Hyvää kansainvälistä sairaanhoitajapäivää 2021!

Kansainvälistä sairaanhoitajapäivää vietetään 12. toukokuuta. Maailman terveysjärjestö WHO julisti vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi, jolloin heidän työtään juhlistettiin (Hahtela 2020, Hotus 2020, Niinistö 2020). Kulunut vuosi on nostanut konkreettisesti terveydenhuollon ammattilaisten työn tärkeyden esille. Sairaanhoitajat viettivät juhlavuottaan pandemian keskellä, tilanteessa, jota kukaan ei osannut edes kuvitella.

Sairaanhoitajien juhlavuonna 2020 tuli kuluneeksi 200 vuotta Florence Nightingalen syntymästä (Hahtela 2020). Sairaanhoitajan työllä on pitkä historiansa. Avaan seuraavassa nykyaikaisen hoitotyön esikuvan ja ensimmäisen hoitotieteen teoreetikon taustaa. Kansainvälistä sairaanhoitajapäivää vietetään Nightingalen syntymäpäivän mukaan, 12. toukokuuta.

Kuva 1. Florence Nightingalea pidetään nykyaikaisen sairaanhoitotyön esikuvana (Wikipedia 2021)

Florence Nightingale (1820−1910) syntyi Firenzessä, opiskeli ensin matematiikkaa ja toimi hetken matematiikan opettajana. Hän kiinnostui kuitenkin hoitotyöstä ja aloitti vuonna 1850 harjoittelun katolilaisten pitämässä sairaalassa Egyptissä. Florence suoritti Saksan Kaiserswerthissa sijaitsevassa diakonissalaitoksessa kolme kuukautta kestäneen koulutuksen ja työskenteli tämän jälkeen Pariisin lähellä, Sisters of Mercyn ylläpitämässä sairaalassa ja esimiehenä Lontoossa Harley Streetillä sijainneessa hienostonaisten sairaalassa.

Krimin sota puhkesi 1854, ja ennen pitkää sanomalehdissä alkoi levitä tietoja haavoittuneiden brittisotilaiden huonosta hoidosta. Sotilaita kuoli sairaalassa seitsemän kertaa todennäköisemmin kuin taistelussa. Nightingale sai kutsun lähteä Turkkiin johtamaan hoitajaryhmää ja sai mukaansa 38 hoitajaa.

Sairaalat olivat ensi alkuun huonosti organisoituja. Nightingale järjesti hoitajia ja sotilaiden vaimoja puhdistamaan potilaiden vaatteita ja lakanoita sekä miehiä tyhjentämään ulostesäiliöitä. Hän hankki myös uusia sairaalakalusteita. Hän oli itse mukana potilaiden hoidossa ja osallistui öisin sairaalan valvontaan. Tästä hän sai lempinimen ”lady with lamp”, koska kulki sairaalan käytävillä lamppu kädessään.

Aseptiikan ja tilastoimisen kehittäjä

Nightingale hyödynsi matemaattista osaamistaan, alkoi tehdä kuolleisuustilastoja, kehitti hoitokeinoja ja aseptiikkaa. Lopulta sairaaloiden kuolleisuus laski 60 prosentista 2,2 prosenttiin (Forsius 1995).

Myöhemmin, vuonna 1860 Nightingale perusti Lontooseen koulun Nightingale School of Nursing, jossa edelleen koulutetaan sairaanhoitajia (Forsius 1995). Florence korosti laadukkaan koulutuksen merkitystä. Hän loi ympäristöteorian (environmental theory), johon hoitotyö ja hoitotiede pohjautuvat, todeten: nursing is an art. Nightingale piti myös puhtautta tärkeänä osana sairauksista ja vammoista toipumisessa.

Jo tuolloin Nightingale toteutti työssään hoitotyön ja hoitotieteen keskeisiä käsitteitä ihminen, terveys, ympäristö ja hoitotyö, ja piti tärkeänä hyvää aseptiikkaa ja hoitotyön koulutusta (Mäkisalo-Ropponen 2020.) Nightingale sai urastaan monia kunnianosoituksia (Forsius 1995).

Sairaanhoitajien palkitsemisen, tukemisen ja arvostuksen aika on nyt. Tarvitsemme sairaanhoitajia ja heidän tuottamaansa laadukasta hoitoa myös tulevaisuudessa.

Kuva 2. Sairaanhoitajien juhlavuotta vietettiin tilanteessa, jota kukaan ei osannut kuvitella, ja joka jatkuu yhä (Fernandozhiminaicela 2020)

Kirjoittaja

Miia Tyrisevä-Ryösö toimii lehtorina Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa, Lappeenrannan kampuksella, ja on koulutukseltaan sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri.

Lähteet

Forsius, A.  1995. Florence Nightingale – sairaanhoidon ja terveydenhuollon uudistaja. Suomen Lääkärilehti 1995; 25; 2609.

Hahtela, N. 2020. Sairaanhoitaja, alkanut vuosi on sinun vuotesi! Sairaanhoitajat. [Viitattu 20.4.21] Saatavissa: https://sairaanhoitajat.fi/sairaanhoitaja-alkanut-vuosi-on-sinun-vuotesi/

Hotus 2020. Hoitotyön tutkimussäätiö. Nyt on juhlavuosi: WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi. [Viitattu 20.4.21] Saatavissa:  https://www.hotus.fi/nyt-on-juhlavuosi-who-on-julistanut-vuoden-2020-sairaanhoitajien-ja-katiloiden-vuodeksi/

Mäkisalo-Ropponen, M. 2020. Hyvää kansainvälistä Sairaanhoitajapäivää. Merja Mäkisalo-Ropponen blogi 12.5.2020. [Viitattu 20.4.21] Saatavissa: http://www.merjamakisalo.fi/?p=2263

Niinistö, S. 2020. Hyvät Sairaanhoitaja -lehden lukijat. Sairaanhoitajalehti 1/2020. [Viitattu 20.4.21] Saatavissa: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/14575/a83ad1

Kuvat

Kuva 1. Wikipedia. 2021. Florence Nightingale. Artikkeli. [Viitattu 22.4.2021] Saatavissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale

Kuva 2. Fernandozhiminaicela. 2020. Injektio-sairaanhoitaja-sairaala-5722329. Pixabay. [Viitattu 22.4.2021] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/injektio-sairaanhoitaja-sairaala-5722329/