sosionomikoulutus

17 artikkelia

Yhteiskehittämistä sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen työryhmässä

Valtakunnallisen sosiaalialan AMK-verkoston päätavoitteena on luoda sosiaalialan ammattikorkeakouluille edellytyksiä toiminnan kehittämiselle ja vaikuttavuudelle. Sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen alatyöryhmä toteuttaa sosiaalialan AMK-verkoston tavoitetta ja arvoja avoimuudesta, […]

Oppimiskokemusta kokemustiedosta

Sosionomikoulutuksessa tavoitteena on luoda opiskelijoille sosiaalialan kompetenssien mukaista osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä. Mielenterveys- ja päihdetyön opintojaksoilla sosionomiopiskelijat osallistuivat opiskelijoiden mielenterveysviikon tapahtumiin toteuttajina sekä osallistujina. Siivittämö-hankkeen (LAB 2024) […]

Asiakasturvallisuus sosionomin ammatillisessa toiminnassa ja osaamisessa 

 Sosiaalihuollossa työskenteleviä sosionomeja koskee laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadukkaaseen sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.  Lain perusteella varmistetaan […]

Työpaja innoitti pohtimaan mitatun tiedon merkitystä osana sosiaaliohjauksen arviointityötä

Sosiaaliohjauksella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja tuetaan asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa. Yhä useammin sosiaaliohjaajat käyttävät mittareita ja indikaattoreita arvioidakseen ja seuratakseen asiakkaidensa tilannetta. Mittaritiedon hyödyntäminen […]