Arvoa liiketoimintaan IoT:n avulla

Teknologinen kehitys on muuttanut maailmaa jo vuosikymmeniä eikä tahti ole hidastumassa. Tämä luo sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia. Osana kaksipäiväistä IoT Nordic & The Business of Digital 2020 -konferenssia tähän aiheeseen etsittiin ratkaisuja. Tapahtumassa aiheesta oli puhumassa muun muassa Haltian Oy:n perustajiin lukeutuva Ville Ylläsjärvi, jonka esitykseen (KUVA 1) tässä artikkelissa tutustutaan.  

A picture containing text, photo, sign, person

Description automatically generated
KUVA 1. Haltian Oy:n perustajiin lukeutuvan Ville Ylläsjärven englanninkielinen esitys oli nimeltään How to Realize the Business Value of IoT. Kuva: Business Insight Group.

IoT luo uutta arvoa liiketoimintaan  

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan rutiinityön määrä tulee vähenemään digitalisaation ja teknologisen kehityksen myötä, eivätkä yritykset, jotka teknisestä kehityksestä ja sen mahdollistamasta arvonluonnista hyötyvät, välttämättä luo vastaavaa määrää uusia työpaikkoja (Tarjanne & Englund 2018, 5). Tästä Ville Ylläsjärvi (2020) on eri mieltä, sillä hän uskoo vahvasti siihen, että kaikki, mikä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan, mutta samalla syntyy vastaavissa määrin uusia työpaikkoja uusille aloille ja liiketoiminnan alueille.  

Ylläsjärvi (2020) pitää oleellisena onnistuneessa arvon luonnissa yhteistyötä ja monialaisuutta: lähes poikkeuksetta onnistuneiden innovaatioiden takana on toimiva ekosysteemi, joka mahdollistaa eri rooleissa ja eri osaamisilla varustettujen ihmisten yhteistyön. Myös työ- ja elinkeinoministeriö (Tarjanne & Englund 2018, 7; 52) näkee yritysten välisen yhteistyön ja yli toimialarajojen toimimisen uusien ratkaisujen, palveluiden sekä uuden liiketoiminnan kehittämisen ytimessä.  

Text

Description automatically generated
KUVA 2. IoT on ennen kaikkea mahdollistaja, jonka avulla voidaan saada aikaan enemmän kuin perinteisiä menetelmiä ja resursseja hyödyntämällä. Kuva: Ville Ylläsjärvi.

LAB-ammattikorkeakoulun IoT-osaamisloikka-hanke on alueellisesti pyrkinyt mahdollistamaan uusien liiketoimintaekosyysteemien ja kumppanuusverkostojen syntyä tuomalla yhteen eri alojen osaajia sekä fasilitoimalla keskustelua IoT:n mahdolllisuuksien ja hyödyntämisen suuntaan. Tämä on tapahtunut niin työpajojen kuin yhteistyöpilottienkin muodossa. Lisäksi hanke on järjestänyt webinaareja ja kaikille avoimia tapahtumia aiheesta. Tapahtumia on luvassa myös loppuvuodesta 2020 sekä kevään 2021 aikana.  

Kuinka arvoa tunnistetaan 

Ylläsjärven mukaan kenttätyötä tekevät sekä palveluiden ja tuotteiden käyttäjät ovat avainasemassa, kun IoT:n mahdollistamia uusia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan. Arvon lisääminen alkaa keskustelusta käyttäjien kanssa, esimerkiksi rakennustyömaalla yleinen ongelma on, ettei työtä päästä tekemään aikataulussa, sillä siihen tarvittava välineistö on hukassa. Ongelman havaitsevat työntekijät, mutta uudenlaisen ratkaisun ideoimiseen tarvitaan myös muita osaajia, kuten ICT-kenttää tuntevia ihmisiä sekä päättävän tahon edustajia. Teknologia voi auttaa tässä haasteessa usealla tavalla, tehostaa toimintaa sekä vähentää turhautumista. (Ylläsjärvi 2020.)  

Uutta innovoitaessa ja olemassa olevia palveluita parannettaessa on tarpeen asettua asiakkaan asemaan. Arvon luominen vaatii sukeltamista syvälle asiakaskokemukseen, myötäeläen kokemusta. Myötäeläminen vaatii aidosti asettumista työntekijän tai palvelun kuluttajan asemaan, pintaraapaisu ei riitä vaan ratkaistavaan ongelmaan on syvennyttävä. (Ylläsjärvi 2020.) 

KUVA 3. Varsinaisten konferenssiesitysten välillä aiheisiin syvennyttiin päivän juontajina toimineiden Ella Kannisen ja Peter Nymanin johdolla. Kuva: Business Insight Group.

Kirjoittaja  

Ria Gynther työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii IoT-osaamisloikka-hankkeen projektipäällikkönä.   

Lähteet 

Tarjanne, P. & Englund, L. (toim.). 2018. Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä. Työ- ja elinkeinoministeriö. [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: tem.fi/arvoa-synnyttava-liiketoiminta   

Ylläsjärvi, V. 2020. How to Realize the Business Value of IoT. Esitys IoT Nordic & The Business of Digital 2020 -konferenssissa 21.10.2020.    

Linkit 

Business Insight Group. 2020. IoT Nordic & The Business of Digital 2020. [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: https://www.nordiciotweek.com/  

LAB. 2020. IoT-osaamisloikka. [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/iot-osaamisloikka    

Kuvat 

KUVA 1. Business Insight Group. 2020. How to Realize the Business Value of IoT. Esitys IoT Nordic & The Business of Digital 2020 -konferenssissa 21.10.2020.  

KUVA 2. Ylläsjärvi, V. 2020. Commercial IoT is all about doing more with what you have. Esitys IoT Nordic & The Business of Digital 2020 -konferenssissa 21.10.2020.  

KUVA 3. Business Insight Group. 2020. Green Room keskustelua. Esitys IoT Nordic & The Business of Digital 2020 – konferenssissa 21.10.2020.  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *