Päivittäiset arkistot: 19.3.2024

4 artikkelia

Asiakasturvallisuus sosionomin ammatillisessa toiminnassa ja osaamisessa 

 Sosiaalihuollossa työskenteleviä sosionomeja koskee laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadukkaaseen sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.  Lain perusteella varmistetaan […]