Uusi EU:n lakialoite lisää vaatimuksia yritysten vastuullisuuteen

Vihreä vastuu -hanke vastaa React-EU-rahoituksen tavoitteisiin edistämällä vihreää siirtymää, kehittämällä yritysten muutoskyvykkyyttä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia koronakriisistä selviytymiseksi (Pajula 2021). Kyky sopeutua uusiin muutoksiin esim. uuden yritysvastuulakialoitteen (Virtanen 2021) osalta toimii ratkaisevassa roolissa erityisesti pienten tilitoimistojen kilpailukyvyn lisäämisessä. Jatkossa uusi yritysvastuulakialoite velvoittaa jossain määrin kaikkia yrityksiä huomioimaan vastuullisuuteen liittyvät asiat (Euroopan komissio 2021).  Tulevaisuudessa muutosjohtamiseen ja muutoskyvykkyyteen liittyvät taidot ovat entistä tärkeämmässä roolissa (Myspeaker 2021). Samoin itsensä johtamisen (Sydänmaanlakka 2021), tunnetaitojen (Rantanen ym. 2020) ja resilienssin merkitys nousee tärkeäksi. 

Vastuullisuusraportointi ja vihreä tilinpäätös tutuiksi taloushallinnon opiskelijoille

Vihreä vastuu -hankkeeseen on integroitu taloushallintoon liittyviä opintojaksoja sekä LAB- että Laurea ammattikorkeakouluissa, joissa opiskelijat tekevät harjoitus- ja opinnäytetöitä aiheeseen liittyen. Näin myös tulevaisuuden taloushallinnon asiantuntijat ja mahdolliset tilitoimistoyrittäjät ymmärtävät vastuullisuuden ja vihreän tilinpäätöksen merkityksen tulevaisuudessa ja pystyvät soveltamaan hankkeen oppeja käytännössä. Tällä hetkellä vain harva pk-tilitoimisto tarjoaa vastuullisuusraportointiin liittyviä palveluita, mutta tulevaisuudessa näiden palvelujen voidaan olettaa lisääntyvän uuden lakialoitteen myötä. Myös yritysten sidosryhmät odottavat entistä enemmän vastuullisuuden huomioimista liiketoiminnassa.

Webinaariesityksen sivu, jossa käsitellään Valtioneuvoston selvitystä suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisesta. Kuvassa myös kuva esittäjästä Laura Piirrosta.
Kuva 1. Webinaarissa esillä suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutuminen. Kuvakaappaus Piirron (2021) webinaariesityksestä.

LAB ja Laurea mukana järjestämässä vastuullisuuteen liittyvää webinaaria

LAB-ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu järjestivät 25.11.2021 Vihreän siirtymän vaikutuksia tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin -webinaarin, jossa keskusteltiin mm. siitä, kuinka uusi EU:n yritysvastuulakialoite vaikuttaa yritysten toimintaan mm. vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportointikäytäntöjen osalta. Webinaarissa keskustelemassa mukana olivat mm. Linda Piirto Työ- ja elinkeinoministeriöstä (kuvassa 1) ja Hannu Ylänen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Tilitoimistojen näkökulmasta mukana oli puhumassa Anne Kulla Greenstepiltä sekö kiertotalouden asiantuntijana tilaisuudessa toimi Markku Anttonen Laureasta.

Uudessa EU:n yritysvastuulainsäädännössä tullaan keskittymään ihmisoikeuksien ja ympäristöllisten asioiden toteutumisen varmistamiseen yritysten alihankinta- ja toimitusketjuissa (Ylänen 2021). Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on teettänyt asiaan liittyvän oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista. Tämä Ernst & Youngin tekemä (2020) selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Vielä on kuitenkin epäselvää, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä uusi yritysvastuulakialoite aiheuttaa pk-yrityksille (Ylänen 2021).

Webinaaritallenne katsottavissa hankkeen verkkosivuilla

Kirjoittajat

Terhi Tuominen toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu -projektissa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Suvi Siven toimii lehtorina ja projektipäällikkönä Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu -projektissa Laurea-ammattikorkeakoulussa.


Lähteet

Ernst & Young. 2020. Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista. Työ- ja elinkeinoministeriö. [Viitattu 29.12.2021] Saatavilla: https://tem.fi/documents/1410877/16402203/Oikeudellinen+selvitys+yritysvastuulaista.pdf/7707bed4-cb57-cb6b-91ab-8344793d2194/Oikeudellinen+selvitys+yritysvastuulaista.pdf?t=1593519974249

Euroopan komissio. 2021. European Parliament resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commissioni on corporate due diligence and corporate accountability (2020/2129 (INL)). [Viitattu 28.12.2021]. Saatavissa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html#title1

Myspeaker. 2021. Muutoskyvykkyys on muuttuvan maailman menestystekijä. [Viitattu 29.11.2021] Saatavissa: https://www.myspeaker.fi/uutiset/muutoskyvykkyys-on-muuttuvan-maailman-menestystekija/

Pajula, M. 2021. Vihreä vastuu -hanke.  Esitys Vihreän siirtymän vaikutuksia vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin -webinaarissa 25.11.2021. [Viitattu 29.12.2021] Saatavissa:  https://youtu.be/xT_gIk1Jg2k

Piirto, L. 2021. Yritysvastuusääntely: mitä odotettavissa? Esitys Vihreän siirtymän vaikutuksia vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin -webinaarissa 25.11.2021. [Viitattu 29.12.2021] Saatavissa: https://youtu.be/xT_gIk1Jg2k

Rantanen, J. Leppänen, I. & Kankaanpää, H. 2020. Johda tunneilmastoa – vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali. Helsinki: Alma Talent.

Sydänmaanlakka, P. 2021. Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Alma Talent Shop.

Virtanen, J. 2021. Helsingin Sanomat. EU-parlamentti ajaa laajaa ja pakollista yritysvastuuta koko Eurooppaan – Vihreiden Hautala: muut kärsivät vapaamatkustajista. [Viitattu 29.11.2021] Saatavissa: https://www.hs.fi/talous/art-2000007855121.html

Ylänen. 2021. Valmisteilla oleva yritysvastuulaki. Esitys Vihreän siirtymän vaikutuksia vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin -webinaarissa 25.11.2021. [Viitattu 29.12.2021] Saatavissa:  https://youtu.be/xT_gIk1Jg2k

Linkit

LAB. 2021. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu -hanke. [Viitattu 15.12]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu

Kuvat

Etusivun artikkelikuva: Tumisu. 2016. Aloittaa, kasvava, kasvi, idea. Pixabay. [Viitattu 29.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/aloittaa-kasvava-kasvi-idea-1685533/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *