LAB yrittäjyyskampuksen vuosi 2022

LAB yrittäjyyskampus -hanke (LAB 2022) alkoi toukokuussa 2022, ja heti alkuun oli selvät suunnitelmat, miten aletaan edistää opiskelijayrittäjyyttä. Ennen hanketta olimme yhdessä Lahden LUTES-aktiivien kanssa keränneet jo hyvän määrän jäseniä. Kesälomien aikaan opiskelijoita oli turha koettaa rekrytoida mukaan toimintaan, joten keskityimme vahvasti tapahtumien edistämiseen.

Takeoff-tapahtuma 13.10. Lahden kampuksella keskittyi yrittäjyyteen. Ohjelman ja tapahtuman suunnittelu alkoi heti toukokuun alussa. Sponsoreiksi saatiin Spatinium ja Ladec, mikä varmisti muutaman kriittisen tapahtumaelementin toteutumisen. Aloimme heti kärkeen suunnitella aikataulua sekä sitä, miten pitkiä puheenvuoroja aiomme antaa puhujille.

[Alt-teksti: Avarassa aulatilassa näytteilleasettajia ja yleisöä.]
Kuva 1. Lokakuinen takeoff-tapahtuma keräsi hyvin yleisöä LAB-ammattikorkeakoulun Mukkulan kampukselle. (Kuva: Mika Myllyntaus)

Tavoitteena vahvistaa kampusten yhteistyötä

Lokakuun takeoff-tapahtumaan olimme varanneet hyvissä ajoin venue-alueeksi LABin Mukkulan kampuksen auditorion ja sen edessä olevan käytävän. Näytteilleasettajille oli paikkoja 12, joista 8 oli StartHubin startup-yrittäjiä. Tapahtumassa halusimme yhdessä LUTES-toimijoiden kanssa tuoda näkyville Lahden startup-yrittäjiä ja esitellä, millaista työtä he tekevät.

Tarjosimme näytteilleasettajille pystypöydän sekä tietokoneen näytön, josta he saattoivat esitellä mahdollisia omia materiaalejaan.

[Alt-teksti: Kolme hymyilevää nuorta ihmistä istuu auditorion yleisöpenkeillä esitellen takeoff-passejaan.]
Kuva 2. Iloisia ilmeitä takeoff-tapahtumassa. (Kuva: Mika Myllyntaus)

Tapahtuman kulku eteni mallikkaasti LUTES-aktiivien avustuksella. Olimme tapahtumaan järjestäneet yhdessä Kaakon Kokka -hankkeen kanssa bussikyydin 50 hengelle Lappeenrannasta tapahtumaan. Tarkoituksena on vahvistaa entisestään yhteistyötä kampusten välillä.

Idearace laajeni Lahteen

Toisena suunnitelmana aloimme LAB Growth -hankkeen kanssa kaavailla Idearace-liikeideakilpailun järjestämistä Lahteen. Idearace on Business Millin ja LUTESin Etelä-Karjalassa toteuttama kilpailu, jossa esitellään liikeideoita tuomaristolle open- ja student-sarjoissa. Voittajat saavat 5000 euroa liikeideansa kehittämiseen.

Halusimme tuoda saman konseptin Lahteen, koska koimme alueen tarvitsevan lisää kannustimia yrittäjyyteen. Tämä on myös hyvä paikka tuoda esille lahtelaisia opiskelijayrittäjiä sekä muita startup ja innovatiivisia ideoita. Idearace Lahti -finaali toteutettiin ensimmäisen kerran Lahden Finnkinossa 3.11.2022.

Talousluentoja, yritysvierailuja ja koulutusta

Hanke järjesti vielä vuoden lopulla LUTES- ja LINKKI-opiskelijajärjestöjen kanssa kolmiosaisen luentosarjan Liike-elämän ja yrittäjyyden taidot haltuun. Siinä käytiin läpi pankki- ja julkisen rahoituksen muotoja sekä eri yhtiömuotoja. Tähän saimme apua OP Päijät-Hämeeltä, Ladecilta ja Markkula Lakiasianajajatoimistolta.

LAB yrittäjyyskampus päättyy 31.3.2023, ja tavoitteena ensi vuodelle on viedä jäsenistön jäseniä yrityksiin yritysvierailuille. Yritykset valitaan Päijät-Hämeen alueelta. Pyrkimyksenä on saada mukaan yrityksiä, jotka olisivat mahdollisesti kiinnostuneita rekrytoimaan opiskelijoita yrityksiinsä.

Haluamme tällä tavoin hakea Lahden LUTES-jäsenille mahdollisuuksia harjoitteluun, opinnäytteen tekemiseen ja valmistumisen jälkeiseen työllistymiseenkin. Lisäksi yrittäjyyskampus tukee opiskelijajärjestöjä laajemman yritysyhteistyön luomiseen kouluttamalla toimijoita siihen, miten lähestyä yrityksiä mahdollisia yhteistyökuvioita ajatellen.

Kirjoittaja

Mika Myllyntaus työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa LAB yrittäjyyskampus -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2022. LAB yrittäjyyskampus. Viitattu 15.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lab-yrittajyyskampus