Fysioterapiaa virtuaalisesti ja ensihoitoa lentävillä ambulansseilla

LAB-ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaneet fysioterapeutti- ja ensihoitajaopiskelijat pohtivat oman ammattialansa opintojaksolla, millaista on työskennellä terveysalalla kymmenen vuoden kuluttua. Opiskelijoiden yksilö- ja pienryhmätyöskentelyn tuloksina syntyneiden näkemyksien mukaan tulevaisuudessa hyödynnetään teknologisia ratkaisuja ja moniammatillista yhteistyötä.

Teknologiset ratkaisut ja paikkaan sitomattomat palvelut

Fysioterapeuttiopiskelijoiden näkemyksien mukaan fysioterapeutit tapaavat tulevaisuudessa harvemmin asiakkaitansa kasvokkain.  Tapaamiset toistuvat mahdollisesti useammin, mutta erilaisia etä- ja virtuaalisia ratkaisuja hyödyntäen, ilman paikka- tai aikasidonnaisuuksia. Asiakkaille tarjotaan esimerkiksi chat-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä virtuaalisen fysioterapeutin verkkovastaanottoja ja kuntoutustuokioita.

Manuaalista tutkimista toteutetaan palpaatiota varten suunnitellulla etähanskalla, jonka antamaa tulosta tarkastellaan 3D-skannauksena sekä asiakkaan vartaloon kiinnitetyillä sensoreilla, jotka lähettävät tutkimusyhteenvedon fysioterapeutin mobiililaitteeseen. Pehmytkudoskäsittelyjä toteutetaan robottiteknologiaa hyödyntäen, jolloin terapiatilanteisiin suunnitellut erilaiset terapiamuumi- hahmot huolehtivat terapeuttisen kosketuksen aikaansaannista. Erilaisissa potilaan siirtymisen avustamisen tilanteissa voidaan puolestaan hyödyntää terapeutin itsensä päälle pukemia ulkoisia, ergonomiaa parantavia tukirankoja.

Kuva 1. Teknologiaa monipuolisesti hyödyntävät fysioterapiapalvelut (Kuva: Juha Jormakka)

Monialainen yhteistyö ja kotiin vietävät palvelut

Ensihoitajaopiskelijoiden ajatukset tulevaisuuden työstä ensihoidossa painottuvat myös uuden teknologian käyttöönottoon. Tietotekniikka tulee olemaan enemmän, se monipuolistuu ja sähköiset palvelut kehittyvät. Opiskelijoiden mukaan tulevaisuudessa potilaaseen otetaan aktiivisesti videoyhteys jo matkalla kohteeseen ja pyritään selvittämään sairauden tai vamman vaikeusaste.  Eräässä visiossa ambulanssit tulevat muuttumaan niin, että niillä voi lentää kohteeseen. Myös lääkehoito tulee kehittymään niin, että moneen sairauteen tulee täsmälääkkeitä. Opiskelijat arvioivat, että tulevaisuudessa ensihoitajien tehtäväkenttä tulee laajenemaan. Ensihoitajat eivät toimi vain ambulanssissa, vaan he tekevät moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja sosionomien kanssa.

Lisäksi lähes kaikki (n=24) olivat sitä mieltä, että ihmisten välinen kohtaaminen ei tule häviämään, vaan ensihoitajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Robotit eivät tule korvaamaan ihmistä. Perustyö tulee olemaan samaa, teknologisia apuvälineitä tulee lisää. Potilaat tullaan hoitamaan vielä nykyistä enemmän kotona, joten ammattitaito tulee korostumaan ja osaamista tulee päivittää.

Kuva 2. Asiakkaan kohtaaminen hoitotyössä ei häviä. (Kuva: Juha Jormakka)

Kirjoittajat

Lehtori Outi Pöyhönen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa sosiaali- ja terveysalalla.

Lehtori Pasi Alanen työskentelee LAB- ammattikorkeakoulun hoitoalan koulutuksessa sosiaali- ja terveysalalla.

Lähteet

Ensihoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden yksilö- ja pienryhmätyöskentelyn tuloksina syntynyt materiaali liittyen sosiaali- ja terveysalan työn tulevaisuuteen. 2020. Julkaisematon materiaali.

Kuvat

Kuva 1. Juha Jormakka. 2020. Teknologiaa monipuolisesti hyödyntävät fysioterapiapalvelut. [Viitattu 4.6.2020].

Kuva 2. Juha Jormakka. 2020. Asiakkaan kohtaaminen hoitotyössä ei häviä. [Viitattu 4.6.2020].

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *