Vastuullista muutosta kannattaa ennakoida

VPKE Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi -hanke (LAB 2022a) sai käytännön toimilleen hyvän alun 1.12.2022 järjestetyssä after work -tapahtumassa. Hankkeen keskiössä on eteläkarjalaisten yritysten osaamisen lisääminen ympäristövastuullisesta palvelu- ja tuotekehittämisestä asiakkaan näkökulmasta. Tulevaa muutosta on tärkeää ennakoida jo tässä vaiheessa, sillä sopeutuminen 1,5 asteen lämpenemisen aiheuttamiin toimiin on tulevaisuudessa kaikilla yrityksilläkin edessä.

VPKE on sisarhanke Päijät-Hämeen alueella toimivalle Vastuullinen tuote- ja palvelukehitys – VPK -hankkeelle (LAB 2022b). Läheinen yhteistyö hankkeiden välillä mahdollistaa tulosten hyödyntämisen kummallakin alueella ja takaa hankkeiden tuloksina syntyvien täydennyskoulutusten yhteensopivuuden.

After workit käynnistivät käytännön toimet Etelä-Karjalassa

LUT-yliopiston rantasaunalle Lappeenrantaan kerääntyi joukko yrittäjiä, joiden välille muodostui illan aikana hyvä yhteishenki. Yrittäjiä oli monialaisesti, ja edustettuina olivat autoala, matkailu, graafinen suunnittelu, sisustussuunnittelu ja virtuaalitodellisuus.

[Alt-teksti: Kaksiosainen kuva. Vasemmalla henkilöitä istumassa pienessä seminaarihuoneessa. Oikealla näkymä talvisesta järvenrannasta hämärässä, paljon lunta.]
Kuva 1. After work -tapahtuman tunnelmaa. (Kuva: Antti Tykkyläinen)

Tapahtumassa kuultiin ajankohtaista tietoa Päijät-Hämeestä; alueen tilanteesta, yritysten motivaatiotekijöistä ja haasteista. VPK-työpajoista välitettiin myös tietoa (Kumpulainen 2022). Päijät-Hämeestä saatua tietoa ja kokemusta hyödynnetään nyt tuoreeltaan Etelä-Karjalan alueen toiminnan käynnistyessä.

VPKE-hankkeen projektipäällikkö Anna Palokangas käsitteli ympäristövastuullisen ja asiakaslähtöisen palvelu- ja tuotekehittämisen ajatusmallia sekä tutustutti yrittäjät käytännön menetelmiin, joilla voi kehittää tätä monitahoista aihetta. Uusimpana työpohjanaesiteltiin VPK-hankkeessa luotu kaksoissilmukka, joka kuvaa yritysten tuotanto- ja jakelutoiminnan ja toisaalta asiakkaiden toiminnan yhdessä muodostamaan systeemiä (Palokangas 2022).

[Alt-teksti: Kaksoissilmukan vasemmassa lenkissä on yritys ja oikealla asiakas. Näiden kahden ympärille ryhmittyy lukuisia muuttujia, kuten tuotanto, myynti, kulkeminen, viestintä, käyttö ja niin edelleen.]
Kuva 2. VPK-projektin kaksoissilmukka. (Kuva: Anna Palokangas)

Yrittäjät kokivat alueella tehdyt lähtötilannehaastattelut mielenkiintoisiksi, ja haastattelujen pohjalta tehdyistä sanapilvistä annettiin paljon kommentteja. Lopuksi käytiin läpi, mitä toimenpiteitä hankkeella on keväälle 2023. Tulossa on muun muassa pienryhmätyöskentelyä, yritysten toimeksiantojen edistämistä, verkkokurssin sparrausta sekä lisää yritysten haastatteluja.

Esitysten aiheet herättivät osallistujissa runsasta keskustelua, hyvää haastamista ja paljon kommentointia. Tunnelma rantasaunalla oli rento, yrittäjät kokivat aiheen tärkeäksi ja olivat kiinnostuneita jatkamaan yhdessä kehittämistä.

[Alt-teksti: tietokonenäytöltä kaapattu kuva osallistujien kokoamasta sanapilvestä, joka sisältää suurimpina sanat energiatehokkuus, greenrealitys, kotimaisuus ja satokausi.]
Kuva 3. Ympäristövastuullisuuden merkitys yritysten toiminnassa sanapilvenä. (Kuva: Antti Tykkyläinen)

Tapahtumapaikka osoittautui hyväksi valinnaksi, sillä rento saunarakennuksen ympäristö loi otolliset olosuhteet keskustelulle. Tapahtuman tarjoilut olivat teeman mukaisesti kasvisruokaa, josta vastasi LAB-ammattikorkeakoulun Gastrobar Saimaa. Kokonaisuutena tapahtuma oli onnistunut ja jätti osallistujille odottavan tunteen jatkosta.

Kirjoittaja

Antti Tykkyläinen työskentelee projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun Liiketalous-yksikössä VPKE Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi -hankkeessa (LAB 2022a).

Lähteet

Kumpulainen, K. 2022. Terveiset ja opit Päijät-Hämeestä. Esitys VPKE after work -tapahtumassa. Lappeenranta. 1.12.2022.

LAB. 2022a. VPKE. Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi. Hanke. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vpke-vastuullisen-palvelu-ja-tuotekehityksen-ennakointi

LAB. 2022b. VPK. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys. Hanke. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vastuullinen-palvelu-ja-tuotekehitys-vpk

Palokangas, A. 2022. Asiakkaat haluaa – joko te tarjoatte? Esitys VPKE after work -tapahtumassa. Lappeenranta. 1.12.2022.