Yksisarvisten valtakunnasta: startup-yritysten mentorointi

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella toimiva StartHub tarjoaa palveluita ja mahdollisuuksia innovatiivisille kasvuyrittäjille (StartHub 2024). LABin, Lahden kaupungin ja Isku Oy:n mahdollistamassa  toiminnassa on tätä nykyä mukana lähes 40 startupia. 

Matka kansainväliseen menestykseen on usein pitkä ja kivinen, ja yhtenä ratkaisuna menestyksen saavuttamiseen kiihdyttämö tarjoaa jäsenyrityksilleen mentorointia eri alojen ammattilaisten avulla. Siinä missä enkelisijoittaja tai sijoitusyhtiö antaa rahoitusta, mentori antaa aikaansa ja ammattitaitoansa (Deer 2023).

Erään tutkimuksen mukaan jopa 33 % huippuyrittäjien mentoroimista kasvuyrityksistä saavutti menestystarinoita vuosien 2003–2013 aikana (Morris 2015). Tässä blogissa summaamme, miksi mentorointi on tekijä menestyksen takana, erityisesti StartHubin asiakkaiden näkökulmasta.

Miksi oma mentori?

Verkostot: Lahden alue on startup-ympäristönä vielä nuori. StartHubin toiminta käynnistyi koronavuosien aikana, ja näin ymmärrys kasvuyrityksistä ja niiden toiminnasta on yleisesti vielä alhaista. Mentori avaa yritykselle ovia laajempiin verkostoihin esitellen uusia sidosryhmiä alueelta. Verkostojen laajentuminen voi mahdollistaa rahoitusta, uusia asiakkaita ja liiketoiminnan kasvua.

Kokemusten tuoma ammattitaito: Vaikka jokaiselle jäsenelle on osoitettu yksi tai kaksi omaa mentoria, koko lähes 20 henkilön mentoritiimi tuo mukanaan vuosien kokemuksen ja arvokkaan asiantuntemuksen. Mentorit ovat poikkeuksetta kokeneita yrittäjiä tai sijoittajia, joilla on takanaan haasteita ja niistä kertyneitä oppeja. Mentorit osaavat tunnistaa alkuvaiheen riskejä ja haasteita liittyen muun muassa tuote- ja palvelukonseptikehitykseen, markkinointiin tai rahoitukseen, sekä vähentämään näin virheitä.

Motivaatio ja henkinen tuki: Moni StartHubin jäsenyrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. Yrittäjyys voi olla hyvinkin yksinäistä ja stressaavaa. Kun tiimin tuki puuttuu, motivaatio ja itseluottamus saattavat laskea vaikeina aikoina. Näissä hetkissä mentori voi tarjota aiemmin mainittujen neuvojen lisäksi henkistä tukea ja kannustusta.

Opit ja henkilökohtainen kehittyminen: StartHubissa syksyllä 2023 ja tammikuussa 2024 aloittaneet yritykset ohjattiin mentoriohjelmaan heti jäsenyyden aloituksen yhteydessä. Mentorit tarjoavat ammattitaitoaan vähintään vuoden ajan antaen kuukausittain palautetta ja ohjausta. On toki yrittäjästä itsestään kiinni, saako mentori lopulta jopa osaomistajan roolin, mutta tärkeintä on ottaa vastaan apu, miten kehittyä paremmaksi johtajaksi ja liiketoimintojen osaajaksi. Mitä enemmän mentori haastaa, sitä enemmän yrittäjä voi kehittyä henkilökohtaisella tasolla, laajentaen näkökulmia kohti parempia päätöksiä.

Kuva 1. Mentorointi on tärkeä osa StartHubin palveluja. (Kuva: Niki Soukkio)

Kokonaisuutena StartHubin mentorointiohjelma on kasvuyrittäjille arvokas kokonaisuus, jonka uskotaan tuovan suuria hyötyjä. Tavoite ei ole auttaa yli vain alkuvaiheista, vaan myös luoda kasvua ja kansainvälistä menestystä.

Steve Jobsin menehdyttyä Metan Mark Zuckerberg kertoi Applen perustajan olleen hänelle korvaamaton mentori (Morris 2015). Oliko tämä mentorointi Facebookin (nyt Meta) kansainvälisen menestyksen taustalla? Sitä emme saa tietää, mutta rohkaisemme jokaista startupia ottamaan sen riskin, että oma mentori siivittää menestyksen tielle.

Kirjoittaja 

Tanja Keskitalo on Growth Hacker yksisarvisten valtakunnassa, LAB-ammattikorkeakoulun kasvuyritysten kiihdyttämössä StartHubissa.Tämä blogikirjoitus avaa StartHubin toimintaa käsittelevän artikkelisarjan.

Lähteet

Deer, M. 2023. How Startup Mentorship Can Give Your Business a Boost. Blogi. Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://blog.hubspot.com/the-hustle/startup-mentorship

Morris, R. 2015. Mentors Are the Secret Weapons Of Successful Startups. Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://techcrunch.com/2015/03/22/mentors-are-the-secret-weapons-of-successful-startups/

StartHub. 2024. Startup-yhteisön verkkosivut. Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://www.starthub.fi/