Anonyymi rekrytointi asettaa kaikki samalle viivalle

Vastavalmistunut opiskelija voisi hyötyä anonyymistä rekrytoinnista (Kukkurainen et al. 2023). Tätä mieltä oli LABin liiketalouden opiskelijaryhmä, joka pohti rekrytointiin uudenlaisia keinoja Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter-hankkeen toimeksiantona keväällä 2023. (LAB 2023.)

Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksista piilotetaan hakemusten käsittelyvaiheessa näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite ja äidinkieli. Valinnat työhaastatteluun kutsuttavista pohjautuvat lähtökohtaisesti hakijan osaamiseen, koulutukseen, työkokemukseen ja motivaatioon. Tavoitteena on, ettei mikään työtehtävän kannalta epäoleellinen asia vaikuttaisi työnhakijan mahdollisuuksiin edetä työhaastatteluun (Huumonen 2021; Lääkkölä-Pyykönen 2021.)

Kuva 1. Anonyymissa rekrytoinnissa henkilöön viittaava tieto pysyy piilossa. (Phxere 2017)

Askel kohti yhdenvertaisempaa rekrytointia

Rekrytointiprosessissa voi esiintyä syrjintää, jota työnhakijoiden voi olla hyvin vaikea näyttää toteen tai edes havaita (Lehtovaara & Koivunen 2021). Selkeää syrjintää osoittaa viiden vuoden takainen kokeilu, jolloin neljä monipuolista osaamista omaavaa yrittäjää lähetti useita hakemuksia ja CV:nsä oman alansa avoimiin tehtäviin, mutta yksikään hakemuksista ei johtanut haastattelukutsuun. Aikaisemmin kutsuja oli tullut, joten syynä voi pitää sitä, että yrittäjät vaihtoivat omien nimiensä tilalle romaneille tyypilliset nimet. (de Fresnes 2018.)

Nimeen kohdistuvan epätasa-arvon lisäksi kuulee usein puhuttavan myös ikäsyrjinnästä. Pitkä työkokemus ja korkea koulutus eivät ole valtti työnhaussa, jos hakijan ikä alkaa vitosella (Nieminen 2023), mutta yhtä lailla nuoret kokevat eri muodoissa esiintyvää syrjintää.

Anonyymin rekrytoinnin etuna on, että se saattaa tuoda näkyväksi tiedostamattoman stereotyyppisen ajattelun (Lääkkölä-Pyykönen 2021). Haun anonyymiys päättyy aina työhaastattelussa, joten erilaiset ennakkoluulot ja asenteet voivat joka tapauksessa vaikuttaa rekrytoinnin lopputulokseen.

Anonyymi rekrytointi on kuitenkin tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa rekrytointia (Lehtovaara & Koivunen 2021) ja vapauttaa ennakkoluuloisesta ajattelusta rekrytointiprosessin alkuvaiheessa. Opiskelijoiden näkökulmasta anonyymius voi pohjata vahvasti oman osaamisen tunnistamiseen ja kuvaamiseen sekä motivaation osoittamiseen. Vaikka työkokemusta ei olisi vielä kertynyt, niin kaikki työnkuvaan jollain tapaa liittyvä kokemus ja osaaminen, elämän eri osa-alueilta, on arvokasta tehdä näkyväksi työnhakuvaiheessa.   

Minimoi ennakkoluulojen vaikutusta, mutta ei ole ratkaisu ongelmaan

Anonyymi rekrytointi on hyvää tarkoittava rekrytoinnin muoto, mutta se ei ole ratkaisu ongelmaan, koska ennakkoluulottomassa maailmassa ei anonyymia rekrytointia tarvittaisi. Sinänsä on väärin, että työnhakijan on häivytettävä ikänsä ja taustansa tullakseen huomioiduksi osaavana ja varteenotettavana työnhakijana. (Huumonen 2021; Lehtovaara & Koivunen 2021.)

Asenteet ja ennakkoluulot istuvat valitettavan syvässä ja muuttuvat hitaasti, joten paljon on vielä tehtävää monimuotoisuuden edistämiseksi työyhteisöissä. Yksi keino on määritellä selkeät tavoitteet ja toimenpiteet syrjimättömille, tasa-arvoisille ja yhdenvertaisille rekrytointikäytänteille, mitkä usein nekin vaativat esihenkilöiltä ja hr-asiantuntijoilta uuden oppimista ja asenteiden muokkaamista.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, VTM, MBA, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana.

Lähteet

de Fresnes, T. 2018. Neljä nimekästä yrittäjää haki työtä romaninimillä, yhtäkään ei kutsuttu työhaastatteluun – “Työelämä ei ole yhdenvertainen romaneille tai muille vähemmistöille”. Yle.  Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/3-10485225

Huumonen, H. 2021. Anonyymi rekrytointi laskee pärstäkerrointa. Tekniikan akateemiset TEK. Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/anonyymi-rekrytointi

Kukkurainen, H., Penttinen, K., Suvisilta, E., Tervo, M. & Torkkeli, R. 2023. Yritys-Hunter-hanke: Näkökulma: Rekrytointi vastavalmistuneen näkökulmasta. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.  

LAB. 2023. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Lehtovaara, H. & Koivunen, T. 2021. Miksi anonyymia rekrytointia tarvitaan? Alusta! Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkojulkaisu. Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://www.tuni.fi/alustalehti/2021/06/02/miksi-anonyymia-rekrytointia-tarvitaan/

Lääkkölä-Pyykönen, A. 2021. Anonyymi rekrytointi lisää työnhakijoiden tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane). Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://tane.fi/-/anonyymi-rekrytointi-lisaa-tyonhakijoiden-tasa-arvoisia-ja-yhdenvertaisia-mahdollisuuksia

Nieminen, E. 2023. Asiantuntija tyrmää työnantajien oudot uskomukset yli 50-vuotiaista: “Ajatellaan, että osaako se edes sähköpostia kirjoittaa”. Yle. Viitattu 15.8.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20030867

Phxere. 2017. Anonymous, laptop, computer, screen. Viitattu 16.8.2023. Saatavissa https://pxhere.com/en/photo/917601