilaisten jatkaessa osallistumiseen ja yhteistoimintaan perustuvaa kehittämistyötä omilla työpaikoillaan (Gothóni & Kolkka 2015). 

Kirjoittajat 

Jaana Mantela työskentelee lehtorina LAB -ammattikorkeakoulussa sekä asiantuntijana TUTKA -hankkeessa. 

Tuija Rinkinen toimii lehtorina LAB -ammattikorkeakoulussa sekä TUTKA -hankkeen projektipäällikkönä. 

Lähteet 

Gothóni, R. & Kolkka, M. 2015. TKI-toiminnan suhde arvoihin ja pedagogiikkaan. Teoksessa: Gothoni, R., Hyväri, S., Kolkka, M. & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) Osallisuutta, Oppimista ja arviointia, Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B Raportteja 60. 175-190. [Viitattu 18.8.2020].  Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-233-2 

Nikolavska, M. 2020. The Internet as a creator of a criminal mind and child vulnerabilities in the cyber grooming of children. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Informaatioteknologian tiedekunta. [Viitattu 18.8.2020]. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/67584/978-951-39-7963-8_vaitos07022020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Vaaranen-Valkonen, N. & Lainen, H-L. 2019.  Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa. Teoksessa: Korpilahti, U., Kettunen, H., Nuotio, E., Jokela, S., Nummi, V.M. &  Lillsunde P. (toim.) Väkivallaton lapsuus. Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025. Sosiaali- ja terveysministeriö: Helsinki. [Viitattu 18.8.2020].  Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Linkit 

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu 2020. Päijät-Hämeen turvataitokasvatusmalli -hanke. [Viitattu 18.8.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/tutka.  

Kuvat 

Kuva 1. Pixabay. 2020. Boy girl children computer. [18.8.2020] Saatavissa: https://pixabay.com/photos/boy-girl-children-computer-110762/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *