791A – Tehtävänä matkasynnytys

Ensihoitotehtävistä synnytyksen numerokoodi eli hätäkeskuksen ensihoidolle antama tehtäväkoodi on 791. Tämä koodi voidaan muiden hätäkeskuksen antamien tehtävien tavoin jakaa neljään kiireellisyysluokkaan A–D. (Hopearuoho & Seppälä 2016.) Kun ensihoito saa tehtävän koodilla 791A tiedetään jo esitietojen perusteella, että synnytys on käynnissä. Käynnistynyt synnytys ei välttämättä tarkoita sitä, että vauva syntyy ensihoitajien käsiin. On myös niitä onnen hetkiä, jolloin ensihoitajat ovat saaneet toimia kätilönä kentällä.

Matkasynnytys käsitteenä tarkoittaa sairaalan ulkopuolella tapahtuvaa synnytystä. Synnytys voi olla ensihoitajien avustuksella tapahtuvaa, sillä yleensä se on täysin suunnittelematon synnytys. Ensihoito saattaa saada hälytyksen myös suunniteltuihin kotisynnytyksiin, jos synnytyksessä tulee eteen jotain odottamatonta. (Lyyra 2016.)

Kuva 1. Matkasynnytys on ikimuistoinen kokemus tuoreelle äidille sekä ensihoitajille (Kuva:Pixabay)

Synnytyksen hoito ensihoidossa poikkeaa sairaalan sisäisistä synnytyksistä. Ensihoidossa ei ole mahdollisuutta hoitaa synnytyskipuja samalla tavalla kuin sairaalassa. Matkasynnytykset tapahtuvat pääasiassa ilman kivunlievitystä eli luomuna.

Synnytystilastoja

Vuonna 2018 Suomessa syntyi yhteensä 47 913 lasta, joka on 5,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (THL 2019). Sairaalan ulkopuolisten synnytyksien kasvu johtuu pääosin siitä, että synnytysosastoja on lakkautettu eri puolella Suomea vähäisen syntyvyyden vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot kertovat, että Suomessa 99,5 prosenttia synnytyksistä tapahtuu sairaaloissa. Vuonna 2017 kaikista synnytyksistä matkalla sairaalaan tapahtui 93 ja vuonna 2016 96 synnytystä (THL 2018).

Matkasynnytyksen tarkistuslista

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ensihoidon ja synnytysosaston kanssa tuotettiin tarkistuslista matkasynnytyksien hoitamiseksi. Tarkistuslista tehtiin helpottamaan ensihoitajia synnytystehtävien hoidossa sekä parantamaan sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytyksien laatua. Tarkistuslistalla ensihoitajia muistutettiin mm. hankkimaan äidistä ja raskaudesta tarkat esitiedot, ohjeet synnytyksen ollessa käynnissä, ohjeet ulosauttoon sekä synnytyksen jälkeen muistettavat asiat. Ensihoitajilta kerättiin palautetta tarkistuslistasta palautekyselyn muodossa. Vastaajien määrä oli pieni (N=7), vaikka kysely meni koko Eksoten ensihoidon henkilöstölle eli noin 130–150 ensihoitajalle. Pienestä vastaaja määrästä huolimatta tarkistuslista koettiin tarpeelliseksi työkaluksi ensihoitoon. (Nurminen & Haromo 2020.)

Tarkistuslistan sisältö suunniteltiin tarkasti ensihoidossa ja synnytysosastolla työskentelevien työelämäohjaajien kanssa. Tarkistuslistaan pyrittiin keräämään kaikki tärkeät ja oleelliset asiat synnytystehtävien hoidosta. Lopullisen tarkistuslistan hyväksyi ensihoitolääkäri. (Nurminen & Haromo 2020.)

Kirjoittajat

Henna Nurminen on LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelija.

Pasi Alanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina, joka toimii toisena opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Hopearuoho, T. & Seppälä, J. 2016. Kiireellisyysluokat. Teoksessa Silfvast, T.; Castren, M. Kurola, J. Lund, V. & Martikainen, M. (toim.) Ensihoito-opas. Kustantaja: Duodecim: Helsinki.

Lyyra, M. 2016. Synnytys maantiellä. Lääkärilehti. Lyyra , M. 2016. Synnytys maantiellä. Suomen lääkärilehti, vuosikerta 71, nro 21, Sivut 1548-1549.

Nurminen, H. & Haromo K. 2020. Matkasynnytyksen tarkistuslista. LAB- ammattikorkeakoulu. Ensihoitotyön koulutusohjelma.Opinnäytetyö. Lappeenranta. [Viitattu 8.6.2020].  Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020051812001

THL. 2018. Perinataalitilasto: synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2018. [Viitattu 8.6.2020].  Saatavissa: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet/perinataalitilasto-synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Kuvat

Pixabay. 2020. Vauva. [Viitattu 8.6.2020].  Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/vauva-syntym%C3%A4aika-lapsi-pehme%C3%A4-718146/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *