Suomen hyvinvointimatkailun vahvuudet luonnon luksuksessa

Hyvinvointimatkailusta löytyy paljon hyödyntämätöntä potentiaalia suomalaisille matkailuyrittäjille. Kasvava tietoisuus hyvinvoinnista ja ikääntyvä väestö ovat signaaleja terveys- ja hyvinvointipalveluiden lisääntyvälle kysynnälle. Suomen puhdas ja kaunis luonto kiinnostaa myös ulkomaisia matkailijoita.

Visit Finlandin (2015) luoman FinRelax-hyvinvointimatkailustrategian tavoite on tehdä Suomesta kansainvälisesti tunnettu sekä Pohjoismaiden johtavin hyvinvointimatkailumaa. Strategian mukaan suomalaisen hyvinvointimatkailun ydinviesti on luonnollista luksusta ja harmoniaa. Hyvinvointimatkailu on globaalisti yksi nopeimmin kasvavista matkailun trendeistä. Siihen laitetaan enemmän rahaa verrattuna muihin matkailun osa-alueisiin. Hyvinvointimatkailun kohderyhmää ovat henkilöt, jotka hakevat kokonaisvaltaista, fyysistä ja/tai psyykkistä, hyvinvointia kiireisen elämän keskelle. (Business Finland 2019.)

Kuvituskuva metsästä.
Kuva 1. Kansainvälisiä hyvinvointimatkailijoita kiinnostaa Suomen luonto (Mandrillart 2020)

Luonto ja tarinat hyvinvointimatkailun menestystekijät pienyrittäjälle

Opinnäytetyössään Anniina Uotinen (2021) perehtyi hyvinvointimatkailualan erityispiirteisiin ja etsi alan pienyritykselle soveltuvia markkinointikeinoja. Hän havaitsi, että pienyrityksen haasteeksi nousevat usein ajalliset ja rahalliset resurssit. Markkinointiviestintää kannattaa tehdä pienellä budjetilla ketterästi eri kanavien välillä ja hyödyntää ilmaisia ja edullisia kanavia, kuten sosiaalista mediaa ja hakukoneoptimointia. Perinteinen tai digitaalinen puskaradio on yksi tärkeimmistä ansaituista kanavista, joista yritys voi hyötyä (Finnchat 2021). Hyvinvointimatkailussa asiakkaan ja ohjaajan välille muodostuu luottamuksellinen ja persoonallinen suhde. (Smith & Puczko 2014, 137). Tämä suhde luo hyvän pohjan positiivisen kokemuksen muodostumiselle.

Suomalaisen matkailuyrityksen vahvuudet löytyvät asioista, jotka saattavat olla meille suomalaisille hyvinkin arkisia. Palveluissa kannattaa hyödyntää eri vuodenaikoja ja tarjota asiakkaille esimerkiksi avantouintia tai yöttömän yön metsäkylpyä. Etuna Suomessa ovat jokamiehen oikeudet, jotka mahdollistavat hyvinvointimatkailun moniaistisuuden, erityisesti kesäisin marjojen avulla. (Visit Finland 2015.)

Suomen hyvinvointimatkailu perustuu pääosin luontoon ja matkailuyrittäjien käyttöön tuleekin luonnostaan hyvinvointimatkailuun liittyviä elementtejä, joita kannattaa korostaa markkinoinnissa. Kansainvälisiä hyvinvointimatkailijoita kiinnostavat luonto, metsät, vesistöt, eksotiikka, sauna, hiljaisuus sekä valo. (Visit Finland 2015.) Lähtökohdan hyvinvointimatkailualan yrityksen markkinointiin luo oma toiminta ja vahvuudet. Kannattaa pohtia mikä omassa toiminnassa on uniikkia ja mikä luo arvoa asiakkaille. Yrityksen arvolupauksen kiteyttämisen jälkeen voi suunnitella miten se konkretisoidaan asiakkaille markkinointiviestinnän kautta.

Tarinallistamisen avulla on mahdollista tuoda esille yrityksen uniikkeja elämyksiä sekä kokemuksia, joita asiakas saa palvelusta. Hyvän tarinan avulla yritys erottuu ja jää asiakkaan mieleen myös palvelun jälkeen. Tarinallistamisella asiakas saadaan osallistettua paremmin toimintaan sekä palaamaan uudelleen asiakkaaksi. (Kalliomäki 2020.)

Markkinointiviestinnän saa toimimaan kun muistaa ettei se ole yksittäinen kampanja vaan jatkuva prosessi, jota seurataan, kehitetään ja parannetaan aina tarvittaessa. Suunnitelmallista markkinointiviestintää on johdonmukaisuus, selkeys ja uskottavuus kanavasta riippumatta. Pienyrittäjien kannattaa hyödyntää erilaisia hankkeita, oppaita (esim. Kohderyhmäopas matkailuyrityksille) sekä verkostoitua muiden yritysten kanssa. (Yritystoiminta 2016.)

Kirjoittajat

Anniina Uotinen on vastavalmistunut restonomi LAB-ammattikorkeakoulusta. Blogikirjoitus pohjautuu Uotisen opinnäytetyöhön Markkinointiviestintäsuunnitelman hyvinvointimatkailuyritykselle.

Lotta Toivonen työskentelee markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä. Hän toimi ohjaajana Uotisen opinnäytetyössä.

Lähteet

Business Finland. 2019. Hyvinvointimatkailu – luonnon luksusta ja harmoniaa. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/hyvinvointimatkailu

FinnChat. 2021. Word of Mouth ja electronic Word of Mouth – Keino myynninedistämiseen. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: https://finnchat.com/blogi/wom-ja-ewom-keino-myynninedistamiseen/

Kalliomäki, A. 2020. Tarinallistaminen. Tarinakone. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: https://tarinakone.fi/tarinallistaminen/

Smith, M. & Puczko, L. 2014. Health, Tourism and Hospitality; Spas, wellness and medical travel. London: Routledge.

Uotinen, A. 2021. Markkinointiviestintäsuunnitelma hyvinvointimatkailuyritykselle. Case: Univeräjä. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052912409

Visit Finland. 2015. FinRelax – luonnollista hyvinvointia. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: https://docplayer.fi/16349526-Finrelax-luonnollista-hyvinvointia-suomi-kansainvalisesti-tunnetuksi-hyvinvointimatkailukohteeksi.html

Yritystoiminta. 2016. Markkinointiviestintä. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/markkinointiviestintae

Linkit

Visit Finland. 2017. Tunne asiakkaasi. Kohderyhmäopas matkailuyrityksille. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/4910e5/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/tunne_asiakkaasi_kohderyhmaopas-matkailuyrityksille_visit-finland.pdf

Kuvat

Kuva 1. Mandrillart. 2020. Poplar-forest-vihreä-metsä-luonne. Pixabay. [Viitattu 6.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/poplar-forest-vihre%C3%A4-mets%C3%A4-luonne-5196321/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *