Asuntoluotto on tärkeä sitoumus sekä velalliselle että pankille

Oman asunnon omistaminen on vielä tänäkin päivänä tärkeää monelle. Varsinkin nuoret ottavat rohkeasti velkaa toteuttaakseen unelmiaan. Asuntovelkaa maksetaan sitten usein monta vuotta takaisin. Siksi onkin tärkeää, että asiakassuhdetta velallisen ja pankin välillä hoidetaan hyvin.

Jo ennen kuin on edetty velan myöntämiseen, on pankki tehnyt omat laskelmansa ja tutustunut velalliseen. Pankin on huolehdittava, että velallinen saa tarpeeksi tietoa tulevista sitoumuksistaan sekä neuvoja, miten toimia mahdollisissa maksuvaikeuksissa. On ensiarvoisen tärkeää sekä pankille että velalliselle, että asiakassuhde on luottamuksellinen ja kommunikointi on avointa ja sujuvaa. Asiakkaan tiedot on pidettävä ajan tasalla. Näin voidaan tarjota oikeanlaisia ja sopivia tuotteita asiakkaalle. (Iskanius 2021.)

Perintään vaikuttavia seikkoja ja ongelmakohtia

Elämässä tulee usein eteen yllätyksiä. Voi olla, että velallinen menettää työpaikan tai että itse tai joku läheinen sairastuu. Näillä asioilla on vaikutusta talouteen ja maksukykyyn. Siksi onkin hyvä ottaa etukäteen huomioon mahdolliset velanmaksuvaikeudet. Pankki yleensä suosittelee, että velanmaksun ohella asiakas säästää rahaa pahan päivän varalle esimerkiksi osakkeisiin sijoittamalla. Pankeilla on myös käytössä stressitesti, jolla voi laskea, kuinka paljon esimerkiksi koron nouseminen suurentaisi maksettavaa lainaerää. Kaikkeen ei voi toki etukäteen valmistautua, eikä kenelläkään ole varmaa tietoa tulevaisuudesta. (Iskanius 2021.)

Valitettavasti maksuvaikeuksien yllättäessä liian moni velallinen yrittää hampaat irvessä selvitä itsenäisesti tilanteesta. Häpeä estää ottamasta yhteyttä pankkiin. Usein tällaisessa tilanteessa velallinen ei myöskään reagoi pankin yhteydenottoihin.

Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa tilannetta, jossa velallinen voisi vielä neuvotella pankin kanssa maksujen uudelleen järjestelystä. Esimerkiksi myymällä vakuutena olleen asunnon velallinen voisi kuitata velkansa. Oikeudelliseen perintään siirryttäessä ei neuvottelumahdollisuutta enää ole. Liian moni asuntovelka päätyy ulosottoon. (Iskanius 2021.)

Kuva 1. Asuntoluottosopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä tapahtuma. (Tumisu 2020)

Olisi tärkeää voida välttää oikeudellinen perintä, joka aiheuttaa lisäkuluja niin velalliselle kuin pankillekin. Se sitoo työvoimaa ja maksaa aikaa ja rahaa. Jo asiakasvalinnassa ja luottoneuvotteluissa tulee korostaa velalliselle yhteydenpidon tärkeyttä. (Iskanius 2021.)

Yksi iso kompastuskivi asuntoluottojen perinnässä ovat huonot vakuudet tai asunnot. Voi olla hankala saada myydyksi asuntoa, ei edes pilkkahinnalla. Asunnon arvon säilyttäminen olisi tärkeää. Pelkkä hyvä sijainti ei riitä, vaan asunnon kunnosta on myös huolehdittava. Nykyään on tullut esille tilanteita, joissa on toimittu välinpitämättömästi asunnon hoidon suhteen. Myös osaamattomuus on yksi osa ongelmaa. (Iskanius 2021; Kuparinen 2021)

Asuntoluottojen tulevaisuus

Asuntoluottoja myönnetään tasaiseen tahtiin Suomessa. Etätöiden lisääntyminen voi aiheuttaa muuttoliikkeen kalliilta pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa olisi paljon kysyntää hyväkuntoisille myytäville asunnoille (Aunola 2021).

Tulevaisuus on todennäköisesti tuomassa uudistuksia liittyen asuntoluottoihin. Asuntoluottojen velkakatto otetaan ehkä käyttöön. Velkaa saisi olla enintään viisi kertaa velallisen vuosittaiset bruttotulot. Positiivinen luottorekisteri puolestaan voisi helpottaa lainansaantia niiden osalta, jotka ovat hoitaneet asiansa huolella. Vasta aika kuitenkin näyttää, mitkä mahdollisten uudistusten vaikutukset ovat. (Iskanius 2021; Yle 2021.) 

Kirjoittajat

Kati Iskanius valmistuu tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden yksiköstä.

Jarmo Kemppinen opettaa juridiikkaa LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet

Aunola, V. 2021. Viisas raha. Kiinteistönvälittäjien asuntomarkkinaennuste alkuvuodelle: lisää kasvua vanhojen asuntojen kauppaan. [Viitattu 24.10.2021]. Saatavissa: https://viisasraha.fi/Markkinat/Kiinteist%C3%B6v%C3%A4litt%C3%A4jien-asuntomarkkinaennuste-alkuvuodelle-lis%C3%A4%C3%A4-kasvua-vanhojen-asuntojen-kauppaan

Iskanius, K. 2021. Asuntoluottojen oikeudellisen perinnän haasteet ja ongelmakohdat velkojan näkökulmasta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. [Viitattu 24.10.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110719382

Kuparinen, J. 2021. Moni ”asuu kotinsa pilalle” – pankit ehdottavat lainaan sidottuja välitarkastuksia 5–10 vuoden välein. Iltasanomat / Taloussanomat. [Viitattu 24.10.2021]. Saatavissa: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008080665.html

Yle. 2021. Suomen Pankki haluaa velkakaton. Tätä se tarkoittaisi erilaisille asuntovelallisille – monelta jäisi laina saamatta. [Viitattu 24.10.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11916187

Kuvat

Kuva 1. Tumisu. 2020. Kiinnitys, talo, sopimus, merkki, koti. Pixabay. [Viitattu 9.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/kiinnitys-talo-sopimus-merkki-koti-5266520/