Älä unohda ihmistä tulevaisuuden ennakoinnissa

Kun puhumme tulevaisuudesta, voivat ensimmäisenä mieleemme tulla teknologiat, tieteisfiktio ja uhkakuvat. Tämä ei ole yllättävää viime vuosien uutisten ja nopean teknologisen kehityksen keskellä. On hyvä muistaa, että tulevaisuus on kuitenkin jotain mitä ei ole vielä tapahtunut. Ei siis myöskään ole yhtä tiettyä tulevaisuutta, jota kohden me vääjäämättä kulkisimme. Me ihmiset voimme vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuudestamme muodostuu. (Omaheimo 2022.)

Tumma siluettikuva pohtivasta ihmisestä.
Kuva 1. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on keskeistä myös ennakoinnissa (Patel 2018).

Ihminen ennakoinnin keskiöön

Miten tulevaa voisi ennakoida unohtamatta ihmistä? Yksi tapa on yhdistää tulevaisuuden ennakointi ihmiskeskeisen suunnittelun (human centered design) kanssa. Ihmiskeskeisessä suunnittelussa kaikki alkaa mahdollisista käyttäjistä ja siinä luodaan ratkaisuja heidän oikeisiin tarpeisiinsa. Keskeisessä osassa ovat empatia ja ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen (IDEO). Ihmiskeskeiset menetelmät tuovat esiin käyttäytymisen lisäksi kulttuuriset tavat (Gabrielli & Zoels 2003, 5).

Ennakoinnissa tätä lähestymistä voi hyödyntää vaikkapa siten, että aloitamme kysymällä mitä sinä tai muut tuntemasi ihmiset teette tulevaisuudessa? Nämä kysymykset tuovat tulevaisuuden lähemmäksi meitä. (Bannear.) Kun laitamme ennakoinnin keskiöön ihmiset, niin vältämme keskittymästä liikaa teknologioihin ja tieteisfiktioon, jotka helposti hallitsevat tulevaisuuskeskustelua. 

Tarpeiden ja arvojen avulla katse tulevaan

Ihmisen perustarpeet muuttuvat hitaammin kuin teknologiat. Kuten 100 vuotta sitten, myös nykyään ja luultavasti myös tulevaisuudessa tarvitsemme ruokaa, lämpöä, liikuntaa ja muiden seuraa. Samat tarpeet pysyvät, ne vain tyydytetään eri tavoin kuin 100 vuotta sitten. Monesti tulevaisuuden ratkaisuja lähdetään kuitenkin kehittämään teknologia edellä ja vasta sitten mietitään mihin tarpeisiin teknologiaa voisi soveltaa (Lang 2019). Vuonna 2020 liikenteessä piti olla miljoona Teslan yksinajavaa robottitaksia, joita emme ole vielä nähneet (Shaw 2020). Herääkin kysymys, vastaisivatko ne liikkuvan ja sosiaalisen ihmisen tarpeita?

Kun yritys kykenee ymmärtämään asiakkaidensa tarpeita syvällisemmin, tarjoutuu heille ylivoimainen kilpailuetu myös tulevaisuudessa (Ojajärvi 2022). Esimerkiksi kansainvälinen kodinkoneiden valmistaja saattaa tuotteitaan suunnitellessaan miettiä millaisista tekstiileistä valmistettuja vaatteita käytämme jatkossa, minne pesukone kodissa sijoitetaan eri maissa, millaisia ympäristövaikutuksia käyttäjät pohtivat ja mitä rituaaleja pyykinpesuun 10 vuoden kuluttua liittyy (Gabrielli & Zoels 2003, 5). Suunnittelun tuloksena voi syntyä edistynyttä teknologiaa, mutta sen lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet.

LAB-ammattikorkeakoulun Tulevaisuustaidot tutuiksi (TUTU-verstas) -hankkeen koulutuksissa olemme miettineet mihin arvoihin perustamme ostovalinnat jatkossa ja miten tulevaisuuden palveluista maksetaan? Kuitataanko osa ravintolalaskusta vaikkapa antamalla arvostelu netissä? Tällaisten kysymysten avulla voi lähteä rakentamaan tulevaisuuskuvia, jotka auttavat valmistumaan erilaisiin, yllättävinäkin pidettyihin tapahtumiin. Nopeiden muutosten keskellä ennakointi auttaa yrityksiä näkemään myös sen mikä ei muutu.

Kirjoittaja

Sanna Apajalahti toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana TUTU-verstas hankkeessa. Hän on kiinnostunut ihmiskeskeisestä suunnittelusta ja sen soveltamisesta. 

Lähteet

Bannear, B. Using foresight to shape the future. Think place. Viitattu 08.12.2022. Saatavissa https://www.thinkplaceglobal.com/insights/using-foresight-shape-future

Gabrielli, S. & Zoels, J. C. 2003. Creating imaginable futures: using human-centered design strategies as a foresight tool. Viitattu 08.12.2022. Saatavissa https://www.researchgate.net/publication/234825430_Creating_imaginable_futures_using_human-centered_design_strategies_as_a_foresight_tool

IDEO. What is Human-Centered Design? Viitattu 08.12.2022. Saatavissa https://www.designkit.org/human-centered-design

Lang, T. 2019. Teknohype irrottaa yritykset tuotekehityksen todellisuudesta. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://www.thedrive.com/news/38129/elon-musk-promised-1-million-tesla-robotaxis-by-the-end-of-2020-where-are-they

Omaheimo, R. 2022. Jokainen voi vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. YLE Uutiset. Viitattu 08.12.2022. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20004763?fbclid=IwAR1alqoFNoa9tLB4PBFO7YYQgP6Jnnfzv6VyFseZEWlyvC5s9G_6trslpi0

Ojajärvi, A. 2022. Strategia kaipaa luotettavaa analyysia tulevaisuuden asiakkaasta. Viitattu 09.12.2022. Saatavissa https://www.swanlakestrategy.com/post/asiakaskayttaytymisen_ennakointi

Patel, S.  2018. Silhouette photo of man. Unplash. Viitattu 21.12.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/uly1cEfgh5Y

Shaw, K. 2020. Elon Musk Promised 1 Million Tesla Robotaxis by the End of 2020. Where Are They? Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://www.thedrive.com/news/38129/elon-musk-promised-1-million-tesla-robotaxis-by-the-end-of-2020-where-are-they

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. TUTU-verstas. Tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrityksille -projekti. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutu-verstas

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *