vastuullisuusraportointi

6 artikkelia

Vastuullisuustavoitteissa edistyminen on koko organisaation asia

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä myös julkishallinnon organisaatiot keskittyvät kasvavassa määrin vastuullisuuskysymyksiin, -tavoitteisiin ja -raportointiin. Asetettujen tavoitteiden edistymisen seuranta on ratkaisevan tärkeässä roolissa toteutumisen kannalta. Perinteiset kehittymistä […]

Uusi EU:n lakialoite lisää vaatimuksia yritysten vastuullisuuteen

Vihreä vastuu -hanke vastaa React-EU-rahoituksen tavoitteisiin edistämällä vihreää siirtymää, kehittämällä yritysten muutoskyvykkyyttä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia koronakriisistä selviytymiseksi (Pajula 2021). Kyky sopeutua uusiin muutoksiin esim. […]