Coworking-työskentelyn mahdollisuudet työntekijöille ja -antajille

Lasse Kristiansen (2023) esitteli Distance LAB -hankkeen Potential, Motivation, Co-creation -tilaisuudessa coworking-työskentelyn mahdollisuuksia länsinorjalaisesta näkökulmasta. Tämä kirjoitus kertoo siitä, miten Norjassa tunnistettuja asioita voi huomioida monipaikkaisen työn kehittämisessä.

Toimistohotellit ja coworking-tilat tarjoavat mahdollisuuksia monipaikkaiseen työn tekemiseen. Lahdessakin tilapäiseen tai miksei myös jatkuvampaan työskentelytilan tarpeeseen tarjoavat vaihtoehtoja muun muassa Dooroom ja Crazy Town. Coworking-tilojen käytöstä voivat hyötyä sekä työntekijät että työnantajat. Aivan itsestään toimistohotelleihin siirtyminen ei kuitenkaan tapahdu.

Työntekijän näkökulma

Työntekijän näkökulmasta cowrking-tilat tarjoavat joustavuutta, vapautta, verkostoitumisen mahdollisuuksia, työyhteisön sekä ammattimaiset tilat. Coworking-tilat tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden valita, missä he työskentelevät. Tämä antaa heille vapauden valita työympäristö, joka sopii parhaiten heidän työtavoilleen ja mieltymyksilleen eri aikoina.

Toimistohotellissa työskentelevät ihmiset edustavat eri aloja ja yrityksiä, mikä tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa. Tämä voi johtaa uusiin mahdollisuuksiin, yhteistyöhön ja liiketoiminnan laajentamiseen. Coworking-tiloissa työskenteleminen tarjoaa yhteisöllisen ympäristön, jossa työntekijät voivat tuntea kuuluvansa osaksi isompaa työyhteisöä, vaikka oma työyhteisö olisi fyysisesti kaukana. Tämä voi parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää työn yksinäisyyttä, erityisesti heille, jotka työskentelevät etänä.

Coworking-tiloissa on usein laadukkaat työtilat, kuten neuvotteluhuoneet, lounge-alueet ja modernit toimistolaitteet, mikä parantaa työskentelymukavuutta ja tehokkuutta. Tällaisessa ympäristössä on mahdollista tavata myös yhteistyökumppaneita – toisin kuin kotitoimistolla.

Kuva 1. Coworking-tiloissa on usein laadukas työympäristö. (jdpereiro 2016)

Työnantajan näkökulma

Työnantajalle coworking-tilojen käyttö tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan vaihtoehdon, joka mahdollistaa tyytyväisemmät työntekijät ja verkostoitumisen mahdollisuudet. Coworking-tilojen käyttö on usein kustannustehokkaampaa kuin perinteisten toimistotilojen vuokraaminen. Se mahdollistaa säästämisen kiinteissä kuluissa ja resurssien tehokkaamman käytön. Coworking-tilojen vuokraaminen tarjoaa työnantajille joustavuutta skaalata tilaa tarpeen mukaan. Tämä on erityisen hyödyllistä kasvaville yrityksille tai niille, joilla on vaihtelevia työvoiman tarpeita.

Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuden valita työympäristönsä työnantajat voivat edistää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Tyytyväisemmät työntekijät voivat olla tuottavampia ja sitoutuneempia työnantajaansa. Kun työntekijät kohtaavat muiden yritysten työntekijöitä coworking-tiloissa, tarjoaa se työnantajalle mahdollisuuden löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Tämä voi johtaa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja kasvattaa yrityksen verkostoa.

Kirjoittaja

Sami Heikkinen, FM, KTM, on lehtori LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja haaveilee mahdollisuudesta monipaikkaiseen työn tekemiseen Norjan länsirannikolla.

Lähteet

jdpereiro. 2016. Toimistotila, toimisto. Pixabay. Viitattu 30.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/toimistotila-toimisto-aurinkoinen-1744801/

Kristiansen, L. 2023. Between remote work and traditional office landscape – Case Cowork Romsdal. Puheenvuoro Distance LAB -hankkeen Potential, Motivation, Co-creation -tilaisuudessa. 29.11.2023.