Digimuutosta digiUP-uudistumismallin avulla

Marraskuun alussa käynnistyi alle vuoden kestävä LABin ja LUTin yhteistyössä toteuttama Ketterät digistepit (digSTEP) -hanke (Linkki 1), jonka tavoitteena on edistää päijäthämäläisten yritysten kykyä kehittää liiketoimintaansa ketterästi ja yhteistoiminnallisesti digitaaliteknologiaa hyödyntäen siten, että se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on tehdä korkeakoulujen yritysten kehittämiseen suunnattua toimintaa näkyvämmäksi ja nykyistä helpommin saavutettavaksi.

Kuva 1. digiSTEP pyrkii edistämään päijäthämäläisten yritysten liiketoiminnan digitalisaatiota. (Linkki 1)

digiUP-uudistumismalli

Hanke nojaa syyskuun lopussa päättyneessä Digitaalisen transformaation johtaminen (digiUP) -hankkeessa kehitettyyn digiUP-uudistumismalliin. Malli on nelivaiheinen kehittämiskokonaisuus, jossa tuetaan yrityksiä löytämään yhteistoiminnallisesti ja ketterästi laajalla joukolla yrityksen työntekijöitä merkittävä kehitettävä strateginen osa-alue, johon digi voi tuoda lisäarvoa. Kehittämisen lopputuloksena yrityksellä on ymmärrys itselleen lisäarvoa tuottavasta digiratkaisusta, ratkaisulle asetetuista tavoitteista, mittareista seurantaan sekä realistinen aikataulu ratkaisun implementoinnille.

Uudistumismallin ensimmäisessä vaiheessa yritys kartoittaa digiteknologioiden hyödyntämisen nykytilanteensa digiUP-hankkeessa kehitetyllä digitarvekartoitustyökalulla (Linkki 2). Tavoitteena on, että kartoituksen tekee useampi yrityksen työntekijä, jolloin yritys saa kokonaisvaltaisen näkemyksen tilastaan. Kartoitus toimii lähtökohtana sitä seuraaville kahdelle yhteistoiminnalliselle työpajalle, joiden aikana valitaan digin avulla kehitettävä liiketoiminnan osa-alue ja suunnitellaan konkreettiset askelmerkit kehityksen toteuttamiseksi ja vaikutusten seuraamiseksi. Mallin viimeisessä työpajojen jälkeisessä vaiheessa kartoitetaan potentiaaliset vaatimusmäärittelyyn sopivat digiratkaisun toimittajat ja selvitetään IT-tarjouspyynnön tekemiseen liittyvät erityispiirteet.

Tukea digimuutokseen maksutta

Sekä tutkimuksissa että työelämässä on havaittu, että digitalisoituneet yritykset pärjäävät nykyään verrokkejaan paremmin. Tämä sekä jatkuva yleinen debatti digin hyödyistä luovat paineita yrityksille digimuutokseen. Muutoksesta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos digiä ei osata valjastaa oman liiketoiminnan näkökulmasta oleellisiin kohtiin. digiUP-uudistumismalli on luotu yrityksen tueksi löytämään juuri ne liiketoiminnan keskeiset kohteet, jotka sopivat digillä kehitettäviksi omassa liiketoiminnassa. Esimerkiksi:

  • Voisiko uusien asiakkaiden tavoittaminen olla helpompaa verkkokaupan avulla?
  • Kaipaisiko yrityksen toiminnanohjaus tietojärjestelmää tuekseen?
  • Olisiko aika parantaa asiakaskokemusta asiakashallintaa ja analytiikkaa hyödyntäen?

digiSTEP-hankkeen LABin asiantuntijat auttavat päijäthämäläisiä yrityksiä löytämään itselleen sopivan digimuutoksen kohteen toteuttamalla keväällä 2023 maksuttomia digiUP-uudistumismallin mukaisia kehittämiskokonaisuuksia. Malliin kuuluvat työpajat voidaan toteuttaa yrityksen toiveen mukaan etänä tai paikan päällä, joko yrityksen tai LABin tiloissa.

Jos kiinnostuit, hae mukaan uudistumaan digillä: https://link.webropol.com/s/haku-uudistumaan-digilla (Linkki 3)

Kirjoittaja

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK -koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiSTEP-hankkeen projektipäällikkönä.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. digiSTEP. Ketterät digistepit. Hanke. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/ketterat-digistepit

Linkki 2. Digitarvekartoitustyökalu. 2022. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa http://digitarvekartoitus.fi/

Linkki 3. Webropol. 2023. Hae mukaan uudistumaan digillä!. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://link.webropol.com/s/haku-uudistumaan-digilla