Vaihto-opiskelussa Manchesterissa  

Halu kokea suuren, kansainvälisen kaupungin moninaisuus sekä kerryttää monikulttuurista työkokemusta ensihoidosta oli syy valita työharjoittelu ulkomailla. Harjoitteluvaihto Manchesterissa toteutui syksyllä 2023 Edge Hillin yliopiston kautta. Harjoitteluun kuului neljän viikon ensihoidon harjoittelu North West Ambulance Servicen kautta Manchesterin keskustassa sekä lyhyet osastojaksot Stepping Hill -sairaalassa.  

[Alt-teksti: suuri halli, jossa neljä ambulanssia lähtövalmiina.]
Kuva 1. Manchesterin pelastuslaitos. (Kuva: Tuomo Nyyssönen)

Ennen työharjoittelun alkua Edge Hillin yliopisto järjesti vaihto-opiskelijoille terveystarkastuksen, kertausopintoja sekä kampuskierroksen. Edge Hillin yliopiston kampus Ormskirkissä on kiehtova yhdistelmä ikonisen vanhaa ja uutta (Edge Hill University 2023). Vuoden 1885 viktoriaaninen arkkitehtuuri mahdollistaa opiskelijoille ainutlaatuisen ja uudenaikaisen oppimisympäristön, jossa opiskellaan anatomiaa suurella 3D-näytöllä sekä harjoitellaan potilassimulaatioita virtuaalitodellisuuden avulla!  

Nopeatempoisia ja pitkiä päiviä

Työharjoittelu Manchesterin keskustassa sijaitsevalla pelastuslaitoksella alkoi vauhdikkaasti. Viisi minuuttia asemalle saapumisen jälkeen lähdimme jo ensimmäiselle keikalle. Työvuorot olivat 12-tuntisia, kuten kaikilla alueen ensihoitajilla, ja usein työvuoron aikana asemalla käytiin vain puolen tunnin lounastauolla.

Päivät olivat nopeatempoisia ja hyvin erilaisia. Yhden vuoron aikana saattoi nähdä ikääntyneen hengenahdistuspotilaan hoitokodissa, kodittoman päihde-, mielenterveys- tai epilepsiapotilaan keskellä kaupunkia tai puistossa, auto-onnettomuuden, pahoinpitelytapauksen tai sairaalasiirron. Vaikka työpaikkaohjaajat kokivat harjoitteluajan olevan rauhallista eikä mitään erikoista tapahtunut, työpäivät olivat tyrmäävän mielenkiintoisia ja mahdollistivat uuden välineistön käytön harjoittelun jokaisessa vuorossa. Kommunikointi asetti omat haasteensa, sillä potilaat olivat taustoiltaan ja ikäluokiltaan erilaisia.  

[Alt-teksti: ambulanssin sisällä paljon teknisiä varusteita.]
Kuva 2. Ambulanssin varustelu. (Kuva: Tuomo Nyyssönen)

Ensihoitajan työn eroja ja yhtäläisyyksiä Suomessa ja Englannissa 

LAB-ammattikorkeakoulu on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Edge Hillin yliopiston kanssa ja kävikin ilmi, että muutamat asemalla työskentelevät ensihoitajat ovat olleet ensihoitovaihdossa Lappeenrannassa!  Eräs vaihdossa olleista ensihoitajaohjaajista totesi, että vaikka Suomessa ajettiin työvuoron aikana vähemmän keikkoja, potilastapaukset olivat vakavampia. Manchesterissa ensihoitajien työhön heijastuu kansalaisten köyhyys ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus, minkä vuoksi työ ensihoidossa sisältää paljon terveyden edistämistä. Vaihtokokemuksen jälkeen suomalaiseen yhteiskuntaan ja terveydenhoitojärjestelmään avautuu uudenlainen näkökulma.

Vaihto-opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden kerryttää kansainvälistä työkokemusta sekä edistää kielitaitoa. LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa opiskelija pystyy suorittamaan työharjoittelun myös ulkomailla. Opiskelijat suunnittelevat harjoittelupolkunsa yhdessä tutoropettajan kanssa, ja vaihtoon liittyvissä asioissa apua saa oman koulutusalan kansainvälisyyttä koordinoivilta yhteyshenkilöiltä (LAB 2023a-c).

 Kirjoittajat 

Juulia Kela opiskelee ensihoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Heidi Häll työskentelee hoitotyön lehtorina ja kansainvälisyyden koordinaattorina LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa. 

Lähteet

Edge Hill University. 2023. A vision of learning. Viitattu 3.12.2023. Saatavissa https://www.edgehill.ac.uk/about/vision-of-learning/ 

LAB. 2023a. Kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto. LAB-ammattikorkekaoulu. Viitattu 3.12.2023. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kansainvalistyminen-ja-opiskelijavaihto 

LAB. 2023b. Harjoittelu ulkomailla. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 3.12.2023. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kansainvalistyminen-ja-opiskelijavaihto/harjoittelu-ulkomailla 

LAB. 2023c. Vaihto-opiskelun yhteyshenkilöt. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 3.12. 2023. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kansainvalistyminen-ja-opiskelijavaihto/vaihto-opiskelu/vaihto-opiskelun