Asiakasraportoinnin tehostaminen tilitoimistossa

Tilitoimiston päätehtävänä on pitää huolta, että asiakasyritysten kirjanpito ja muu taloushallinto on oikeaa ja ajantasaista. Digitalisaatio ja pilvipalvelut ovat mahdollistaneet tilitoimistojen roolin muutoksen neuvoa antavaksi asiantuntijaksi perinteisen kirjanpitotyön lisäksi. Tehokkaasti tuotettu asiakasraportointi palvelee asiakasta ja tilitoimistoa. Laadukas tieto yrityksen tilanteesta auttaa yrittäjää ennakoimaan tulevia muutoksia ja synnyttää tilitoimistolle pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Lisäarvoa asiakkaalle

Kun modernit tilitoimisto-ohjelmat vapauttavat kirjanpitäjien aikaa, pystytään keskittymään enemmän lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle. Nykyisin myös asiakkaat kaipaavat talousalan asiantuntijan neuvoja yrityksen taloudellisissa asioissa, kuten investoinneissa tai kassanhallinnassa. Asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden merkitys tilitoimistoissa tulee olemaan tulevaisuudessa entistä suuremmassa osassa (Iivonen 2020). Tällä hetkellä tilitoimistot keskustelevat asiakkaidensa kanssa siitä, miten yrityksellä menee, tai vähintäänkin toimittavat yrittäjille ohjelmiston tuottamat raportit. Yrittäjillä harvoin on talousalan koulutusta, jolloin perinteiset kirjanpidon raportit, kuten tase ja tuloslaskelma, eivät välttämättä anna yrittäjille kovin selkeää kuvaa yrityksen tilanteesta. Tämän takia tilitoimiston onkin syytä miettiä, miten asiakasraportointia olisi mahdollista tehostaa siten, että se palvelisi asiakasta mahdollisimman hyvin.

Kirjanpidon raportit visuaaliseen muotoon

Visuaalinen asiakasraportti on selkeä ja säästää aikaa, sillä muutokset ja poikkeamat ovat helpommin hahmotettavissa graafisessa muodossa. Visuaalisten raporttien muodostaminen manuaalisesti voi kuitenkin olla haastavaa ja aikaa vievää. Onneksi apuna on erilaisia ohjelmistotuotteita, kuten Microsoftin Power BI. Sillä voi luoda yhteyden kirjanpidon raportteihin ja muodostaa luvuista näyttäviä ja selkeitä visuaalisia raportteja (Microsoft 2022).

Kun esimerkiksi tuloslaskelman luvuista muodostaa piirakkakaavion, ymmärrys siitä, mitkä ovat yrityksen suurimmat kuluerät, hahmottuvat aivan uudella tavalla. Muutama sivu visuaalisia graafeja yrityksen tärkeimmistä tunnusluvuista antaa jo nopealla vilkaisulla yrittäjälle kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten yrityksellä menee.

Kuva 1. Asiakasraportointia visuaalisessa muodossa. (PhotoMIX-Company 2016)

Huolellisesti suunniteltu ohjelmiston käyttöönotto on tilitoimistolle kustannustehokas. Parhaimmillaan kirjanpitäjä vain lataa haluamansa raportit ohjelmistoon ja saa valmiit asiakasraportit ulos muutamassa minuutissa. Oman työn näkeminen visuaalisessa muodossa voi auttaa myös kirjanpitäjää havaitsemaan mahdollisia kirjausvirheitä ja huomaamaan asioita, joista olisi syytä keskustella yrittäjän kanssa tarkemmin.

Haasteena aloittaminen

Uuden ohjelmiston käyttöönotto sekä omaksuminen on alkuun aikaavievää ja haastavaa. Markkinoilla on toki myös yrityksiä ja ohjelmistoja, joilta palvelun saa ostettua valmiina. Ennen ostopäätöstä tilitoimiston on kuitenkin pohdittava, miten ulkoistetut palvelut toimivat silloin, kun tietolähteinä olevat raportit muuttuvat. Tuottavatko raportit silloin oikeaa tietoa ja kuinka kauan muutoksen korjaaminen kestää? Kun osaaminen löytyy oman talon sisältä, muutoksiin ja asiakkaiden toiveisiin on nopeampi vastata (Saarinen 2022). Mahdollisuus asiakasraportoinnin kehittämiseen voi olla myös työntekijän näkökulmasta motivoivaa ja palkitsevaa.

Tilitoimistojen olisikin siis syytä pohtia, kuinka omaa asiakasraportointia voi tehostaa. Tästä on mahdollista saada hyötyä niin tilitoimistolle, asiakkaille kuin myös työntekijöille.

Kirjoittajat

Ville Saarinen on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva taloushallinnon tradenomi, joka työskentelee tilintarkastusassistenttina Saimaan Tilintarkastus Oy:ssä.

Marianne Viinikainen työskentelee taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä RoboGrowth-hankkeessa.

Lähteet

Iivonen, H. 2020. Tilitoimisto – näillä eväillä menestyt tulevaisuudessa. Tilisanomat. Viitattu 19.11.2022. Saatavissa https://tilisanomat.fi/kolumnit/kumppanikolumni/tilitoimisto-nailla-evailla-menestyt-tulevaisuudessa

Microsoft. 2022. Mikä on PowerBI? Microsoftin verkkosivut. Viitattu 19.11.2022. Saatavissa https://powerbi.microsoft.com/fi-fi/what-is-power-bi/?&ef_id=CjwKCAiAmuKbBhA2EiwAxQnt740ok0ZVoXP3VCPQUvDxjUVClbx8ap2ZnvCdrLhb31-9YQz9GEq_5BoCzG4QAvD_BwE:G:s&OCID=AIDcmm2j1osbcn_SEM_CjwKCAiAmuKbBhA2EiwAxQnt740ok0ZVoXP3VCPQUvDxjUVClbx8ap2ZnvCdrLhb31-9YQz9GEq_5BoCzG4QAvD_BwE:G:s&gclid=CjwKCAiAmuKbBhA2EiwAxQnt740ok0ZVoXP3VCPQUvDxjUVClbx8ap2ZnvCdrLhb31-9YQz9GEq_5BoCzG4QAvD_BwE

PhotoMIX-Company. 2016. Nykyaikaiset tekniikat, markkinointi. Pixabay. Viitattu 19.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/nykyaikaiset-tekniikat-markkinointi-1263422/

Saarinen, V. 2022. Visuaalisen tulostaulun luonti tilitoimiston asiakasyrityksille. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 19.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120125695