Ammattikorkeakoulujen palvelujen kehittäminen osana Kiertotalous-Suomi verkostoa

Sen jälkeen, kun maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta julkaistiin Sitran toimesta vuonna 2016 (Sitra 2016), on kiertotalouden kehittämistä toteutettu aktiivisesti LABissa, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kiertotalouden mahdollisuudet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on tunnistettu ja menossa on useita toimenpiteitä kestävyystavoitteiden konkretisoimiseksi ja vahvistamiseksi.

Kiertotaloussiirtymän edistämiseksi Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta keväällä 2021 (Valtioneuvosto 2021). Ohjelman tavoitteena on luoda kiertotaloudesta talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä ja vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Kiertotalouden osaamisverkoston (Kiertotalous-Suomi) perustaminen on yksi kiertotalouden strategisessa ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä, jonka lanseeraustilaisuuteen (video 1) osallistui 27.9.2022 asiasta kiinnostuneita yrityksiä, kouluttajia ja virkamiehiä (Motiva 2022).

Video 1. Tallenne Kiertotalous-Suomen lanseeraustilaisuudesta. (Kiertotalous-Suomi 2022b)

Kiertotalous-Suomi (KiSu) on ”osaamisen ja tiedon solmukohta”, joka kokoaa toimijat ja jakaa tietoa kiertotalouden parhaista käytänteistä. KiSu tuo ja kokoaa keskeisiä kiertotalouden palveluita ja toimijoita yhteen ja tukee eri tahoja kiertotalouteen liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä. KiSu osallistuu myös kiertotalouden tilannekuvan ja tulevaisuuden suunnan luomiseen. Verkkopalveluun on koottu ja tullaan kokoamaan tietoa kiertotalouden konkreettisista teoista, hyödyistä, ratkaisuista ja mahdollisuuksista, sekä rahoituslähteistä ja lainsäädännöstä (Kiertotalous-Suomi 2022a). Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoivat KiSu-toimintaa ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.
Linkki Kiertotalous-Suomi verkkopalveluun

Ammattikorkeakoulut kiertotalouspalvelujen tuottajina

KiSu-toimintaa tukee myös Sitran rahoittama ammattikorkeakoulujen hanke ”Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut” (Kiertotalous-AMK), jossa LAB toimii osatoteuttajana yhteistyössä Lapin ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa (LAB 2022).

Hankkeen tavoitteena on jatkaa vuosina 2018–2020 toteutetun hankkeen ”Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin” aikana saatujen hyvien käytänteiden implementoimista kiinteäksi osaksi suomalaisten ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalveluita.
Linkki Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeen verkkosivuille

Syksyllä 2022 käynnistyneen hankkeen visiona on yhdessä Suomen ammattikorkeakouluverkoston kanssa luoda kansallinen kiertotaloutta edistävä toimintamalli, joka tarjoaa tukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kiertotalousliiketoimintojen kehittämiseen. Yhteistyössä rakennettava AMK-verkosto edistää yrityksille ja muille sidosryhmille suunnattujen kiertotalouspalvelujen tarjoamista koko Suomen laajuudella, alueelliset erityispiirteet huomioiden. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tarjota yrityksille matalan kynnyksen kanava parhaiden asiantuntijoiden ja palveluiden löytämiseen AMK-verkostosta ja verkoston sidosryhmistä, ja edistää näin yritysten mahdollisuuksia edistää liiketoimintaansa kiertotalouden mukaisesti.

Kuva auditoriosta. Edessä puhujana nainen, hänen takana olevalle seinälle heijastettuna kuva jossa isolla teksti ”KiSu”,
Kuva 1. Kiertotalous-Suomi -verkosto lanseerattiin Helsingissä. Kuvassa tilaisuuden avannut Motivan johtava asiantuntija Paula Eskola. (Kuva: Susanna Vanhamäki)

Kirjoittajat

Pia Haapea on LABissa energia- ja ympäristöteknologian yliopettaja, joka on ollut pitkään mukana kehittämässä verkostomaisia yhteistyön tapoja erityisesti kiertotalousosaamisen edistämiseksi. 

Susanna Vanhamäki toimii LABissa johtavana asiantuntijana kiertotalouden vahvuusalueella.

Lähteet

Kiertotalous-Suomi. 2022a. Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://kiertotaloussuomi.fi/

Kiertotalous-Suomi. 2022b. Kiertotalous-Suomen lanseeraus 27.9.2022. YouTube. Viitattu 11.10.2022. https://www.youtube.com/watch?v=xYpGKUqLt7Q

LAB. 2022. Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/ammattikorkeakoulujen-kiertotalouspalvelut

Motiva Oy. 2022. Kiertotalouden osaamisverkostosta Kiertotalous-Suomi. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://www.motiva.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2022/kiertotalouden_osaamisverkostosta_kiertotalous-suomi.18742.news

Sitra. 2016. Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025. Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä 117. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/app/uploads/2017/02/Selvityksia117-2.pdf

Valtioneuvosto. 2021. Uusi suunta. Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Helsinki: Valtioneuvosto. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:1. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162654/VN_2021_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linkit

Linkki 1. Kiertotalous-Suomi. 2022. Viitattu: 30.9.2022. Saatavissa https://kiertotaloussuomi.fi/

Linkki 2. Turku AMK. 2022. Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *