IoT

17 artikkelia

Älylääkekaappien monitorointi – täsmälääke lääkehuoltoon

Sairaalaympäristössä lääkehuoltoon on menneinä aikoina sisältynyt monia ratkaisemattomia, jostakin näkökulmasta katsottuna kuormittavina koettavia asioita. Varastoiminen, väärinkäytön estäminen ja lääkkeiden vanheneminen ovat esimerkkejä lääkehuoltoon kohdistuvista haasteista. […]