Virtuaalista tiede- ja teknologiakasvatusta pilotoimassa

LUMA-keskus Saimaan LUMA2020-projektin opiskelijoista koostuva kesätiimi, LUT-yliopiston Petra Laakkonen ja Anna Luukka sekä LAB-ammattikorkeakoulun Nina Herttuainen, ryhtyivät toukokuussa suunnittelemaan virtuaalikerhoa, jonka tarkoituksena oli tuoda lapsille ja nuorille kesän peruuntuneiden tiedeleirien tilalle puuhaa. Ideana oli tarjota lapsille ja nuorille hauskaa tekemistä kesän ajaksi, ja innostaa heitä tieteen sekä ympäristöaiheiden pariin. 

LUMA-keskus Saimaa ja LUMA2020-ohjelma 

LUMA-keskus Saimaa on LUTin ja LABin yhteinen organisaatio, jonka tehtävä on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta sekä oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Lisäksi LUMA-keskus Saimaan tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. (LUT-yliopisto 2020.) Toimintaa koordinoidaan sekä LUTilta että LABilta käsin yhteisesti. LUMA-keskus Saimaan toiminta heijastaa laajasti molempien korkeakoulujen vahvuusaloja. 

LUMA2020 taas on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA-keskus Suomi-verkoston (11 korkeakoulua) toteuttama luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, jota toteutetaan vuosina 2019–2020 yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden kanssa. LUMA2020-kehittämisohjelmassa LUMA-keskus Saimaan perusajatuksen tapaan tuetaan ja innostetaan lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opiskelussa varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. (LUMA2020-ohjelma 2020a.) 

Mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille 

Ajatus virtuaalisesta tiedekerhosta syntyi keväällä, kun koronavirus lopetti kevään tavanomaisen kerhotoiminnan kesken kaiken. Virtuaalikerho tuntui luonnolliselta jatkumolta maailman tilanteeseen, jossa suurin osa ihmisistä siirtyi konttoreilta ja kouluilta etätöihin koteihinsa. Kerhon alustana toimivasta blogista löytyivät kaikki kerhon aiheet sekä tehtäviin ja haasteisiin tarvittavat tarvikkeet listattuina. Virtuaalikerhoon osallistui 36 iältään 6–13-vuotiasta lasta.  

Kuva 1. Virtuaaliblogin banneri. Kuvakaappaus virtuaalikerhon blogista. (Kuva: LUT-yliopisto)

Virtuaalikerho kesti koko kesäkuun ajan. Kerhopäivien aihesisällöt käsittelivät ympäristöä, energiaa, kierrätystä ja kemiallisia reaktioita. Isompia haasteita varten kokoonnuimme Zoomissa kerholaisten kanssa ja pienempiä haasteita julkaistiin blogiin kerholaisille omaan tahtiin suoritettaviksi.  

Kuva 2. LUMA2020-virtuaalikerhon ohjaajat Nina Herttuainen, Petra Laakkonen ja Anna Luukka. (Kuva: Nina Herttuainen)

Kesän virtuaalikerho oli LUMA2020-tiimin mielestä onnistunut kokonaisuus, ja osallistujat antoivatkin siitä kiittävää palautetta. Virtuaalikerhoja jatkettiin kesän jälkeen myös syksyn ajan. LUMA-keskus Saimaa järjesti syksyllä suomen-, englannin- ja venäjänkieliset kerhokokonaisuudet.  

Virtuaalikerhoissa on potentiaalia myös poikkeusaikojen jälkeen, sillä virtuaalitoteutus mahdollistaa entistä laajemmalle ryhmälle lapsia ja nuoria mahdollisuuden osallistua LUMA-keskuksen toimintaan asuinpaikasta riippumatta. 

Kirjoittajat:  

Nina Herttuainen opiskelee konetekniikan insinööriksi LAB-ammattikorkeakoulussa. Nina työskentelee LUMA2020-projektissa opiskelija-assistenttina. 

Petra Laakkonen opiskelee laskennallisen tekniikan ja analytiikan diplomi-insinööriksi LUT-yliopistossa ja työskentelee LUMA2020-projektissa opiskelija-assistenttina. 

Anna Luukka opiskelee ympäristötekniikkaa LUT-yliopistossa ja työskentelee LUMA2020-projektissa opiskelija-assistenttina. 

Mauri Huttunen työskentelee projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa ja LUMA-keskus Saimaan LABin puolen LUMA-koordinaattorina. Mauri työskentelee asiantuntijana LUMA2020-projektissa. 

Lähteet 

LUMA2020-ohjelma. 2020. [Viitattu 20.11.2020] Saatavissa: http://2020.luma.fi/ 
 
LUT-yliopisto. 2020a. LUMA-keskus Saimaa. [Viitattu 20.11.2020] Saatavissa: https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/luma-keskus 

Linkit 

LUT-yliopisto. 2020b. LUMA2020-virtuaalikerhon blogi. [Viitattu 20.11.2020] Saatavissa: 

http://personal.lut.fi/blogs/lumakerho/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *